Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo X : 1 2

Zobrazuji překlad hesla : X

X _ upper-case letter X , ([lingv.] 5 5)
X _ large letter X , ([lingv.] 8 8)
X _ capital letter X , ([lingv.] 6 6)
X _ Kristus , ([náb.] 9 9)
X _ 10 , ([mat.] 7 7) , (římská číslice deset)
x _ první neurčitá veličina , ([mat.] 8 8)
x _ neznámé , ([obec.] 10 10) , (neznámý člověk Mr.X, neznámý plyn,vir virus x,neznámá hodnota value x;dále tvar x,přeškrtnuto,porucha,označit křížkem)
X _ křesťan , ([náb.] 10 9)
X _ desetidolarová bankovka , (n: [amer.] 8 8)
x _ little letter x , ([lingv.] 8 8)
x _ lower-case letter x , ([lingv.] 5 5)
x _ small letter x , ([lingv.] 6 6)
x _ x ,
x address _ adresa x , (n: [it.] 4 6)
X chromosome _ chromozóm X , (n: [bio.] 4 4) , (párový (pohlavní) chromozóm X (řec. chroma = barva, soma = tělo))
x coordinate _ souřadnice x , (n: [mat.] 4 4) , (odvozeně i osa x)
x datum line _ podélná souřadnicová čára , (n: [tech.] 6 6)
x letter _ písmeno x , (n: [obec.] 6 6)
x marks the spot _ x označuje místo , ([obec.] 8 8)
x operator _ operátor vzájemného vztahu výrazů , (n: [tech.] 6 6) , (znak značící vzájemný vztah výrazů mezi kterými leží)
x or operator _ operátor or , (n: [tech.] 6 8) , (operátor značící vztah buď, anebo)
X rated _ mládeži nepřístupné , (adj: [hovor.] 6 6)
X rated _ s hvězdičkou , (adj: [hovor.] 8 8) , (film, pořad apod.)
x ray _ paprsek x , (n: [zast.] 8 8)
x to the nth _ x na n-tou , ([mat.] 6 6)
X Window system _ okenní systém X , ([it.] 6 6) , (síťově orientované GUI pro platformu unixe-like os)
X s _ atmosférické poruchy , (pl. n: [el.] 6 6)
x-axes _ osy x , (pl. n: [mat.] 4 4)
x-axis _ osa x , (n: [mat.] 4 4)
x-axis _ úsečková souřadnice , (n: [mat.] 5 5)
X-band _ kmitočtové pásmo , (n: [tech.] 6 6) , (5,2 - 10,9 GHz)
x-bit _ vrtací korunka , (n: [tech.] 6 6) , (s ostřím ve tvaru X)
x-contact _ kontakt relé , (n: [el.] 6 6) , (spínající v kombinaci nejdříve)
x-cross member _ křížový příčný nosník , (n: [aut.] 6 6)
x-datum line _ podélná souřadnicová čára , (n: [it.] 7 7) , (u děrného štítku)
x-decoder _ dekoder řádek , (n: [tech.] 8 8)
x-frame _ křížový rám , (n: [aut.] 6 6)
x-hair _ nitkový kříž , (n: [voj.] 6 6)
x-height _ výška malých liter , (n: [tech.] 7 7)
x-height _ výše minusek , (n: [tech.] 8 8)
x-height _ výška liter , (n: [tech.] 8 8)
x-line _ řádkový vodič , (n: [it.] 5 5)
x-out _ vyškrtnout , (v: [obec.] 6 6) , (přeškrtnout část textu řadou písmen x)
x-plates _ desky vodorovného vychylování , (pl. n: [el.] 6 6) , (použití v obrazovkách)
x-punch _ děrování v jedenáctkovém řádku , (v: [neobv.] 8 8)
x-radiation _ záření X , (n: [obec.] 8 6)
X-radiation _ ozařování rentgenem , (v: [neobv.] 8 8)
X-radiation _ ozáření rentgenem , (v: [neobv.] 9 9)
x-radiation _ rentgenové záření , (n: [obec.] 5 6)
x-radiation _ Roentgenovo záření , (n: [obec.] 6 6)
x-ray _ rentgenový snímek , (n: [med.] 6 6)
