Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Vysvětlivky zkratek

"n:" podstatná jména
"v:" slovesa
"adj:" přídavná jména
"adv:" příslovce
"prep:" předložky
"conj:" spojky
"interj:" citoslovce
"num:" číslovky
"[female]" - žena
"[male]" - muž
"[astr.]" - astronomie
"[aut.]" - automobilový průmysl
"[bás.]" - básnicky
"[bio.]" - biologie
"[bot.]" - výraz z oblasti botaniky
"[cukr.]" - cukrovarnictví
"[dět.]" - dětský výraz, dětsky
"[dřev.]" - těžba dřeva, dřevozpracující průmysl
"[eko.]" - ekologie
"[el.]" - elektrotechnika
"[fin.]" - finance
"[fráz.]" - zkratka označující frázi
"[frsl.]" - frázové sloveso (např. give up)
"[fyz.]" - fyzika
"[geol.]" - geologie
"[geod.]" - geodézie
"[horn.]" - hornictví, mineralogie
"[hovor.]" - hovorově
"[hist.]" - historický výraz, historický název
"[hud.]" - hudební terminologie
"[hut.]" - hutnictví
"[chem.]" - chemie
"[id.]" - idiom (např. a bun in the oven)
"[it.]" - informační technologie
"[jad.]" - jaderná fyzika, technologie
"[jmén.]" - vlastní jméno
"[ker.]" - keramický průmysl
"[kož.]" - kožedělný průmysl
"[kniž.]" - knižně
"[lak.]" - nátěrová technologie, hmoty
"[let.]" - letectví
"[lingv.]" - lingvistické
"[lod.]" - lodě, lodní doprava
"[mat.]" - matematika
"[med.]" - medicína
"[meteo.]" - meteorologie
"[myt.]" - mytologie
"[náb.]" - výraz z oblasti náboženství
"[neobv.]" - neobvyklé
"[neprav.]" - nepravidelné sloveso
"[obec.]" - obecné - taktéž lze vynechat
"[opt.]" - optika
"[polit.]" - politický výraz či obrat
"[potr.]" - potravinářský průmysl
"[práv.]" - práva
"[přen.]" - přeneseně
"[psych.]" - psychologický
"[sex.]" - sexuální výraz
"[slang.]" - slangový výraz
"[sport.]" - výraz z oblasti sportu
"[stav.]" - stavebnictví, architektura
"[tech.]" - technický obor
"[text.]" - textilní průmysl
"[voj.]" - vojenská terminologie
"[vulg.]" - vulgárně
"[zast.]" - zastarale
"[zem.]" - zeměpisný výraz
"[zeměděl.]" - zemědělský výraz
"[zkr.]" - zkratka
"[zoo.]" - zoologie
"[žel.]" - železniční doprava
"[žert.]" - žertovně, žertovné
"[amer.]" - americky
"[aus.]" - australsky
"[brit.]" - britsky
"[skot.]" - skotsky
"pl." množné číslo


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line