Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

watermelon _ vodní meloun , (n:)
watermen _ vodáci , (n: pl.)
watermill _ vodní mlýn , (n:)
waterpipe _ vodovod , (n:)
waterpower _ vodní energie , (n:)
waterproof _ vodotěsný , (adj:)
waterproof _ nepromokavý , (adj:)
waterproofing _ nepromokavá úprava ,
waterproofing _ impregnace , (n:)
waters _ zalévá , (v:)
waters _ vody , (n: pl.)
waters protection instruction _ směrnice pro ochranu vod , ([eko.])
watershed _ vodní předěl , (n:)
watershed _ rozvodí , (n:)
waterside _ pobřeží , (n:)
waterside ice _ led u břehu , ([eko.])
watersports _ čůrání při sexu , (n: [slang.])
waterspout _ okapová trouba , (n:)
waterspout _ průtrž mračen , (n:)
waterspout _ vodní smršť , (n:)
watertight _ nevyvratitelný , (adj:)
watertight _ vodotěsný , (adj:)
waterward slope _ návodní svah (hráze) , ([eko.])
waterway _ vodní cesta , (n:)
waterways _ vodní cesty , (n: pl.)
waterwheel _ vodní turbína , (n:)
waterwheel _ vodní kolo , (n:)
waterworks _ vodárna , (n:)
waterworks _ vodárny , (n: pl.)
watery _ vodový , (adj:)
watery _ vodnatý , (adj:)
wathershed _ rozvodí , (n:)
Watkins _ Watkins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Watson _ Watson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
watt _ watt , (n: [fyz.])
wattage _ příkon , (n:)
wattage _ výkon ve wattech , (n: [fyz.])
wattage _ výkon , (n:)
Wattenberg _ Wattenberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Watterson _ Watterson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wattle _ proutí , (n:)
wattle _ druh keře nebo stromu , (n: [bot.]) , (Australský keř nebo strom z rocu Acacia)
watts _ watty , (n: pl.)
Waukesha _ okres v USA , (n: [jmén.])
Waupaca _ okres v USA , (n: [jmén.])
wave _ mávat , (v:)
wave _ mávnout , (v:)
wave _ vlna , (n:)
wave _ vlnit se , (v:)
wave off _ zamítnout mávnutím ruky , (v:)
wave off _ zrušit platnost sportovního výsledku , (v:) , (například čárovým rozhodčím)
wave theory _ vlnová teorie , (n: [fyz.])
wave theory of light _ vlnová teorie světla , (n: [fyz.])
wave-band _ vlnové pásmo ,
wave-length _ vlnová délka ,
waveband _ vlnové pásmo , (n:)
waved _ mával , (v:)
waveform _ tvar vlny , (n:)
wavefront _ vlnoplocha , (n:)
wavefront _ čelo vlny , (n:)
waveguide _ vlnovod , (n:)
wavelength _ vlnová délka , (n:)
wavelengths _ vlnové délky , (n: pl.)
waveless _ bez vln ,
waveless _ nezčeřený , (adj:)
waveless _ nezvlněný , (adj:)
wavelet _ vlnka , (n:)
wavelike _ vlnkovitý , (adj:)
waver _ váhat , (v:)
wavering _ kolísání , (n:)
wavering _ třepotání , (n:)
waves _ vlny , (n: pl.)
wavily _ vlnitě , (adv:)
waviness _ vlnitost , (n:)
waving _ mávání , (n:)
waving _ vlnění , (n:)
wavy _ vlnitý , (adj:)
wax _ vosk , (n:)
wax _ maz , (n:)
wax _ navoskovat , (n:)
wax _ voskovat , (v:)
wax _ voskový , (adj:)
wax bean _ fazol obecný , (n:)
wax figure _ vosková figurína , (n:)
wax insect _ červec , (n: [zool.])
wax moth _ zavíječ voskový , (n: [zool.])
wax museum _ muzeum voskových figurín , (n:)
wax myrtle _ vřesna vosková , (n: [bot.])
wax plant _ voskovka , (n: [bot.])
wax-chandler _ voskař , (n:)
waxberry _ plod vřesovky voskové , (n: [bot.])
