Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

water clarification _ čiření vody , ([eko.])
water classification _ klasifikace vody , ([eko.])
water closet _ splachovací záchod , (n:)
water composition _ složení vody , ([eko.])
water consumption _ spotřeba vody , ([eko.])
water course _ vodní tok , ([eko.])
water course capacity _ kapacita koryta toku , ([eko.])
water course damming-up _ zahrázování toku , ([eko.])
water course network density _ hustota sítě vodních toků , ([eko.])
water curtain _ hydraulická clona (vodní hospodářství) , ([eko.])
water deacidification _ odkyselování vody , ([eko.])
water deactivation _ dezaktivace vody , ([eko.])
water deferrization _ odželezňování vody , ([eko.])
water delivery _ dodávka vody , ([eko.])
water demand _ potřeba vody , ([eko.])
water demanganization _ odmanganování vody , ([eko.])
water density _ hustota vody , ([eko.])
water depreciation through other substances than waste water _ znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2 , ([eko.])
water depth _ hloubka vody , ([eko.])
water desalting _ odsolování vody , ([eko.])
water digestibility _ hnilobnost vody , ([eko.])
water diversion _ odběr vody , ([eko.])
water dog _ vodomil , (n: [hovor.])
water dog _ ten, kdo se rád koupe nebo plaví , (n: [hovor.])
water down _ oslabit , (v:)
water down _ rozmělnit , (v:)
water down _ zeslabit , (v:)
water down _ ředit , (v:)
water erosion _ vodní eroze , ([eko.])
water erosion factor _ faktor vodní eroze , ([eko.])
water exploitation coefficient of irrigated area _ součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše , ([eko.])
water exploitation coefficient of irrigation network _ součinitel využitelnosti vody v závlahové síti , ([eko.])
water feeding controller _ regulátor plnění (vodní hospodářství) , ([eko.])
water filter _ vodní filtr , (n:)
water filtration _ filtrace vody , ([eko.])
water finder _ proutkař , (n:)
water flow erosion _ proudová eroze , ([eko.])
water for industrial use _ provozní voda , ([eko.])
water fountain _ kašna ,
water gap _ rozsedlina s bystřinou , (n:)
water gas _ vodní plyn , (n:)
water gate _ stavidlo , (n:)
water gate _ propust , (n:)
water gate _ vodní korytu , (n:)
water gauge _ vodní manometr , (n:)
water glass _ vodní sklo , (n:)
water gun _ stříkací pistole , (n:)
water hammer _ vodní ráz , (n:) , (v potrubí)
water hardening _ ztvrzování vody , ([eko.])
water heater _ ohřívač vody , (n:)
water hole _ jezírko , (n:)
water homothermia _ homotermie vody , ([eko.])
water infiltration _ infiltrace vody , ([eko.])
water infiltration _ vsak vody , ([eko.])
water level _ vodní hladina , (n:)
water level controller _ regulátor hladiny vody , ([eko.])
water level line _ čára vodních stavů , ([eko.])
water lily _ leknín , (n:)
water line _ ponorná čára , (n:)
water loss _ ztráta vody , ([eko.])
water loss in irrigation network _ ztráta vody v závlahové síti , ([eko.])
water loss in soil profile _ ztráta vody v půdním profilu , ([eko.])
water loss on irrigated surface _ ztráta vody na zavlažované ploše , ([eko.])
water loss on soil surface _ ztráta vody s povrchu půdy , ([eko.])
water main _ vodovod , (n:)
water management landscape _ vodohospodářská krajina , ([eko.])
water management structure _ vodohospodářská stavba , ([eko.])
water meter _ vodoměr , (n:)
water of a duck s back _ uplně ukradené , ([fráz.]) , (o tom, co na někoho nemá žádný účinek)
water overchlorination _ přechlorování vody , ([eko.])
water ozonization _ ozonování vody , ([eko.])
water phosphatisation _ fosfátování vody , ([eko.])
water pipe _ vodovodní trubka , (n:)
water pipes _ vodovod , (n:)
water piping _ vodovod , (n:)
water pistol _ vodní pistole ,
water pollution _ znečištění vody , ([eko.])
water polo _ vodní pólo , (n:)
water polution through other substances than sewage _ znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1 , ([eko.])
water power _ vodní energie , (n:)
water prechlorination _ předchlorování vody , ([eko.])
water property _ vlastnost vody , ([eko.])
water protection construction _ zařízení na ochranu vody , ([eko.])
water protection indincating data _ hodnota ukazatele pro ochranu vod , ([eko.])
water protection standard _ norma pro ochranu vod , ([eko.])
water protection zone _ chráněná vodohospodářská oblast , ([eko.])
water purity _ čistota vod , ([eko.])
water quality _ jakost vody , ([eko.])
water quality class _ třída jakosti vod , ([eko.])
water quality criterion _ kritérium jakosti vody , ([eko.])
water quality index _ index jakosti vody , ([eko.])
water quality inspection _ kontrola jakosti vody , ([eko.])
water quality management _ řízení jakosti vody vodního útvaru , ([eko.])
water quality parameter _ ukazatel jakosti vody , ([eko.])
