On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Přídavná jména v angličtině

Seznam článků: Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina

Charakteristika

Přídavná jména (adjectives) jsou v angličtině nesklonné slovní druhy. Jejich tvar se neshoduje s tvarem podstatného jména.

Lze je nalézt v pozici přívlastku (attributive function) - a beautiful house; nebo jako součást přísudku (predicative function) - The house is beautiful.

Stupňování

Stupňovatelná přídavná jména (gradable adjectives) tvoří druhý stupeň (comparative) a třetí stupeň (superlative). Třetí stupeň se v textu vždy objevuje s určitým členem, protože vyjadřuje absolutní kvalitu.

Stupňování se provádí:

Odvozováním příponami (-er/-est)

Jedná se o přídavná jména „krátká“ (short adjectives), která se poznají podle toho, že ve výslovnosti zazní jedna slabika (např. old, cheap, slow, atd.),
nebo dvě slabiky, z nichž poslední je zakončena na samohlásku y (např. happy, pretty, easy, atd.

Pozor na změny v pravopise!

žádná older the oldest
zdvojení slimmer the slimmest
y -> i happier the happiest
redukce e nicer the nicest

Skládáním s pomocí tvarů more/the most

Jedná se o přídavná jména „dlouhá“ (long adjectives), která se poznají podle toho, že ve výslovnosti zazní dvě a více slabik (kromě dvojslabičných přídavných jmen zakončených na samohlásku y), např. expensive, beautiful, careful, atd.

Stupňování skládáním

long adj. more expensive the most expensive

Některá přídavná jména v angličtině jsou nepravidelná (irregular):

Irregular adjectives

good better the best
bad/ill worse the worst
far further/farther the furthest/farthest
old1 elder the eldest

Pozn. Tvary elder a eldest se používají pouze pro osoby: My elder brother

Statická a dynamická přídavná jména

Většina přídavných jmen je statická (stative adjectives). Do kategorie dynamických (dynamic adjectives) spadají ta přídavná jména, která podléhají našemu subjektivnímu úsudku.

Dynamická přídavná jména jsou brave, calm, cheerful, conceited, cruel, foolish, friendly, funny, good, greedy, hard-working, helpful, jealous, naughry, nice1, noisy, selfish, silly, tidy.

Z hlediska syntaxe lze s dynamickými přídavnými jmény použít průběhového tvaru (progressive aspect). Věta vyjadřuje, že se nejedná o povahovou vlastnost, ale o výjimečný, dočasný stav.

He's such a lazy guy. However, he's being so hard-working today.

Pozn. 1: Pouze ve významu sympatický, milý, mluvíme-li o charakteru člověka: She's a nice person.

False Friends

False Friends , tzv. falešní kamarádi, jsou slova, která se v cizím jazyce řeknou stejně či podobně jako v mateřském, ale mají úplně jiný význam.

anglický false friend / český překlad / český false friend / anglický překlad
actual / skutečný, faktický / aktuální / current, topical, up-to-date
sympathetic / soucitný, chápavý / sympatický (člověk) / nice, kind

Informace o článku Přídavná jména v angličtině

Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
Tento text je dostupný za podmínek GNU Free Documentation License
Originální článek na Wikipedii

Kam dále :

Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line