Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

wealthier _ majetnější , (adj:)
wealthiest _ nejbohatší , (n:)
wealthiness _ zámožnost , (n:)
wealthiness _ bohatost , (n:)
wealthy _ bohatý , (adj:)
wealthy _ majetný , (adj:)
wealthy _ zámožný , (adj:)
wean _ odstavit , (v:)
wean _ odvyknout , (v:)
weaned _ odstavený , (adj:)
weaning _ odstavení mláděte ,
weapon _ zbraň , (n:)
weaponry _ výzbroj , (n:)
weaponry _ zbraně , (n:)
weapons _ zbraně , (n:)
weapons plutonium _ zbraňové plutonium , (n:)
wear _ wear/wore/worn , (v: [neprav.])
wear _ opotřebení , (n:)
wear _ oblečení , (n:)
wear _ oblékat , (v:)
wear _ mít na sobě , (v:)
wear _ nosit , (v:)
wear _ nosí ,
wear _ opotřebovat , (v:)
wear _ nošení , (n:)
wear _ obnosit , (v:)
wear _ oděv , (n:)
wear _ opotřebování , (n:)
wear _ otěr , (n:)
wear and tear _ opotřebení , (n:)
wear away _ ošoupat , (v:)
wear away _ omlít se , (v.)
wear away _ omílat se , (v:)
wear away _ odřít se , (v:)
wear away _ zmírnit odpor , (v:)
wear away _ scházet , (v:)
wear away _ hynout , (v:)
wear away _ ztrácet se před očima , (v:)
wear away _ vyčerpat se , (v:)
wear away _ klesnout , (v:)
wear away _ vyprchat , (v:) , (např. trpělivost)
wear away _ zvolna ubíhat , (v:)
wear away _ táhnout se , (v:)
wear away _ vléci se , (v:)
wear away _ pomalu trávit čas , (v:)
wear down _ opotřebovat se , (v:)
wear off _ opotřebit se , (v:)
wear off _ ztrácet se , (v:)
wear off _ ztratit se , (v:)
wear off _ mizet , (v:)
wear off _ pominout , (v:)
wear off _ vyprchat , (v:)
wear off _ zanikat , (v:)
wear on _ protahovat se , (v:)
wear on _ táhnout se , (v:)
wear on _ vléct se , (v:)
wear out _ opotřebovat se , (v:)
wear out _ obnosit , (v:)
wear out _ unavit , (v:)
wear out _ vyčerpat , (v:)
wear out _ vyčerpávat , (v:)
wearable _ nositelný , (adj:)
wearer _ nositel , (n:)
wearers _ nositelé , (n:)
weariest _ nejunavenější , (adj:)
wearily _ unaveně , (adv:)
weariness _ malátnost , (n:)
weariness _ vyčerpanost , (n:)
weariness _ únava , (n:)
wearing _ opotřebení , (n:)
wearing _ opotřebování , (n:)
wearing _ vyčerpávající , (adj:)
wearisome _ nudný , (adj:)
wearisome _ únavný , (adj:)
wears _ obléká , (v:)
wears _ opotřebovává , (v:)
wears _ nosí , (v:)
weary _ unavený , (adj:)
weary _ vyčerpaný , (adj:)
weary _ nudit se , (v:)
weary _ únavný , (adj:)
wearyingly _ namáhavě , (adv:)
weasel _ lasice , (n:)
weasel _ lasička , (n:)
weaselly _ chytracky , (adv:)
weaselly _ lasičkovitý , (adv:)
weasels _ lasičky , (n: pl.)
weather _ klima ,
weather _ povětrnostní ,
weather _ obstát , (v:)
weather _ odolat , (v:)
weather _ zvětrat , (v:)
weather _ přestát , (v:)
weather _ počasí , (n:)
weather conditions _ povětrnostní podmínky , (n:)
weather forecast _ předpověď počasí , (n:)
weather strip _ těsnicí páska , (n:)
weather vane _ větrná korouhev , (n:)
weather-beaten _ ošlehaný větrem , (adj:)
weather-beaten _ zvětralý , (adj:)
weather-bound _ zdržený pro špatné počasí , (adj:)
weather-worn _ opotřebovaný počasím ,
weather-worn _ zvětralý , (adj:)
weathercock _ korouhvička , (n:)
weathercock _ větrná korouhvička , (n:)
weathered _ zvětralý , (adj:)
Weatherford _ Weatherford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
weatherglass _ barometr , (n:)
weathering _ větrání , (n:)
weathering _ zvětrání , (n:)
weathering _ zvětrávání , (n:)
weatherman _ meteorolog , (n:)
weathermen _ meteorologové , (n: pl.)