water quality prognosis _ prognóza jakosti vody , ([eko.])
water quality standard _ norma jakosti vody , ([eko.])
water ram _ trkač , (n:) , (druh čerpadla)
water rat _ vodní krysa , (n:)
water reservoir _ vodní nádrž , ([eko.])
water resistant _ vodotěsný , (adj:)
water resource _ vodní zdroj , ([eko.])
water resource depletion _ vyčerpání vodního zdroje , ([eko.])
water resource yield _ vydatnost vodního zdroje , ([eko.])
water reuse _ opakované užití vody , ([eko.])
water sample _ vzorek vody , ([eko.])
water sanitation _ zdravotní zabezpečení vody , ([eko.])
water self-purification _ samočištění vody , ([eko.])
water ski _ vodní lyže , (n:)
water skier _ vodní lyžař , (n:)
water skiing _ vodní lyžování , (n:)
water softening _ změkčování vody , ([eko.])
water sprite _ vodník , (n:)
water stabilization _ stabilizace vody , ([eko.])
water storage _ akumulace vody , ([eko.])
water store _ zásoba vody , ([eko.])
water supply _ vodovod , (n:)
water table _ výška vodní hladiny , (n:)
water tank _ cisterna , (n:)
water tank _ rezervoár na vodu , (n:)
water technology _ technologie vody , ([eko.])
water tower _ vodárna , (n:)
water tower _ vodojem , (n:)
water treatment _ čištění vody ,
water treatment filter _ filtr pro úpravu vody , ([eko.])
water treatment plant capacity _ kapacita úpravny vody , ([eko.])
water vapor _ vodní pára , (n:)
water vapour _ vodní pára , (n: [brit.])
water vapour condensation _ kondenzace vodní páry , ([eko.])
water vapour desorption _ desorpce vodní páry , ([eko.])
water vole _ hryzec , (n:)
water waggon _ cisterna , (n:)
water wagon _ cisterna , (n:)
water wheel _ vodní kolo , (n:)
water witch _ rusalka , (n:)
water withdrawal _ odběr vody , ([eko.])
water works _ vodárna , (n:)
water, riparian rights _ voda, práva vlastníka pobřežních pozemků , ([eko.])
water-bearing strata system _ zvodněný systém , ([eko.])
water-bearing system _ zvodněný systém , ([eko.])
water-borne _ dopravovaný po vodě ,
water-cooled _ chlazený vodou , (adj:)
water-cooled reactor _ vodou chlazený reaktor , (n: [tech.])
water-cooling _ chlazení vodou ,
water-glass _ vodní sklo ,
water-repellent _ hydrofobní , (adj:)
water-repellent _ odpuzující vodu , (adj:)
water-resistant _ vodotěsný , (adj:)
water-ski _ vodní lyže , (n:)
water-skier _ vodní lyžař , (n:)
water-skiing _ vodní lyžování , (n:)
water-soluble _ rozpustný ve vodě , (adj:)
water-supply _ vodovod , (n:)
water-supply course _ vodárenský tok , ([eko.])
water-supply reservoir _ vodárenská nádrž , ([eko.])
water-use _ nakládání s vodami , ([eko.])
waterbed _ vodní postel , (n:)
waterborne _ přenášeny vodou , (adj:)
waterborne _ dopravovaný po vodě , (adj:)
Waterbury _ Waterbury , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
watercolour _ akvarel , (n:)
watercolour _ vodová barva , (n:)
watercolourist _ akvarelista ,
watercourse _ koryto vodního toku , (n:)
watercourse _ vodní tok , (n:)
watercourse _ řečiště , (n:)
watercourse administrator _ správce vodního toku , ([eko.])
watercraft _ plavidlo , (n:)
watercress _ řeřicha , (n:)
watered _ zavlažovaný , (adj:)
watered stock _ překapitalizované akcie ,
watered stock _ rozředěné akcie ,
watered-down _ zmírněný , (adj:)
waterfall _ vodopád , (n:)
waterfalls _ vodopády , (n: pl.)
waterfowl _ vodní ptactvo , (n:)
waterfront _ nábřeží , (n:)
waterhole _ studánka , (n:)
waterhole _ napajedlo , (n:)
Waterhouse _ Waterhouse , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wateriness _ vlhkost , (n:)
watering _ zavlažování , (n:)
watering can _ konev na zalévání , (n:)
watering can _ konev , (n:)
waterless _ bezvodný , (adj:)
waterless _ bezvodý , (adj:)
waterless _ bez vody , (adj:)
waterlilies _ lekníny , (n: pl.)
waterlily _ leknín , (n:)
waterline _ čára ponoru , (n:)
waterlogged _ nasáklý , (adj:)
waterlogged _ promáčený , (adj:)
waterlogged _ prosáklý , (adj:)
waterlogged land _ zamokřený pozemek , ([eko.])
waterloo _ zničující porážka , (n:)
Waterman _ Waterman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
waterman _ převozník , (n:)
waterman _ vodák , (n:)
watermark _ vodotisk , (n:)
watermark _ vodoznak , (n:)
watermelon _ meloun , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line