x-ray _ rentgenový paprsek , (n: [fyz.] 8 6)
x-ray _ rentgenové záření , (n: [fyz.] 8 6)
x-ray _ rentgenovat , (v: [med.] 4 4) , (have an ~ taken = dát si udělat rentgen)
x-ray _ rentgen , (n: [med.] 4 4)
x-ray absorbing glass _ sklo pohlcující rentgenové paprsky , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray absorption _ absorpce rentgenového záření , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray analysis _ rentgenová analýza , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray apparatus _ rentgenový přístroj , (n: [obec.] 6 6)
x-ray astronomy _ rentgenová astronomie , (n: [obec.] 6 6)
x-ray control _ ovládání rentgenu , (n: [med.] 6 6)
x-ray crystallography _ strukturní krystalografie , (n: [tech.] 6 5)
x-ray crystallography _ rentgenová krystalografie , (n: [tech.] 5 5)
x-ray detection _ kontrola rentgenovými paprsky , (n: [tech.] 6 6)
x-ray diffraction _ rentgenová difrakce , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray diffraction pattern _ rentgenogram , (n: [tech.] 6 6)
x-ray examination _ rentgenování , (v: [med.] 6 8)
x-ray exemination _ rentgenové vyšetření , (n: [med.] 4 4)
x-ray film _ rentgenový film , (n: [obec.] 6 6)
x-ray fluorescence _ rentgenová fluorescence , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray gloves _ ochranné rukavice proti rentgenovému záření , (n: [tech.] 6 6)
x-ray image amplifier _ zesilovač rentgenového obrazu , (n: [tech.] 6 6)
x-ray lithography _ rentgenová litografie , (n: [tech.] 6 6)
x-ray microscopy _ rentgenová mikroskopie , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray photograph _ rentgenový snímek , (n: [med.] 5 8)
x-ray photograph _ rentgenogram , (n: [tech.] 6 8)
x-ray photography _ rentgenografie , (n: [tech.] [med.] 6 6)
x-ray picture _ rentgenový snímek , (n: [med.] 8 8) , ({en x-ray photograph})
x-ray reflection _ rentgenový odraz , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray refraction _ rentgenová refrakce , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray scannig _ metoda zjišťování vad v pevných materiálech pomocí rentgenu , (n: [tech.] 8 8)
x-ray source _ rentgenový zdroj , (n: [astr.] 6 6)
x-ray specter _ rentgenové spektrum , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray spectroscopy _ rentgenová spektroskopie , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray spectrum _ spektrum rentgenového záření , (n: [tech.] 6 6)
x-ray spectrum _ rentgenové spektrum , (n: [tech.] 5 5)
x-ray star _ rentgenová hvězda , (n: [astr.] 6 6)
x-ray telescope _ rentgenový teleskop , (n: [astr.] 6 6)
x-ray testing _ rentgenování , (v: [tech.] 7 8)
x-ray testing _ rentgenová kontrola , (n: [tech.] 6 6)
x-ray therapy _ rentgenová terapie , (n: [med.] 6 6)
x-ray therapy _ rentgenoterapie , (n: [med.] 8 8)
x-ray transmitting glass _ sklo propouštějící rentgenové záření , (n: [tech.] 6 6)
x-ray tube _ rentgenová výbojka , (n: [fyz.] 6 6)
