Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo X : 1 2

Zobrazuji překlad hesla : X

xerox _ xerografický stroj , (n: [tech.] 8 8)
xerox _ xerografická kopie , (n: [tech.] 9 9)
xeroxe _ elektrostaticky kopírovat , (v: [it.] 8 9) , ({en xerox})
xeroxe _ xeroxovat , (v: [it.] 7 8) , ({en xerox})
Xeroxes _ Xeroxes , ([jmén.] 6 6) , (Xeroxes I. byl poražen u Maratonu)
Xerxes _ Xerxes , (n: [jmén.] [hist.] 6 6) , (Xerxes I. perský král (486-465 BC), roku 480 napadl Řecko a dobyl thermopylskou soutěsku (žil 519-465 BC))
XF86 _ Xfree86 , ([jmén.] [it.] 6 6) , ({en Xfree86})
Xfree86 _ Xfree86 , ([jmén.] [it.] 6 6) , (otevřená implementace X Window System)
Xhosa _ xhosa , ([jmén.] 6 6) , (název jazyka používaného na jihu Afriky, kód podle ISO 639-2 je xh)
XHTML _ EXtensible HyperText Markup Language , ([zkr.] [it.] 6 6) , (hypertextový značkovací jazyk, aplikace XML, náhrada za HTML, podobnost s HTML 4.01)
xi _ ksí , (n: [tech.] 6 6) , (řečké písmeno)
Xian _ Xian , (n: [jmén.] 6 6) , (město - Čína)
XIDB _ eXtended Integrated Data Base , ([zkr.] [voj.])
xiphisterna _ mečovité výběžky hrudní kosti , (pl. n: [bio.] 5 5)
xiphisternum _ mečovitý výběžek hrudní kosti , (n: [bio.] 4 4)
xiphisternum _ xifisternum , (n: [bio.] 6 6)
xiphoid _ mečovitý , (adj: [bio.] 6 6)
XL _ XL , ([zkr.] 6 6) , (velikost XL < XXL)
Xmas _ vánoce , (n: [obec.] 4 6) , (= Christmas)
Xmass-tree sorting _ kumulační třídění , (n: [it.] [slang.] 6 6)
XML _ eXtensible Markup Language , ([zkr.] [it.] 6 6) , (hypertextový značkovací jazyk odvozený z SGML)
XPT _ eXternal Page Table , (n: [zkr.] 6 6)
XRE _ XUL Runtime Environment , ([it.] [zkr.] 6 6)
XRL _ rentgenová litografie , (n: [zkr.] [tech.] 6 8) , ({en x-ray lithography})
XS _ eXceSs-three code , (n: [zkr.] [it.] 6 6)
XSHM _ X Shared Memory Extension , (n: [zkr.] [it.] 4 4)
XST _ eXperimental Stealth Tactical (Have Blue) , ([zkr.] [voj.])
XUL _ XML User-interface Language , ([it.] [zkr.] 6 6)
XXL _ XXL , ([zkr.] 6 6) , (velikost XXL > XL)
xxx _ mající nelegální obsah ,
xxx _ podpis negramotného člověka ,
xylan _ dřevní guma , (n: [tech.] 8 8)
xylan _ xylan , (n: [tech.] 9 9)
xylem _ xylem , (n: [dřev.] 6 6)
xylene _ xylen , (n: [chem.] 6 6)
xylene dibromide _ xylyléndiamin , (n: [chem.] 6 6)
xylidine _ xylidin , (n: [chem.] 6 6)
xylitol _ xylit , (n: [chem.] 6 6)
xylobalsamum _ balzámové dřevo , (n: [bot.] 6 6)
xylobalsamum _ odvar z balzámového dřeva , (n: [bot.] 7 7)
xylocarp _ dřevnatý plod , (n: [obec.] 8 8)
xylocarpous _ rodící dřevnaté plody , (adj: [obec.] 6 6)
xylograph _ dřevoryt , (n: [dřev.] 6 6)
xylographer _ dřevorytec , (n: [dřev.] 6 6)
xylographic _ dřevorytecký , (adj: [dřev.] 6 6)
xylographic book _ kniha natištěná z dřevorytových desek , (n: [dřev.] 8 4)
xylographic book _ xylografická kniha , (n: [dřev.] 6 4)
xylography _ dřevořezba , (n: [dřev.] 8 4)
xylography _ dřevorytectví , (n: [dřev.] 6 4)
xylography _ xylografie , (n: [dřev.] 4 4)
xyloidine _ xylidin , (n: [chem.] 9 9) , ({en xylidine})
xylol _ xylen , (n:)
xylolite tile _ xylolitová dlaždice , (n: [tech.] 6 6)
xylometer _ xylometr , (n: [tech.] 6 6)
xylonic acid _ kyselina xylonová , (n: [chem.] 6 6)
xylonite _ celuloid , (n: [tech.] 6 6) , (druh celuloidu)
xylonite _ xylonit , (n: [chem.] 8 8) , (obchodní značka)
xylophagous _ živící se dřevem , (adj: [tech.] 6 6)
xylophagous _ dřevožravý , (adj: [tech.] 5 5)
xylophagous _ xylofágní , (adj: [tech.] 7 7)
xylophone _ xylofon , (n: [hud.] 4 4)
xylophonic _ xylofonový , (adj: [hud.] 8 8)
xylophonist _ xylofonista , (n: [hud.] 4 4) , (hráč na xylofon)
xyloquinone _ xylochinon , (n: [chem.] 6 6)
xylose _ xylóza , (n: [chem.] 6 6)
xylotomous _ vrtající dřevo , (adj: [bio.] 6 6)
xylotomous _ dřevožravý , (adj: [bio.] 9 9)
xylyl _ xylyl , (n: [chem.] 6 6)
xylyl bromide _ xylylbromid , (n: [chem.] 6 6)
xyst _ xystos , (n: [hist.] 8 8) , ({en xystus})
xyster _ raspatorium , (n: [med.] 9 9) , (nástroj na oškrabování kostí, škrabka)
xyster _ škrabka , (n:)
xystus _ xystos , (n: [hist.] 6 6) , (atletická krytá dráha v starořeckém gymnáziu, kolonáda, křížová chodba (katolické kláštery), zahrada v předsíni starořímského domu)
XYZ _ eXamine Your Zipper , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line