Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

washy _ mdlý , (adj:)
wasn t _ nebyla , (n:)
wasn t _ nebyl , (v:)
wasn t _ nebylo , (v:)
wasp _ vosa , (n:)
wasp waist _ vosí pas , (n:)
wasp s nest _ vosí hnízdo , (n:)
wasp-waisted _ mající vosí pas , (adj:)
waspish _ jízlivý , (adj:)
waspish _ uštěpačný , (adj:)
waspishly _ kousavě , (adv:)
waspishly _ jízlivě , (adv:)
waspishly _ uštěpačně , (adv:)
waspishness _ jízlivost , (n:)
wasps _ vosy , (n: pl.)
wassail _ pitka , (n:)
wassail _ radovánky , (n:)
Wasserman _ Wasserman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wast _ byl jsi , (v: [zast.])
wastage _ plýtvání , (n:)
waste _ plýtvat , ([eko.])
waste _ odpadní ,
waste _ plýtvání , (n:)
waste _ odpad , (n:) , (Každý výstup z výrobkového systému, kterého se zbavujeme.)
waste _ odpadový , (adj:)
waste _ promarnit , (v:)
waste _ mrhání , (n:)
waste _ promrhat , (v:)
waste bag _ pytel na odpad , ([eko.])
waste bank _ odval ,
waste bin _ nádoba na odpad , ([eko.])
waste bin site _ stanoviště nádob na odpad , ([eko.])
waste collection _ sběr odpadu , ([eko.])
waste collection _ shromažďování odpadu , ([eko.])
waste compacting _ zhutnění odpadu , ([eko.])
waste composting _ kompostování odpadu , ([eko.])
waste consignee _ příjemce odpadu , ([eko.])
waste container _ kontejner na odpad , ([eko.])
waste conveyour _ přepravce odpadu , ([eko.])
waste disposal _ zneškodňování odpadu , ([eko.])
waste disposal site _ skládka odpadu , ([eko.])
waste dump _ odval , (n:)
waste exporter _ vývozce odpadu , ([eko.])
waste generator _ původce odpadu , ([eko.])
waste grinding _ drcení odpadu , ([eko.])
waste handling _ nakládání s odpadem , ([eko.])
waste heat boiler _ bojler s využitím odpadového tepla , ([eko.])
waste importer _ dovozce odpadu , ([eko.])
waste incineration plant _ spalovna odpadů , (n: [tech.] [eko.])
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). _ mezisklad jaderného paliva , ([eko.])
waste management _ odpadové hospodářství , ([eko.])
waste management act _ zákon o odpadech , ([eko.])
waste management system _ odpadové hospodářství , (n: [eko.]) , (Systém zacházení nebo úpravy odpadu před jeho vypuštěním do životního prostředí.)
waste minimizing _ omezování vzniku odpadu , ([eko.])
waste of energy _ plýtvání energií , (n:)
waste of time _ mrhání časem , (n:)
waste paper _ papír na vyhození , (n:)
waste paper _ sběrový papír , (n:)
waste pile _ odval , (n:)
waste pipe _ odpadová roura , (n:)
waste pressing _ stlačování odpadu , ([eko.])
waste producer _ původce odpadu , ([eko.])
waste production prevention _ předcházení vzniku odpadu , ([eko.])
waste recovery _ regenerace odpadu , ([eko.])
waste recycling _ recyklace odpadu , ([eko.])
waste reloading station _ překládací stanice odpadu , ([eko.])
waste sender _ odesílatel odpadu , ([eko.])
waste separate collection _ oddělený sběr odpadu , ([eko.])
waste solidification _ zpevňování odpadu , ([eko.])
waste sorting _ třídění odpadu , ([eko.])
waste stock _ sklad odpadu , ([eko.])
waste storage _ skladování odpadu , ([eko.])
waste tipper _ automobil pro odvoz odpadu , ([eko.])
waste transfer _ přeprava odpadu , ([eko.])
waste transport _ doprava odpadu , ([eko.])
waste transporter _ dopravce odpadu , ([eko.])
waste treatment _ úprava odpadu , ([eko.])
waste utilization _ využití odpadu , ([eko.])
waste water _ odpadní voda , ([eko.])
waste water composition norm _ stanovené složení odpadní vody , ([eko.])
waste water injection _ injektování odpadní vody , ([eko.])
waste water pretreatment _ předčištění odpadní vody , ([eko.])
waste water purification _ čištění odpadní vody , ([eko.])
waste water purified to requested quality _ odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost , ([eko.])
waste water reconditioning _ regenerace odpadní vody , ([eko.])
waste water treatment _ čištění odpadní vody , ([eko.])
waste water treatment _ zpracování odpadní vody , ([eko.])
waste water treatment _ zušlechtění odpadní vody , ([eko.])
