Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Y : 1 2 3

Zobrazuji překlad hesla : Y

Yellowknife _ město - Kanada , (n: [jmén.])
yellowlegs _ vodouš , (n: [zoo.])
yellowness _ žluť , (n:)
yellows _ žloutne ,
Yellowstone _ Yellowstone , ([jmén.] [zem.]) , (národní park na západě USA, okres v USA)
yellowy _ nažloutlý , (adj:)
yells _ křičí ,
yells _ ječí ,
yelp _ vyjeknout , (v:)
yelp _ vyštěknout , (v:)
yelp _ vyštěknutí , (n:)
yelp _ zakňučet , (v:)
yelp _ zaštěknout , (v:)
yelped _ zakňučel , (v:)
yelping _ kňučení , (n:)
yelps _ kňučí ,
Yemen _ Jemen , (n: [jmén.])
Yemen _ jemenský , (adj:)
yen _ jen , (n:)
yen _ chuť , (n:) , (na něco, někoho; chuť něco udělat)
yen _ touha , (n:) , (touha po něčem, někom, kdo není přítomen)
yenta _ drbna , (n:)
yenta _ klepna , (n:)
yeoman _ zeman , (n:)
yeomanly _ zemanský , (adj:)
yeomanry _ zemanstvo , (n:)
yeomen _ zeman , (n:)
yep _ jo , (n: [hovor.] [amer.])
Yerevan _ Jerevan , (n: [zem.]) , (hlavní město Arménie)
Yerkes _ Yerkes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
yes _ ano ,
yes _ jo , ([hovor.])
yes _ no , ([hovor.])
yes _ souhlas ,
yes man _ poskok , (n:)
yes-man _ podlézavec , (n: [hovor.])
yes-man _ nohsled , (n: [hovor.])
yes-man _ přitakávač , (n: [hovor.])
yeshiva _ židovské setkání , (n:)
yeshivah _ židovské setkání , (n:)
yesterday _ včera ,
yesterday _ včerejšek , (n:)
yesterdays _ včerejšky , (n: pl.)
yesterday´s _ včerejší ,
yesteryear _ uplynulý čas ,
yet _ ještě ne , (adv:)
yet _ ještě ,
yet _ stále ,
yet _ pořád ,
yet _ avšak ,
yet _ již ,
yet _ leč ,
yet _ přece , (n:)
yeti _ sněžný muž ,
yew _ tis , (n: [bot.] 6 6)
YGTBDSM _ You ve Got To Be Dry-Shaving Me , ([zkr.])
YGTBK _ You ve Got To Be Kidding , ([zkr.])
YGTBSM _ You ve Got To Be S----ing Me! , ([zkr.])
YHBW _ You Have Been Warned , ([zkr.])
YHB_ _ You Have Been ______ , ([zkr.])
YHGASPL _ You Have Got A Serious Problem, Lad! , ([zkr.])
YHGMTPO_ _ You Have Greatly Misunderstood The Purpose Of ______ , ([zkr.])
YHL _ You Have Lost , ([zkr.])
YHTBT _ You Had To Be There , ([zkr.])
Yiddish _ jidiš , (n:) , (hovorový jazyk žid. obyvatelstva v některých východoevropských zemích)
Yiddish _ jidiš , (adj:)
yield _ dát přednost , (v:)
yield _ dávat , (v:)
yield _ plodit , (v:)
yield _ poskytnout , (v:)
yield _ poskytovat , (v:)
yield _ přenechat , (v:)
yield _ přinášet , (v:)
yield _ skýtat , (v:)
yield _ ustoupit , (v:)
yield _ vynášet , (v:)
yield _ vynést , (v:)
yield _ výtěžek , (n:)
yield _ výnos , (n:)
yield _ úrodnost , (n:)
yield class _ sklizňová třída , ([eko.])
yield curve _ čára vydatnosti , ([fin.])
yield to _ podlehnout ,
yield up _ vynášet , (v:)
yield up the ghost _ vypustit duši, zemřít , ([fráz.])
yielded _ získaný , (adj:)
yielding _ dávání přednosti , (n:) , (zejména v silničním provozu)
yielding _ poddajný , (adj:)
yielding _ povolný , (adj:)
yielding _ výnosný , (adj:)
yielding _ ohebný ,
yields _ přináší ,
yields _ výnosy , (n: pl.)
yields _ získává , (v:)
yikes _ vyjádření leknutí ,
yikes _ vyjádření překvapení , (n:)
yin _ jin , (n:) , (staročínský záporný ženský princip tmy)
yin and yang _ jin a jang , (n:) , (v čínské kosmologii a filosofii dvě navzájem protikladné složky, z nichž se skládá původní substance bytí čchi)
yip _ ano , ([slang.]) , (yes)
yippee _ jé ,
yippee _ jupíí! , ([zast.][slang.]interj:)
YKIYEI _ You Killed It, You Eat It , ([zkr.])
