Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Y : 1 2 3

Zobrazuji překlad hesla : Y

y _ y ,
y axes _ osy y , (pl. n: [mat.])
y axis _ osa y , (n: [mat.])
Y chromosome _ chromozóm Y , (n:)
y all _ vám všem , (pron:) , (you all)
y-axes _ osy y ,
y-axis _ osa y , (n: [mat.])
Y2K _ Year 2000 (2000 = 2K) , ([zkr.])
Y2K compliant _ funkční i po roce 2000 , (n:)
Y3 _ Yadda Yadda Yadda , ([zkr.])
Y6B _ whY 6 Billion? (ie, overpopulation is more dangerous than Y2K) , ([zkr.])
ya _ young adult ,
ya _ ano ,
YABA _ Yet Another Bloody Acronym , ([zkr.])
YAC _ are You Available to Chat? , ([zkr.])
yacht _ provozovat jachting ,
yacht _ jachta ,
yacht club _ jachtový klub , (n:)
yachting _ jachting , (n:)
yachtsman _ jachtař , (n:)
yachtsmen _ jachtaři , (n:)
yachtswoman _ jachtařka , (n:)
yack _ únavně mluvit ,
yack _ hlasitá mluva , (n:)
yack _ kecání , (n:)
YADS _ Yet Another DOS Shell , ([zkr.])
YAFA _ Yet Another Fine Acronym , ([zkr.])
YAFIYGI _ You Asked For It, You Got It , ([zkr.])
YAG laser _ ytrium-aluminium-granátový laser , (n: [chem.] [fyz.])
Yagi _ Yagi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
yah _ pfuj! ,
yahoo _ juchú , (interj:) , (radostný pokřik (mořeplavce, jachtaře))
Yahveh _ Jehova , (n: [jmen.] [náb.])
Yahweh _ Jehova , (n: [jmen.] [náb.])
Yajur-Veda _ Jadžur véda , (n:) , (Jeden ze 4 základních filozoficko-náboženských spisů hinduismu)
yak _ jak , (n: [bio.]) , (zvíře)
yak butter _ jačí máslo , (n:) , ((máslo z jaka))
Yakima _ okres v USA , (n: [jmén.])
Yale _ Yale , ([jmén.] [zem.])
Yale _ Yale , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Yalta _ Jalta ,
yam _ jam , (n:)
Yama _ Jama , (n:) , (bůh smrti v hinduismu)
Yamaha _ Yamaha , , (japonská firma)
yammer _ naříkání , (n:)
yammer _ remcat , (v:)
yammerer _ fňukal , (v:)
Yamoussoukro _ město - Pobřeží Slonoviny , (n: [jmén.])
YANETUT _ You Are Not Expected To Understand This , ([zkr.])
yang _ jang , (n:) , (staročínský kladný mužský princip světla)
Yangon _ město - Barma , (n: [jmén.])
Yangtze _ Jang-c tiang , ([jmén.]) , (řeka v Číně)
yank _ škubnout , (v:)
yank _ trhnout , (v:)
yanked _ vytrhnutý , (adj:)
Yankee _ Jenký , (n: [amer.]) , (člověk, který žije v severních státech USA; též voják, který bojoval v amer. občanské válce za stranu Unie)
Yankee _ Yankee , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Yankee _ Američan ,
Yankee _ americký , (adj:)
yankeeland _ amerika ,
Yankees _ posměšně Američané , , (posměšné označení)
yanking _ vytrhává , (v:)
yanking _ vytrhnutí , (n:)
yanks _ vytrhává , (v:)
Yankton _ okres v USA , (n: [jmén.])
YAOTM _ Yet Another Off-Topic Message , ([zkr.])
Yaounde _ hl.m. - Kamerun , (n: [jmén.])
yap _ žvanit , (v: [slang.])
yap _ hafat , (v:)
yard _ dvůr ,
yard _ dvorek , (n:)
yard _ nádvoří ,
yard _ ráhno ,
yard goods _ metrové zboží ,
yard grass _ pěstěný trávník , (n:)
yard line _ yardová linie , (n: [sport.]) , (Americký fotbal; rovnoběžná čára s brankovou, udávajíci pozici na hřišti)
yard marker _ značka yardu , (n:) , (Americký fotbal; značka označující yardovou linii)
yard measure _ pravítko , (n:)
yard sale _ garážový prodej ,
yardage _ délka v yardech ,
yardarm _ část lodi ,
yardman _ dělník na venkovní práce ,
yardmaster _ posunovač na nadraží , (n: [žel.])
yards _ yardy , (n: pl.)
yardstick _ měřítko , (n:)
yardsticks _ měřítka , (n:)
Yaren _ hl.m. - Nauru , (n: [jmén.])
