Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

week-end _ víkend , (n:)
week-long _ týdenní , (adj:)
weekday _ pracovní den ,
weekday _ všední den ,
weekdays _ všední dny , (n: pl.)
weekend _ víkend , (n:)
weekend _ konec týdne , (n:)
weekends _ víkendy , (n: pl.)
weeklong _ týdenní , (adj:)
weekly _ týdně , (adv:)
weekly _ každotýdenní , (adv:)
weekly _ týdenně , (adv:)
weekly magazine _ týdeník , (n:)
weekly paper _ týdeník , (n:)
weekly periodical _ týdeník , (n:)
weeknight _ noc pracovního dne , (n:)
weeks _ týdny , (n: pl.)
ween _ domnívat se , (v:)
weenie _ frankfurtský párek , (n:)
weeny _ mrňavý , (adj:)
weep _ weep/wept/wept , (v: [neprav.])
weep _ plakat , (v:)
weep _ zaplakat , (v:)
weep _ brečet ,
weep _ kapat ,
weep _ pláč ,
weeper _ plačka , (n:)
weeping _ pláč , (n:)
weeping willow _ smuteční vrba , (n:)
weeps _ pláče , (v:)
weepy _ uplakaný , (adj:)
weevil _ brouk nosatec , (n: [zool.])
weevil _ nosatec , (n: [zool.])
weevils _ brouci nosatci ,
weewee _ moč , (n:)
weft _ druh tkaniny , (n:)
weft _ útek ,
Wehr _ Wehr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
WEHT _ WhatEver Happened To (usu. followed by someone s name) , ([zkr.])
Wei _ Wei , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Weider _ Weider , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Weidman _ Weidman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
weigh _ vážit , (v:)
weigh _ mít váhu , (v:)
weigh _ tížit , (v:)
weigh against _ porovnávat , (v:)
weigh anchor _ zdvihnout kotvu , (v:)
weigh anchor _ zvednout kotvu , (v:)
weigh down _ sklíčit , (v:)
weigh down _ zatížit , (v:)
weigh out _ odvážit , (v:)
weigh-in _ vážení závodníků ,
weighbridge _ mostní váha , (n:)
weighed _ uvažovaný , (adj:)
weighed _ zvážený , (adj:)
weighed down _ obtížen , (adj:)
weighin _ vážení závodníků , (n:)
weighing _ vážení , (n:)
weighs _ váží , (v:)
weight _ váha , (n:)
weight _ břemeno , (n:)
weight _ závaží , (n:)
weight _ hmotnost ,
weight _ tíha ,
weight _ tíže ,
weight _ zatěžovat , (v:)
weight _ zatížit ,
weight _ závažnost ,
weight down _ zatížit , (v:)
weight lifter _ vzpěrač , (n:)
weight lifting _ vzpírání , (n:)
weight of evidence _ závažnost důkazů , ([eko.]) , (Při vyhodnocování humánních studií karcinogenity (podle Doporučení US EPA pro hodnocení rizika u karcinogenních látek).)
weight up _ hodnotit , (v:)
weight up _ zhodnotit , (v:)
weight up _ zkoumat , (v:)
weight up _ zvážit , (v:)
weighted _ nakloněný , (adj:)
weighted _ příznivý , (adj:)
weighted _ vážený , (adj:)
weighted average _ vážený průměr ,
weightier _ závažnější , (adj:)
weightiest _ nejzávažnější , (adj:)
weightily _ závažně , (adv:)
weightiness _ závažnost , (n:)
weighting _ příplatek , (n:)
weighting _ vážení , (n:)
weightless _ beztížný , (adj:)
weightlessly _ beztížně , (adv:)
weightlessness _ beztíže , (n:)
weightlessness _ stav beztíže , (n:)
weightlift _ vzpírat , (v:)
weightlifter _ vzpěrač , (n:)
weightlifting _ vzpírání , (n:)
weights _ váhy , (n: pl.)
weights _ hmotnosti , (n: pl.)
