Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

wandered _ putoval , (v:)
wandered _ toulal , (v:)
wanderer _ poutník , (n:)
wanderer _ tulák , (n:)
wandering _ potulný , (adj:)
wandering _ přemísťování , (n:)
wandering _ toulavý , (adj:)
wandering _ toulající se , (adj:)
wandering albatross _ albatros stěhovavý , ([zoo.])
wanderlust _ toulavost , (n:) , (záliba v cestování)
wanders _ potuluje , (v:)
wane _ pomíjet , (v:)
wane _ slábnout , (v:)
wane _ úbytek , (n:)
wane _ ubývat , (v:)
waned _ slábl ,
waned _ ubýval , (v:)
Wang _ Wang , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wang _ bimbásek , (n: [slang.])
wangle _ vymámit , (v:)
wangle _ zfalšovat , (v:)
waning _ nočních , (adj:)
waning _ temných , (adj:)
waning _ tmavých , (adj:)
wank _ masturbovat , (v:)
wank _ onanování , (n:)
wank _ onanovat , (n:)
wanker _ curak (VB) ,
wanly _ mdle , (adv:)
wanly _ vyčerpaně , (adv:)
wanna _ chtít , (v: [hovor.]) , (want to)
wannabe _ osoba chtějící někým být ,
wannabe _ rádoby ,
wannabe _ aspirant , (n:)
wanness _ sinalost , (n:)
Wansley _ Wansley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
want _ potřeba , (n:)
want _ přát , (v:)
want _ chtít , (v:)
want _ potřebovat , (v:)
want _ nedostatek , (n:)
want _ požadavek , (n:)
want _ nouze , (n:)
want _ přát si ,
want ad _ inzerát , (n:)
wanted _ chtěl ,
wanted _ hledat ,
wanted _ hledaný , (adj:)
wanting _ nedostačující , (adj:)
wanting _ natvrdlý , (adj: [hovor.])
wanting in _ nemající , (adj:)
wanton _ rozpustilý , (adj:) , (I wanna wanton girl)
wanton _ oplzlý , (adj:)
wanton _ necudný , (adj:)
wanton _ svévolný , (adj:)
wantonly _ bezohledně , (adv:)
wantonness _ bezohlednost , (n:)
wantonness _ svévolnost , (n:)
wants _ požadavky ,
wants _ chce ,
wants _ potřeby , (n:)
wantwit _ blázen, hlupák , (n:)
wapiti _ jelen wapiti , (n:) , (druh jelena s velkými parohy žijícího v Sev. Americe)
war _ válčit , (v:)
war _ válka , (n:)
war _ válečný , (adj:)
war baby _ dítě války , (n:) , (dítě narozené za války)
war bonnet _ válečnická čelenka , (n:)
war bride _ válečná nevěsta , (n:)
war cloud _ válečná hrozba , (n:)
war correspondent _ válečný zpravodaj , (n:)
war crime _ válečný zločin , (n:)
war criminal _ válečný zločinec , (n:)
war cry _ bojový pokřik , (n:)
war dance _ válečný tanec , (n:)
war game _ válečná hra ,
war god _ bůh války , (n:)
war hawk _ válečný jestřáb , (n:)
war machine _ válečný stroj , (n:)
war of nerves _ válka nervů , (n: [přen.])
war paint _ nalíčení , (n: [slang])
war paint _ válečnické pomalování , (n:)
war widow _ válečná vdova , (n:)
war zone _ válečná zóna , (n: [voj.] 6 6)
war-horse _ válečný oř , (n:)
war-torn _ rozpolcený válkou , (adj:)
war-worn _ válkou zničený , (adj:)
war-worn _ válkou unavený , (adj:)
war-worn _ válkou opotřebovaný , (adj:)
warble _ jódlovat , (v:)
warble _ švitořit , (v:)
warble fly _ střeček , (n: [zool.])
warbled _ jódloval , (v:)
warbled _ švitořil , (v:)
warbled _ trylkoval , (v:)
warbler _ pěvec , (n:)
warbling _ trylkování , (n:)
warbonnet _ válečnická čelenka , (n:)
Warburton _ Warburton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ward _ opatrování , (n:)
ward off _ odehnat , (v:)
ward off _ odrazit , (v:)
ward off _ odvrátit , (v:)
ward off _ zažehnat , (v:)
warden _ správce , (n:)
warden _ vychovatel , (n:)
wardens _ dozorci , (n: pl.)