waxed _ navoskoval , (v:)
waxed _ navoskovaný , (adj:)
waxed _ voskovaný , (adj:)
waxed paper _ voskovaný papír , (n:)
waxen _ voskový , (adj:)
waxen _ mrtvolně bledý , (adj:)
waxer _ voskovací přístroj , (n:)
waxiness _ voskovitost , (n:)
waxing _ voskování , (n:)
waxing _ voskující , (adj:)
waxlike _ voskovitý , (adj:)
waxwing _ brkoslav , (n: [zool.])
waxwork _ vosková figurína , (n:)
waxworks _ panoptikum ,
waxy _ voskovitý , (adj:)
way _ dráha , (n:)
way _ metoda , (n:)
way _ silnice , (n:)
way _ cesta , (n:)
way _ způsob , (n:)
way _ ohled , (n:)
way _ postup , (n:)
way _ směr , (n:)
way _ zřetel ,
way out _ podivný , (adj:)
way out _ východisko , (n:)
way to go _ správný směr , (n:)
way-out _ podivný , (adj:)
waybill _ průvodka , (n:)
wayfarer _ pocestný , (adj:)
wayfarer _ poutník , (n:)
wayfaring _ pocestný , (adj:)
wayfaring _ putování , (n:)
waylaid _ přepadnout , (v:)
waylaid _ vypozorovaný , (adj:)
waylay _ vypozorovat , (v:)
waylay _ zaskočit , (v:)
waylay _ vyčíhat si , (v:)
wayleave _ souhlas ke vstupu , (n:)
Wayne _ Wayne , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
ways _ cesty , (n: pl.)
ways and means _ možnosti a způsoby ,
wayside _ krajnice , (n:)
wayward _ vzpurný , (adj:)
wayward _ nevypočitatelný , (adj:)
waywardly _ svévolně , (adv:)
waywardly _ vzpurně , (adv:)
waywardness _ rozmarnost , (n:)
waywardness _ vzpurnost , (n:)
wayworn _ zmožený cestou , (adj:)
wayworn _ ušlý , (adj:)
WBMOD _ Wide-Band Scintillation Model , ([zkr.] [voj.])
WC _ WC ,
WC _ záchod ,
WC _ záchodek ,
WCAGA _ What Comes Around, Goes Around , ([zkr.])
WCED _ Světová komise pro životní prostředí a rozvoj , ([eko.])
WCTYBTWHTKY _ We Could Tell You, But Then We d Have To Kill You , ([zkr.])
WDA _ orgán zodpovědný za uložení odpadů , ([eko.])
WDF _ What Da F---? , ([zkr.])
WDF _ paliva z odpadů , ([eko.])
WDYMBT _ What Do (or Did) You Mean By That? , ([zkr.])
we _ my , (pron:)
we are _ jsme , (v:)
we can _ můžeme , (v:)
we can not _ nemůžeme ,
we have _ máme , (v:)
we have to _ musíme , (v:)
we must _ musíme , (v:)
we need _ potřebujeme , (v:)
we want _ chceme , (v:)
we will _ budeme , (v:)
we will go _ půjdeme ,
we will meet _ sejdeme se , (v:)
we will meet up _ sejdeme se , (v:)
we would _ bychom , (v:)
we ll _ budeme , (v:)
we ll see _ uvidíme , (v:)
we re making _ děláme ,
we re not _ nejsme , (v:)
weak _ slabý , (adj:)
weak complementarity _ slabá komplementarita , ([eko.])
weak currency _ slabá měna , ([eko.])
weak market _ slabý trh , ([eko.])
weaken _ oslabit ,
weaken _ slábnout , (v:)
weakened _ oslabený , (adj:)
weakening _ ochabnutí , (n:)
weakening _ oslabení , (n:)
weakens _ oslabuje , (v:)
weaker _ slabší , (adj:)
weakest _ nejslabší , (adj:)
weakish _ slaboučký , (adj:)
weakish _ dosti slabý , (adj:)
weakling _ slaboch , (n:)
weakly _ slabě , (adv:)
weakness _ slabost , (n:)
weakness _ slabina ,
weaknesses _ slabiny , (n: pl.)
weal _ pruh , (n:)
weal _ šleh , (n:)
weal _ podlitina , (n:)
wealth _ bohatství , (n:)
wealth _ majetek , (n:)
wealth _ jmění , (n:)
wealth _ blahobyt ,
wealth effects _ efekt bohatství , ([eko.])
wealth tax _ daň z bohatství ,
wealthier _ bohatší , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line