weighty _ těžký , (adj:)
weighty _ závažný , (adj:)
Weinberg _ Weinberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Weiner _ Weiner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Weinstein _ Weinstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
weir _ jez , (n:)
weir _ splav , (n:)
weird _ divný, podivný , (adj:)
weird _ výstřední ,
weird _ nadpřirozený ,
weird _ divný , (adj:)
weird _ podivný , (adj:)
weird _ záhadný , (adj:)
weird _ zvláštní , (adj:)
weird _ tajemný , (adj:)
weird _ tajuplný , (adj:)
weird sisters _ sudičky ,
weirder _ divnější , (adj:)
weirdest _ nejdivnější , (adj:)
weirdly _ divně , (adv:)
weirdness _ divnost , (n:)
weirdo _ podivín , (n:)
Weiss _ Weiss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Weissman _ Weissman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Welcher _ Welcher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
welcome _ přivítat , (v:)
welcome _ uvítat , (v:)
welcome _ vítat , (v:)
welcome _ uvítání , (n:)
welcome _ vítaný , (adj:)
welcome! _ vítám ,
welcomed _ přivítaný , (adj:)
welcomed _ uvítaný , (adj:)
welcomer _ vítající , (adj:)
welcomes _ vítá , (v:)
welcoming _ vítající , (adj:)
weld _ svařovat , (v:)
weld _ svářet , (v:)
weld _ svár ,
weld _ svařit ,
weldable _ svařitelný , (adj:)
welded _ svařený , (adj:)
welder _ svářeč , (n:)
welding _ svařování , (n:)
welding _ svařovací , (adj:)
Weldon _ Weldon , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
welfare _ blaho ,
welfare _ blahobyt ,
welfare _ prospěch ,
welfare _ prosperita ,
welfare economics _ ekonomie blahobytu , ([eko.])
welfare measure _ měřítko blahobytu , ([eko.])
welfare state _ sociální stát , (n:)
welkin _ nebe , (n: [bás.])
welkin _ nebeský blankyt , (n: [bás.])
well _ dobře , (2 8)
well _ no , (5 7)
well _ zdráv , (3 6)
well _ nu , (6 6)
well _ nuže , (7 6)
well _ tedy , (4 7)
well _ studna , (n:)
well _ dobrý , (adj:)
well _ inu ,
well _ pramen , (n:)
well _ pramenit , (v:)
well _ pěkně , (adv:)
well _ správně , (adv:)
well _ zřídlo , (n:)
well _ nádrž ,
well _ vrt , (n:)
well _ vytrysknout , (v:)
well _ vřídlo ,
well established _ dobře zavedený ,
well out _ prýštit , (v:)
well out _ vytrysknout , (v:)
well proportioned _ pěkně rostlý , (adj:)
well up _ vyvřít , (v:)
well-advised _ dobře uvážený , (adj:)
well-appointed _ dobře vybavený , (adj:)
well-balanced _ vyrovnaný , (adj:)
well-behaved _ mravný , (adj:)
well-behaved _ vychovaný , (adj:)
well-behaved _ způsobný , (adj:)
well-being _ pohoda , (n:)
well-beloved _ milovaný , (adj:)
well-born _ z dobré rodiny ,
well-bred _ vychovaný , (adj:)
well-bred _ dobře vychovaný , (adj:)
well-bred _ z dobré rodiny , (adj:)
well-built _ dobře stavěný , (adj:)
well-chosen _ dobře zvolený , (adj:)
well-connected _ vlivný , (adj:)
well-connected _ mající styky , (adj:)
well-defined _ jasně definovaný , (adj:)
well-deserved _ zasloužený , (adj:)
well-designed _ dobře navržený , (adj:)
well-developed _ vyvinutý , (adj:)
well-disposed _ nakloněný , (adj:) , (někomu)
well-done _ dobře , (adv:)
well-earned _ zasloužený , (adj:)
well-educated _ vzdělaný , (adj:)
well-equipped _ dobře vybavený , (adj:)
well-established _ zavedený , (adj:)
well-fed _ vypasený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line