YKWIM _ You Know What I Mean , ([zkr.])
YKYB _ You Know You ve Been , ([zkr.])
YKYB_TLW _ You Know You ve Been ______ing Too Long When . . . , ([zkr.])
YM _ You Mean , ([zkr.])
YMCA _ Young Men s Christian Association , (n: [zkr.]) , (Křesťanské sdružení mladých mužů)
YMHA _ Young Men s Hebrew Association , (n: [zkr.]) , (Židovské sdružení mladých mužů)
YMMV _ Your Mileage May Vary , ([zkr.])
yo _ těpic , ([slang.] [amer.])
yo _ hej! , ([slang.] [amer.])
yo-yo _ jojo ,
yodel _ jódlovat , (v:)
yodeler _ jódlující , (adj:)
yodeller _ jódler , (n:)
yodeller _ jódlující , (adj:)
Yoder _ Yoder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
yoga _ jóga , (n:)
yoghourt _ jogurt , (n: [brit.])
yoghurt _ jogurt ,
yogi _ jogín , (n:)
yogin _ jogín , (n:)
yogurt _ jogurt , (n:)
yoke _ jho , (n:)
yoke _ jařmo , (n:)
yokel _ křupan , (n:)
yokemate _ družka , (n:)
Yokohama _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
yolk _ žloutek , (n:)
yolked _ žloutkový , (adj:)
Yom Kippur _ Jom Kippur , (n: [jmén.]) , (Den smíření - nejvýznamější náboženský svátek v Izraeli)
yon _ viditelně vzdálený ,
yon _ onen , (n:)
yonder _ viditelně vzdálený ,
yonder _ tamhle ,
Yonkers _ Yonkers , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
yonks _ doba , , (take yonks - trvat dlouhou dobu)
yoo-hoo _ haló ,
yore _ minulost , (n:)
york _ vyřazení pálkaře v kriketu ,
York _ York , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Sierra Leone, město - Velká Británie, okres v USA)
yorker _ outující pálkaře v kriketu ,
Yorker _ Yorker , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Yost _ Yost , (n: [jmén.]) , (příjmení)
you _ ty ,
you _ vy ,
you _ tebe , ((acc/gen))
you _ tě , ((acc/gen))
you _ vás , ((acc/gen/loc))
you _ vám , ((dat))
you _ tobě , ((dat/loc))
you _ tebou , ((ins))
you _ vámi , ((ins))
you all _ vy ,
you are _ jsi ,
you are _ jste ,
you are able _ můžeme ,
you are able _ můžeš ,
you are able _ můžete ,
you are going _ jdeš ,
You are under arrest! _ Jste zatčen! , ([fráz.])
you bet _ na mou duši ,
you bet _ to si zapiš za uši , ([id.])
you can _ můžeš ,
you can _ můžete ,
you can _ umíš ,
you can not _ nemůžete ,
you can t _ nemůžete ,
you cannot _ nemůžeš ,
you can´t _ nemůžeš ,
you do not have _ nemáte ,
you do not know _ nevíte ,
you don t know _ nevíš ,
you don t say so! _ ale jděte! ,
you go _ jdete ,
you go _ jedete ,
you got _ dostala jsi ,
you have _ máš ,
you have _ máte ,
you have to _ musíš ,
you have to _ musíte ,
you know _ víš ,
you know _ víte ,
you know _ znáte ,
you look _ vypadáš ,
you love _ milujete ,
you may _ můžeš ,
you may _ můžete ,
you may _ smíš ,
you must _ musíš ,
you must _ musíte ,
you needn t _ nemusíš ,
you ride _ jedete ,
you see _ totiž ,
you see _ vidíte ,
you see _ vidíš ,
you sleep _ spíš ,
you want _ chceš ,
you want _ chcete ,
you will hear _ uslyšíte ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line