x-ray tube _ rentgenka , (n: [fyz.] 8 8)
x-ray tubes _ rentgenové výbojky , (pl. n: [fyz.] 6 6)
x-ray unit _ rentgenový přístroj , (n: [tech.] 6 6)
x-ray unit _ jednotka rentgenového záření a záření gama , (n: [tech.] 8 8)
x-rays _ rentgenové paprsky , (pl. n: [fyz.] 8 6)
x-rays _ paprsky X , (pl. n: [obec.] 6 6)
x-row _ jedenáctkový řádek na děrném štítku , (n: [it.] 5 5)
x-selector _ jedmístný volič , (n: [it.] 5 5)
x-unit _ jednotka X , (n: [obec.] 8 6)
x-y display _ souřadnicové zobrazování , (n: [tech.] 6 6)
x-y plotter _ souřadnicový zapisovač , (n: [tech.] 6 6)
x-y recording _ souřadnicový záznam , (n: [tech.] 6 6)
x/y recorder _ poměrový zapisovač , (n: [el.] 7 6)
x/y recorder _ souřadnicový zapisovač , (n: [el.] 6 6)
xanthate _ xantogenan , (n: [chem.] 6 6)
xanthate _ xantogenát , (n: [chem.] 5 6)
xanthein _ xantein , (n: [chem.] 4 4)
xantheine _ xantein , (n: [chem.] 4 6)
xanthene _ xanten , (n: [chem.] 6 6)
xanthic _ žlutavý , (adj: [bot.] 8 8)
xanthic _ žlutý , (adj: [bot.] 8 6) , (~ flowers)
xanthic _ xanthinový , (adj: [tech.] 6 6)
xanthic _ xantinový , (adj: [tech.] 5 6)
xanthic acid _ kyselina xantogenová , (n: [chem.] 4 4)
xanthin _ žluť mořenová , (n: [tech.] 8 8)
xanthin _ xantin , (n: [tech.] 6 8)
xanthine _ xantin , (n: [chem.] 6 6)
Xanthippe _ xantipa , ([obec.] 8 8)
xanthochroi _ světlovlasí lidé , ([bio.] 6 6)
xanthoma _ xantoblastom , ([med.] 8 8)
xanthoma _ xantom nádorový , ([med.] 6 6)
xanthomelanous _ černovlasý a žluté pleti , ([bio.] 6 6)
xanthone _ xanton , (n: [chem.] 6 6)
xanthophyll _ xantofyl , (n: [bot.] 6 6)
xanthopsia _ xantopsie , (n: [med.] 6 6)
xanthopterin _ xantopterin , (n: [chem.] 6 6)
xanthous _ žlutavý , (adj: [obec.] 6 6)
xanthous _ žlutý , (adj: [bio.] 7 7)
xanthous _ nažloutlý , (adj: [obec.] 8 8)
xanthus _ xanthus , ([bio.] 6 6) , (sporolující bakterie Myxococcus xanthus)
xanthydrol _ xanthydrol , (n: [chem.] 6 6)
Xantipe _ Xantipa , ([jmén.] 7 7) , ({en Xanthippe})
Xavier _ Xaver , (n: [male] [jmén.] 5 5)
Xavier _ Xaverius , (n: [male] [jmén.] 8 8) , (sv. František Xaverský)
Xavier _ Xavier , (n: [male] [jmén.] 6 6) , (mužské křestní jméno, anglické příjmení)
Xe _ Xenon , ([zkr.] [chem.] 6 6) , ({en xenon} from Greek's word for stranger, is a rare gas that was extracted from the atmosphere)
XE _ eXtended Edition , ([zkr.] 8 8) , (BinkleyTerm XE or short BT-XE, program for receiving and sending mail and files within FidoNet)
xebec _ šebeka , (n: [lod.] 6 6) , (trojstěžník s latinskými plachtami na Středozemním moři)
Xenakis _ Xenakis , ([jmén.] 6 6) , (Iannis Xenakis, hudební teoretik)
Xenia _ Xenia , (n: [female] [jmén.] 6 6) , (ženské křestní jméno)
xenia _ xenie , ([bio.] 8 8)
xenial _ pohostinný , (adj: [obec.] 6 6) , (týkající se pohostinnosti, ~ customs = pohostinné zvyky)
Xenix _ Xenix , (n: [it.] 6 6) , (operační systém, klon Unixu vytvořený Microsoftem)
xenobiotic _ xenobiotikum , ([eko.])