waste-free technology _ bezodpadová technologie , ([eko.])
waste-paper _ papír na vyhození , (n:)
waste-water pollutant concentration _ koncentrace odpadní vody , ([eko.])
waste-water purifying plant _ čistírna odpadní vody , ([eko.])
waste-water treatment plant _ čistírna odpadní vody , ([eko.])
wasted _ promarněný , (adj:)
wasted _ zbytečný , (adj:)
wasted _ zničený , (adj:)
wasteful _ marnotratný , (adj:)
wasteful _ nehospodárný , (adj:)
wasteful _ neúsporný , (adj:)
wasteful _ plýtvající , (adj:)
wastefully _ neúsporně , (adv:)
wastefulness _ marnotratnost , (n:)
wastefulness _ nešetrnost , (n:)
wasteland _ poušť ,
wasteland _ pustina ,
wastelands _ pustiny , (n: pl.)
wastepaper _ papírové odpadky , (n:)
wastepaper _ papírový odpad , (n:)
wastepaper basket _ koš na papír , (n:)
wastepond _ odkaliště ,
waster _ marnotratník , (n:)
waster _ povaleč , (n:)
wastes _ odpad , (n:)
wastes _ plýtvá , (v:)
wasteyard _ pustina , (n:)
wasting _ plýtvání , (n:)
wasting _ plýtvaný , (adj:)
wastrel _ marnotratník , (n:)
wastrel _ rozmařilec , (n:)
Watanabe _ Watanabe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
watch _ dívat se , (v:)
watch _ sledovat , (v:)
watch _ kouknout se , ([hovor.])
watch _ hlídkovat , (v:)
watch _ střežit , (v:)
watch _ zhlédnout , (v:)
watch _ hlídat , (v:)
watch _ hledět , (v:)
watch _ hodinky , (n:)
watch _ koukat , (v: [hovor.])
watch _ pohlédnout , (v:)
watch _ pozorovat , (v:)
watch _ hlídka , (n:)
watch _ pozorování , (n:)
watch _ stráž ,
watch case _ pouzdro na hodinky , (n:)
watch chain _ řetízek s hodinkami , (n:)
watch fire _ strážný oheň , (n:)
watch glass _ sklíčko od hodinek , (n:)
watch key _ klíček k natahování hodin , (n:)
watch night _ bohoslužba , (n:)
watch night _ silvestrovská noc , (n:)
watch out _ dávat si pozor , (v:)
watch out for _ dávat si pozor na , (v:)
watch out! _ pozor ,
watch over _ hlídat , (v:)
watch your step _ dejte pozor ,
watchable _ stojící za vidění , (adj:)
watchdog _ hlídací pes , (n:)
watched _ hlídaný , (adj:)
watched _ pozorovaný , (adj:)
watched _ sledoval , (v:)
watched _ sledovaný , (adj:)
watcher _ pozorovatel , (n:)
watchers _ diváci , (n: pl.)
watchers _ hlídači , (n: pl.)
watches _ hodinky , (n: pl.)
watchful _ všímavý , (adj:)
watchful _ bdělý , (adj:)
watchfully _ ostražitě , (adv:)
watchfulness _ ostražitost , (n:)
watchfulness _ bdělost , (n:)
watching _ hlídací , (adj:)
watching _ pozorování , (n:)
watching _ sledování , (n:)
watchmaker _ hodinář , (n:)
watchmaking _ výroba hodinek , (n:)
watchman _ hlídač , (n:)
watchman _ noční hlídač , (n:)
watchman _ strážný , (adj:)
watchmen _ hlídači , (n: pl.)
watchtower _ rozhledna , (n:)
watchword _ slogan , (n:)
watchword _ heslo , (n:)
water _ voda , (n:)
water _ vodní , (adj:)
water _ kropit , (v:)
water _ namočit , (v:)
water _ napájet , (v:)
water _ zalévat , (v:)
water _ zavodnit , (v:)
water _ vlhčit , (v:)
water _ zavlažit , (v:)
water _ zavlažovat , (v:)
water bearing system boundary _ hranice zvodněného systému , ([eko.])
water bed _ vodní postel , (n:)
water beetle _ potápník , (n: [zool.])
water biscuit _ vodový suchar , (n:)
water blister _ vodou nalitý puchýř , (n:)
water bloom _ vodní květ , ([eko.])
water boatman _ znakoplavka , (n: [zool.])
water body _ vodní útvar , ([eko.])
water body condition _ stav vodního útvaru , ([eko.])
water bottle _ láhev na vodu , (n:)
water buffalo _ buvol indický , (n: [zool.])
water butt _ sud na dešťovou vodu , (n:)
water cannon _ vodní dělo , (n:)
water cart _ kropící vůz , (n:)
water chemistry _ hydrochemie , ([eko.])
water chlorination _ chlorování vody , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line