Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Z : 1 2

Zobrazuji překlad hesla : Z

Zoe _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
zoescope _ stroboskop ,
zoetrope _ stroboskop , (n:)
Zomba _ město - Malawi , (n: [jmén.])
zombie _ zombie , (n:)
zombie _ mátoha , (n:)
zombie _ nedomrlec , (n:)
zonal _ zónový ,
zonally _ zónově ,
zonation _ pásmovitost , (n:)
zonation _ zonálnost , (n:)
zone _ pásmo ,
zone _ zóna ,
zone sampling _ zonační odběr vzorku (vody) , ([eko.])
zones _ zóny ,
zoning _ členění města na pás , (n:)
zoning _ pásmovitost , (n:)
zoning _ zónování , (n:)
zonk _ omráčit , (v: [slang.])
zonk _ omámit , (v: [slang.])
zonk _ otupět , (v: [slang.])
zonk _ oblbnout , (v: [slang.])
zonk out _ být mimo (be zonked out) ,
zonk out _ být v rauši (be zonked out) ,
zonk out _ být v bezvědomí (be zonked out) ,
zonk out _ být zkouřený (be zonked out) ,
zonk out _ být pod vlivem alkoholu či drog (be zonked out) ,
zonked _ omámený ,
zonked _ otupělý ,
zonked _ mimo realitu ,
zoo _ zoologická zahrada ,
zoo _ zoo ,
zoobenthos _ zoobentos , ([eko.])
zooid _ zooid ,
zooid _ tvor , (n:)
zoological _ zoologická ,
zoological _ zoologický , (adj:)
zoological garden _ zoologická zahrada ,
zoologically _ zoologicky ,
zoologist _ zoolog , (n:)
zoology _ zoologie , (n:)
zoology _ fauna , (n:)
zoom _ změna velikosti , (n:)
zoom _ zvětšení , (n:)
zoom _ bzučení ,
zoom _ bzučet ,
zoom across _ prosvištět, svištět, uhánět (přes něco nebo po něčem, po silnici...) , (adv:)
zoom along _ prosvištět, svištět, uhánět (přes něco nebo po něčem, po silnici...) , (adv:) , (podobně jako zoom across)
zoom in _ zvětšit, najet objektivem , (adv:)
zoom in _ zvětšení , (n:)
zoom in _ přiblížit ,
zoom lens _ transfokátor , (n: [fyz.]) , (objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností)
zoom out _ zmenšit v objektivu , (adv:)
zoom out _ zmenšení , (n:)
zoom over _ prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) , (adv:)
zoom past _ prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) , (adv:) , (podobně jako zoom over)
zoom up _ prudce stoupat, vylétnout, vyletět , (adv:)
zoomass _ zoomasa , ([eko.])
zoomer _ transfokátor , (n: [fyz.]) , (objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností)
zooming _ pádění , (n:)
zooming _ svištění , (n:)
zooming _ transfokace , (n:)
zooming _ zvětšování , (n:)
zoomorphism _ zoomorfismus ,
zoon _ zooid ,
zoophage _ zoofág , ([eko.])
zoophagous _ masožravý , (adj:)
zoophenology _ zoofenologie , ([eko.])
zoophilia _ zoofilie , (n: [med.])
zoophobia _ zoofobie , (n: [med.]) , (strach ze zvířat)
zoophyte _ zoofyt , (n: [bot.]) , (bezobratlý živočich podobný rostlině)
zoophytic _ zoofytický , (adj: [bot.])
zooplankton _ živočišný plankton ,
zoos _ zoologické zahrady , (n: pl.)
zoospore _ zoospora ,
zoot suit _ páskovský oblek ,
zope _ cejn , ([bio.]) , (ryba)
Zorn _ Zorn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Zoroaster _ Zarathuštra , (n: [jmén.]) , (perský prorok (9.-6. st. př.n.l.), reformátor mazdaismu)
Zoroaster _ Zoroaster , (n: [jmén.]) , (řecký název pro Zarathuštru)
Zoroastrian _ zoroastriánský , (adj: [náb.])
Zoroastrian _ stoupenec Zoroastry , (n: [náb.])
Zoroastrian _ zarathuštrovský , (adj: [náb.])
Zoroastrian _ stoupenec Zarathuštry , (n: [náb.])
Zoroastrianism _ zoroastriánství , (n: [náb.])
Zoroastrianism _ zarathuštrismus , (n: [náb.]) , (sociologicko-náboženský směr v starodávné Persii založený na dualismu)
zounds _ hrome! , (interj: [zast.])
zounds _ proklatě! , (interj: [zast.])
zucchini _ cuketa , (n:)
zuchini _ cukína , (n: [bot.]) , (zelenina - tykev)
zugzwang _ nucený tah , (n:) , (z němčiny; užívá se v šachu: White is in zugzwang - Bílý musí táhnout (ačkoliv by raději nedělal nic, jakýkoliv tah je pro něj špatný))
Zulu _ Zulu , (n: [jmén.]) , (černošský kmen v jižní Africe)
Zurich _ Curych , ([zem.] n:)
Zurich _ Zurich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
zwieback _ druh sucharu , (n:) , (cvíboch)
zwieback _ biskvit , ([amer.])
zydeco _ zydeco , (n: [hud.]) , (druh taneční muziky hrané původně Afroameričany v Lousianě)
zygote _ zygota , (n: [bio.]) , (zárodečná buňka)
zygotic _ zygotický , (adj: [bio.])
zyme _ kvas , (n:)
zymurgy _ kvasná chemie , (n: [chem.])
Zyrian _ finské nářečí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line