yarmelke _ židovská pokrývka hlavy ,
yarmulke _ jarmulka , (n:) , (malá kruhová čepička nošená na temeni hlavy židovskými muži)
yarn _ příze ,
yarn _ historka , (n:)
yarn _ vlákno , (n:)
yarns _ vlákna , (n:)
Yaroslavl _ Jaroslavl , ([zem.])
yarrow _ řebříček , (n:)
yataghan _ jatagan ,
Yates _ Yates , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
yaw _ odbočení , (n:)
yaw _ odbočovat , (v:)
yaw _ odchýlení , (n:)
yaw _ odchýlit se , (v:)
yaw _ vybočit , (v:)
yawl _ jola , (n: [nám.]) , (člun)
yawn _ zívat , (v:)
yawn _ nuda , (n: [přen.])
yawn _ jícen ,
yawn _ otvor , (n:)
yawn _ zet , (v:)
yawn _ zívnout , (v:)
yawn _ zívnutí , (n:)
yawn _ zívání , (n:)
yawner _ zívající osoba , (n:)
yawning _ zívání , (n:)
yawningly _ zívavě , (adv:)
yaws _ infekční tropická nemoc ,
YBYSA _ You Bet Your Sweet Ass , ([zkr.])
YCDBSOYA _ You Can t Do Business Sitting On Your Ass! , ([zkr.])
YCDBWYCID _ You Can t Do Business When Your Computer Is Down! , ([zkr.])
YCLIU _ You Can Look It Up , ([zkr.])
ye _ vy , (pron: [arch.])
ye _ vás , (pron: [arch.])
ye _ vám , (pron: [arch.])
yea _ ano ,
Yeager _ Yeager , (n: [jmén.]) , (příjmení)
yeah _ ano ,
yeah _ jo ,
year _ roce ,
year _ rok ,
year _ ročník ,
year before last _ předloni ,
year of studies _ ročník ,
year old _ letý ,
year-end _ konec finančního roku ,
year-round _ celoročně , (adv:)
yearbook _ ročenka , (n:)
yearling _ malé dítě ,
yearling _ roček , (n:)
yearlong _ trvající jeden rok ,
yearlong _ celoroční , (adj:)
yearlong _ roční , (adj:)
yearly _ roční ,
yearly _ každoročně ,
yearn _ toužit ,
yearn for _ toužit po ,
yearn for _ zatoužit po ,
yearned _ toužený , (adj:)
yearning _ touha ,
yearning _ toužení , (n:)
yearningly _ toužebně , (adv:)
yearnings _ touhy , (n: pl.)
years _ léta ,
years _ roky , (pl.)
years to come _ budoucno ,
yeas _ ano , (pl.)
yeast _ droždí ,
yeast _ kvasnice ,
yeast _ kvasit , (v:)
yeasts _ kvasnice , (pl.)
yeasts _ kvasinky , (n:)
yeasty _ kvasnicový , (adj:)
yeasty _ neúplný , (adj:)
yeasty _ nevyspělý , (adj:)
yeasty _ vitální , (adj:)
yeasty _ plný změn , (adj:)
Yeats _ Yeats , (n: [jmén.]) , (příjmení)
yegg _ kasař , (n:)
yegg _ lupič , (n:)
yell _ křičet , (v:)
yell _ jek , (n:)
yell _ řvát ,
yell _ jekot , (n:)
yell _ ječet , (v:)
yell _ řev , (n:)
yell out _ zařvat , (v:)
yelled _ křičený , (adj:)
yeller _ křikloun , (n:)
yelling _ křičení , (n:)
yellow _ žlutý ,
yellow _ podezíravý ,
yellow _ žárlivý ,
yellow _ žluť ,
yellow _ žloutek , (n:)
yellow _ zbabělost , (n:)
yellow _ závidějící , (adj:)
yellow _ žloutnout , (v:)
yellow _ žlutost , (n:)
yellow copper _ mosaz , (n:)
yellow fever _ žlutá horečka , (n: [jmén.] [med.]) , (infekční tropická nemoc)
yellow jacket _ sršeň ,
Yellow River _ Žlutá řeka , (n: [jmén.] [zem.]) , (čínská řeka)
Yellow Sea _ Žluté moře , (n: [zem.])
yellow-bellied _ podělaný , (adj: [slang.])
yellow-bellied _ zbabělý , (adj: [slang.])
yellowed _ žlutě obarvený ,
yellowed _ zažloutlý , (adj:)
yellower _ žlutější , (adj:)
yellowest _ nejžlutější , (adj:)
yellowhammer _ strnad obecný , (n: [zoo.])
yellowing _ žloutnutí , (n:)
yellowish _ nažloutlý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line