Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

warmly _ teple , (adv:)
warmly _ vřele , (adv:)
warmness _ teplota , (n:)
warmonger _ válečný štváč , (n:)
warmongering _ harašení zbraněmi , (n:)
warms _ hřeje ,
warms _ ohřívá , (v:)
warms _ zahřívá , (v:)
warmth _ teplo , (n:)
warmth _ srdečnost , (n:)
warmth _ vřelost , (n:)
warmth _ vroucnost , (n:)
warn _ alarmovat , (v:)
warn _ varovat , (v:)
warn _ upozornit , (v:)
warned _ varovaný , (adj:)
warner _ signalizátor , (n:)
warner _ varující osoba , (n:)
warning _ upozornění , (n:)
warning _ varování , (n:)
warning _ varovný , (adj:)
warning _ výstraha , (n:) , (nápis)
warning _ výstražný , (adj:)
warning _ výstraha, varování , ([eko.])
warning sign _ varovná cedule , (n:)
warning signal _ výstražný signál ,
warning signs _ varovné cedule , (n: pl.)
warningly _ varovně , (adv:)
warnings _ varování , (pl.)
Warnock _ Warnock , (n: [jmén.]) , (příjmení)
warns _ varuje , (v:)
warp _ svést , (v:) , (mravně)
warp _ osnova , (n:)
warp _ vlečné lano , (n:)
warp _ perverze , (adj:) , (mravní úchylnost)
warp _ bortit , (v:)
warpaint _ válečné nalíčení , (n:)
warpath _ válečná stezka , (n:)
warped _ pokroucený , (adj:)
warped _ zvlněný , (adj:)
warping _ borcení , (n:)
warping _ deformace , (n:)
warping _ kroucení , (n:)
warping _ zborcení , (n:)
warping _ zkroucení , (n:)
warping _ zkřivení , (n:)
warplane _ vojenské letadlo , (n:)
warrant _ oprávnění , (n:)
warrant _ zatykač , (n:)
warrant _ příkaz k domovní prohlídce , (n:)
warrant _ příkaz k úřední prohlídce , (n:)
warrant _ rozkaz , (n:)
warrant _ písemný příkaz , (n:) , (právo)
warrant _ ospravedlnit , (v:)
warrant _ plná moc , (n:)
warrant _ zaručit , (v:)
warrant officer _ dozorčí důstojník , (n:)
warrant officer _ praporčík , (n:)
warranted _ garantoval , (v:)
warranted _ zaručený , (adj:)
warranted _ zaručil , (v:)
warrantee _ zmocněnec , (n:)
warrantee _ zplnomocněnec , (n:)
warranter _ ručitel ,
warranter _ garant , (n:)
warranties _ záruky , (n: pl.)
warrantor _ ručitel ,
warrantor _ zmocnitel , ([eko.])
warrantor _ garant , (n:)
warrants _ garantuje , (v:)
warrants _ zaručuje , (v:)
warranty _ záruka , (n:)
warranty _ garance ,
warranty _ oprávnění ,
warren _ králičí nora , (n:)
warren _ kralikarna , (n:)
warring _ jsoucí ve válce ,
warrior _ bojovník , (n:)
warrior _ válečník , (n: [bás.])
warrior _ válečnický , (adj:)
wars _ války , (n: pl.)
Warsaw _ Warsaw , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Warsaw _ hl.m. - Polsko , (n: [jmén.])
Warsaw _ Varšava , (n: [zem.])
warship _ válečná loď , (n:)
warships _ válečné lodě , (n: pl.)
wart _ bradavice , (n:)
warthog _ prase bradavičnaté , (n:)
wartime _ válečná doba , (n:)
wartlike _ bradavicovitý , (adj:)
warts _ bradavice , (pl.)
wartwort _ lišejník , (n: [bot.])
warty _ bradavičnatý , (adj:)
Warwick _ Warwick , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wary _ opatrný , (adj:)
wary _ ostražitý , (adj:)
wary _ šetrný , (adj:)
was _ byl ,
was _ byla ,
was _ be/was/been , (v: [neprav.])