weatherproof _ vodotěsný , (adj:)
weathervane _ větrná korouhev , (n:)
weatherworn _ zvětralý , (adj:)
weatherworn _ opotřebovaný počasím , (adj:)
weave _ tkát , (v:)
weave _ weave/wove/woven , (v: [neprav.])
weave _ utkat , (v:)
weaved _ tkal , (v:)
weaved _ utkal , (v:)
weaver _ tkadlena , (n:)
weaver _ tkadlec , (n:)
weaving _ tkaní , (n:)
web _ pavučina , (n:)
web _ web , (n: [it.])
web _ internetové stránky , (n: [it.])
web _ tkanina , (n:)
web _ síť ,
web _ tkanivo ,
web _ webový , (adj:)
web _ síťový , (adj:)
web browsing _ surfování na internetu , (n:)
web browsing _ prohlížení internetových stránek , (n:)
web-footed _ mající plovací blány , (adj:)
web-toed _ mající plovací blánu , (adj:)
Webb _ Webb , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
webbed _ s plovací blánou ,
Webber _ Webber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
webbing _ popruh , (n:)
webcam _ webová kamera ,
webmaster _ správce webových stránek , (n: [it.])
webmaster _ správce internetové stránky , (n: [it.])
webs _ pavučiny , (n: pl.)
webs _ sítě , (n: pl.)
website _ internetová stránka , (n:)
Webster _ Webster , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
wed _ wed/wed/wed , (v: [neprav.])
wed _ wed/wedded/wedded , (v: [neprav.])
wed _ oženit , (v:)
wed _ provdat , (v:)
wed _ vdát , (v:)
wedded _ wed/wedded/wedded , (v: [neprav.])
wedded _ ženatý , (adj:)
wedding _ svatba , (n:)
wedding ring _ snubní prsten , (n:)
weddings _ svatby , (n: pl.)
wedge _ klín , (n:) , (geometricky)
wedge _ typ golfové hole , (n:)
wedge _ vklínit ,
wedge _ vtlačit ,
wedge _ zaklínit ,
wedge _ zaklínovat ,
wedge-shaped _ klínovitý , (adj:)
wedge-shaped _ klínový , (adj:)
wedged _ klínový , (adj:)
wedgie _ bota s klínovým podpadkem ,
wedging _ klínování , (n:)
wedging _ zaklínování , (n:)
wedlock _ manželství , (n:)
Wednesday _ středa , (n:)
wednesday _ středeční , (adj:)
weds _ vdává , (v:)
weds _ žení , (v:)
wee _ čurat , (v:)
wee _ nepatrný , (adj:)
wee-wee _ moč , (n:)
wee-wee _ močit , (v:)
weed _ plevel , (n:)
weed _ tráva , (n: [slang.]) , (droga)
weed _ buřeň , ([eko.])
weed _ plít , (v:)
weed control _ potírání plevelů , ([eko.])
weed infestation of soil _ zaplevelení půdy , ([eko.])
weed infestation of sowing seed _ zaplevelení osiva , ([eko.])
weed infestation of vegetation _ zaplevelení porostu , ([eko.])
weed out _ odplevelit , (v:)
weed out _ vyplenit , (v:)
weed out _ vyplet , (v:)
weed seeds store in soil _ zásoba semen plevelů v půdě , ([eko.])
weeded _ odplevelený , (adj:)
weeded _ vypletý , (adj:)
weeder _ plečka , (n:)
weeding _ plení , (n:)
weedkiller _ herbicid , (n:)
weeds _ vdovský smutek , (n:)
weedy _ zaplevelený , (adj:)
week _ týden , (n:)
week-end _ konec týdne ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line