xenogamy _ xenogamie , (n: [bot.] 6 6) , (křížení)
xenoglossia _ xenoglosie , (n: [psych.] 6 6) , (schopnost hovořit v hypnotickém stavu jazykem, který se hypnotizovaná osoba nikdy neučila)
xenograft _ štěp z cizí tkáně , (n: [med.] 6 6) , ((při transplantaci) převzatá tkáň z jiného živočišného druhu)
xenolith _ xenolit , (n: [geol.] 6 6)
xenomorphic _ xenomorfní , (adj: [geol.] 7 7)
xenon _ xenon , (n: [chem.] 4 4) , (prvek VIII skupiny(vzácné/inertní plyny);zaplněné s,p orbitaly valenční vrstvy zapřičiňují nereaktivnost;plnění žárovek výbojek osvětlovacích trubic;získává se frakční destilací kapalného vzduchu;existují sloučeniny Xe)
xenon lamp _ xenonová výbojka , (n: [chem.] 6 6)
xenophobe _ xenofob , (n: [obec.] 8 8)
xenophobia _ nenávist k cizincům , (n: [obec.] 6 6)
xenophobia _ xenofobie , (n: [obec.] 4 4)
xenophobic _ xenofobní , (adj: [obec.] 6 6)
Xenophon _ Xenofón , (n: [obec.] 8 8)
xenosaprobity _ xenosaprobita , ([eko.])
xeranthemum _ suchokvět , (n: [bot.] 6 6)
xerasia _ chorobná suchost vlasů , (n: [med.] 8 8)
xerasia _ xerazie , (n: [med.] 6 6)
xeric _ suchý , (adj: [bot.] 6 6) , (suché prostředí)
xeric _ suchomilný , (adj: [bot.] 8 8) , (suchomilná rostlina)
xeroderma _ xeroderma , (n: [med.] 8 8)
xerodermia _ xerodermie , (n: [med.] 8 8)
xerogram _ xerografický otisk , (n: [tech.] 9 9)
xerogram _ xerografická kopie , (n: [tech.] 8 8)
xerographic _ xerografická , (adj: [tech.] 6 6) , (~ copy, printer = kopie, tiskárna)
xerographic _ xerografický , (adj: [tech.] 6 6) , (~ copier, copy = kopírovací stroj, otisk)
xerographic copier _ elektrografický kopírovací přístroj , (n: [tech.] 6 6)
xerographic copier _ xerograf , (n: [tech.] 4 4)
xerographic copy _ xerografická kopie , (n: [tech.] 6 6)
xerographic copy _ xerografický otisk , (n: [tech.] 8 8)
xerographic copy _ xerogram , (n: [tech.] 8 8)
xerographic printer _ xerografická tiskárna , (n: [tech.] 6 6)
xerography _ elektrostatické přenosné kopírování , (n: [tech.] 6 6)
xerography _ elektrostatické přenosné rozmnožování , (n: [tech.] 9 6)
xerography _ suchý tisk , (n: [tech.] 8 6)
xerography _ xerografie , (n: [tech.] 5 6)
xerography _ elektrografie , (n: [tech.] 7 8)
xeronic printer _ xerografická tiskárna , (n: [tech.] 6 8) , ({en xerographic printer})
xerophilous _ suchomilný , (adj: [bot.] 5 5)
xerophilous _ xerofilní , (adj: [bot.] 9 9)
xerophthalmus _ xeroftalmie , (n:)
xerophyte _ suchomilná rostlina , (n: [bot.] 8 8)
xerophyte _ xerofyt , (n: [bot.] 9 9)
xeroprint _ xerokopie , (n: [tech.] 6 6)
xeropthalmia _ xeroftalmie , (n: [med.] 8 8)
xeroradiography _ xeroradiografie , (n: [tech.] 6 6)
xerose _ xerose , (n: [bio.] 8 8) , (Corynebacterium xerose - tuto bakterii lze nalézt ve spojivkových výtěrech)
xerostomia _ xerostomie , (n:)
Xerox _ Xerox , ([jmén.] 6 6) , (jméno firmy)
xerox _ kopie , (n: [obec.] 7 8)
xerox _ kopírovat elektrostaticky , (v: [tech.] 8 6)
xerox _ rozmnožovat elektrostaticky , (v: [tech.] 9 8)
xerox _ xeroxovat , (v: [neobv.] 6 8)
xerox _ xerografie , (n: [tech.] 10 10)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line