wardens _ hlídači , (n: pl.)
wardenship _ dozor , (n:)
warder _ dozorce , (n:)
warders _ dozorci , (n: pl.)
wardress _ dozorkyně ,
wardrobe _ skříň , (n:)
wardrobe _ šatník , (n:)
wardrobe _ garderoba , (n:)
wardrobe _ skříň na šaty , (n:)
wardroom _ důstojnická jídelna , (n:)
wards _ oddělení , (n: pl.)
wardship _ dozor , (n:)
ware _ zboží , (n:)
ware _ výrobky , (n:)
warehouse _ skladiště , (n:)
warehouse _ sklad , (n:)
warehouse _ velkoobchod , (n: [brit.])
warehouse _ obchodní dům , (n: [brit.])
warehoused _ uskladněný , (adj:)
warehouseman _ skladník , (n:)
warehousemen _ skladníci , (n: pl.)
warehouses _ skladiště , (pl.)
warehouses _ sklady , (n: pl.)
warehousing _ skladování , (n:)
wares _ zboží , (n: pl.)
warfare _ konflikt , (n:)
warfare _ válčení , (n:)
warfare _ válka , (n:)
Warfield _ Warfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
warhead _ bojová hlavice , (n:)
warhead _ hlavice , (n:)
warheads _ hlavice , (n:)
warhorse _ válečný oř , (n:)
wariest _ nejostražitější , (adj:)
warily _ obezřetně , (adv:)
warily _ ostražitý , (adj:)
wariness _ ostražitost , (n:)
Waring _ Waring , (n: [jmén.]) , (příjmení)
warlike _ bojechtivý , (adj:)
warlike _ bojovný , (adj:)
warlike _ válečný , (adj:)
warlock _ černokněžník , (n: [zast.])
warlord _ vojenský diktátor , (n:)
warlord _ válečník , (n:)
warm _ teplo , (adv:)
warm _ teplý , (adj:)
warm _ ohřát ,
warm _ srdečný , (adj:)
warm _ vroucí ,
warm _ vřelý , (adj:)
warm _ zahřát ,
warm _ zahřívat ,
warm _ hřát , (v:)
warm front _ teplá fronta , (n:)
warm up _ ohřát se , (v:)
warm up _ oteplit se , (v:)
warm up _ nahřát , (v:)
warm up _ ohřát , (v:)
warm up _ ohřívat , (v:)
warm up _ přihřát , (v:)
warm up _ rozehřát , (v:)
warm up _ rozparádit , (v:)
warm up _ rozproudit , (v:)
warm up _ zahřát , (v:)
warm-blooded _ horkokrevný , (adj:)
warm-blooded _ teplokrevný , (adj:) , (u zvířat)
warm-bloodedness _ teplokrevnost , (n:)
warm-hearted _ dobrosrdečný , (adj:)
warm-hearted _ laskavý , (adj:)
warm-hearted _ soucitný , (adj:)
warm-up _ rozcvička , (n:)
warm-up _ rozehřátí , (n:)
warmblooded _ horkokrevný , (adj:)
warmed _ zahřátý , (adj:)
warmed-over _ ohřívaný , (adj:)
warmer _ ohřívadlo , (n:)
warmer _ ohřívač , (n:)
warmer _ teplejší , (adj:)
warmest _ nejteplejší , (adj:)
warmhearted _ srdečný , (adj:)
warmhearted _ dobrosrdečný , (adj:)
warmhearted _ laskavý , (adj:)
warmhearted _ soucitný , (adj:)
warming _ hřející , (adj:)
warming _ ohřívající , (adj:)
warming _ ohřívání , (n:)
warming _ oteplení , (n:)
warming _ vyhřívání , (n:)
warming _ zahřívání , (n:)
warming _ ohřev , (n:)
warming irrigation _ oteplovací závlaha , ([eko.])
warmish _ vlažný , (adj:)
warmly _ hřejivě , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line