was _ bylo , (v:)
was _ byli ,
was _ byly ,
was able _ mohl , (v:)
was afraid _ bál se , (v:)
was found _ bylo založeno , (v:) , (město)
was not _ nebyl , (v:)
was used up _ došel ,
wash _ umýt , (v:)
wash _ mýt , (v:)
wash _ prací , (adj:)
wash _ mytí ,
wash _ omýt ,
wash _ prádlo ,
wash _ praní ,
wash _ umýt se ,
wash _ umytí ,
wash _ prát , (v:)
wash _ vyprat , (v:)
wash _ naplavenina , (n:)
wash _ omývat , (v:)
wash _ opláchnout , (v:)
wash _ umývat , (v:)
wash away _ odplavit , (v:)
wash down _ opláchnout , (v:)
wash down _ smýt , (v:)
wash down _ spláchnout , (v:)
wash down _ zapít , (v:)
wash laundry _ prát ,
wash laundry _ vyprat ,
wash off _ odplavit , (v:)
wash off _ omýt , (v:)
wash off _ umýt , (v:)
wash off _ vymýt , (v:)
wash out _ odplavit , (v:)
wash over _ přeprat , (v:)
wash up _ vyplavit , (v:)
wash your hair _ mýt hlavu , (v:)
wash your hair _ umýt hlavu , (v:)
wash-basin _ umyvadlo ,
wash-out _ propadák , (n:)
wash-out _ fiasko , (n:)
wash-out _ krach , (n:)
wash-tub _ necky ,
washable _ omyvatelný , (adj:)
washable _ pratelný , (adj:)
washable _ schopný praní , (n:)
washbasin _ umyvadlo , (n:)
washboard _ valcha , (n:)
washbowl _ umyvadlo , (n:)
Washburn _ Washburn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
washcloth _ žínka , (n:)
washday _ velké praní , (n:)
washed _ umytý , (adj:)
washed _ vypral , (v:)
washed _ vypraný , (adj:)
washed _ myl , (v:)
washed _ umyl , (v:)
washed-out _ utahaný , (adj:)
washed-out _ vybledlý , (adj:)
washed-out _ vyčerpaný , (adj:)
washed-up _ vyplavený , (adj:)
washer _ pračka , (n:)
washer _ těsnění , (n:)
washerwoman _ pradlena , (n:)
washerwomen _ pradleny , (n: pl.)
washes _ myje , (v:)
washes _ pere , (v:)
washes laundry _ pere ,
washhouse _ prádelna , (n:)
washichu; wasicu; wasicun _ wašičun , (n:) , (z lakotštiny: běloch; běloši)
washing _ umývání , (n:)
washing _ praní , (n:)
washing _ mycí , (adj:)
washing _ mytí , (adj:)
washing _ propírání ,
washing irrigation _ promývací závlaha , ([eko.])
washing machine _ pračka , (n:)
washing of laundry _ praní ,
washing powder _ prášek na praní , (n:)
washing soda _ uhličitan sodný , (n:)
washing-off _ vymílání (eroze) , ([eko.])
washing-up _ mytí nádobí , (n:)
Washington _ Washington , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, stát v USA)
Washington _ washingtonský , (adj:)
Washington, DC _ hl.m. - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Washoe _ okres v USA , (n: [jmén.])
washout _ výmol , (n:)
washout _ propadák , (n:)
washout _ krach , (n:)
washout _ neúspěch , (n:)
washout _ fiasko , (n:)
washrag _ žínka , (n:)
washroom _ prádelna , (n:)
washroom _ toaleta , (n:)
washroom _ umývárna , (n:)
washstand _ skříňka s umyvadlem , (n:)
washtub _ necky ,
washtub _ škopek na mytí, lavor , (n:) , (wash + tub)
washtub bass _ škopková basa , (n:hud.) , (folkový hudební nástroj, který jako ozvučné těleso používá kovový škopek, slangově také gutbucket)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line