Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

worn out _ opotřebený , (adj:)
worn out _ utahaný , (adj:)
worn-out _ opotřebený , (adj:)
worn-out _ obnošený , (adj:)
worried _ obávat se , (v:)
worried _ starostlivý , (adj:)
worried _ utrápený , (adj:)
worried _ ztrápený , (adj:)
worriedly _ ustaraně , (adv:)
worrier _ pesimista , (n:)
worries _ znepokojuje , (v:)
worries _ starosti , (n: pl.)
worriment _ starosti , (n:)
worriment _ trápení , (n:)
worrisome _ obtěžující , (adj:)
worrisome _ znepokojující , (adj:)
worry _ dělat si starosti ,
worry _ starost , (n:)
worry _ trápit se , (v:)
worry _ znepokojovat , (v:)
worry _ mít starost , (n:)
worry _ soužení , (n:)
worry _ soužit , (v:)
worry _ trápení , (n:)
worry along _ potkoukat se , (v:)
worrying _ zneklidňující , (adj:)
worrying _ znepokojující , (adj:)
worryingly _ znepokojivě , (adv:)
worse _ horší , (adj:)
worse _ hůř , (adv:)
worsen _ horšit , (v:)
worsen _ zhoršit , (v:)
worsen _ zhoršit se , (v:)
worsen _ zhoršovat , (v:)
worsen _ zhoršovat se , (v:)
worsened _ pokažený , (adj:)
worsened _ zhoršený , (adj:)
worsening _ zhoršení , (n:)
worship _ uctívat , (v:)
worship _ klanět se , (v:)
worship _ zbožňovat , (v:)
worship _ uctívání , (n:)
worship _ bohoslužba , (n:)
worship _ mše , (n:)
worshiped _ uctívaný , (adj:)
worshipful _ ctihodný , (adj:)
worshipful _ důstojný , (adj:)
worshipful _ uctivý , (adj:)
worshiping _ uctívání , (v:)
worshipped _ uctíval , (v:)
worshipped _ uctívaný , (adj:)
worshipped _ vážený , (adj:)
worshipper _ věřící , (n:)
worshipper _ uctívač , (n:)
worshippers _ uctívatelé , (n:)
worshipping _ uctívání , (n:)
worst _ nejhůř , (adv:)
worst _ nejhorší , (adv:)
worst _ špatně , (adv:)
worsted _ příze z česané vlny , (n:)
wort _ mladina , (n:)
worth _ cena , (n:)
worth _ hodnota , (n:)
worth _ cenný , (adj:)
worthier _ vhodnější pro něco , (adj:)
worthiest _ nejúctyhodnější , (adj:)
worthily _ zaslouženě , (adv:)
worthiness _ hodnota , (n:)
Worthington _ Worthington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
worthless _ bezcenný , (adj:)
worthless _ zbytečný , (adj:)
worthless _ nehodný něčeho , (adj:)
worthlessness _ bezcennost , (n:)
worthlessness _ nicotnost , (n:)
worthwhile _ hodnotný , (adj:)
worthwhile _ užitečný , (adj:)
worthwhile _ stojící za to , (adj:)
worthwile _ stát za námahu ,
worthwile _ vyplácet se ,
worthwile _ stát za to ,
worthwile _ kloudný , (adj:)
worthy _ hodný , (adj:)
worthy _ důstojný , (adj:)
worthy _ hoden ,
Wotan _ Wotan , (n: [jmén.] [myt.]) , (nejvyšší bůh germánské mytologie; též znám jako Odin, Wodan, Woden)
would _ by ,
would _ bych ,
would _ bychom ,
would _ bys ,
would _ byste ,
would _ -ával, -íval atd. , (v:) , (opakování děje v minulosti)
would like _ chtěl by , (v:)
would like _ přeje si , (v:)
would-be _ rádoby , (adj:)
woulda _ would have , (v: [zkr.] [slang.])
wound _ wind/wound/wound , (v: [neprav.])
wound _ rána , (n:)
wound _ poranění , (n:)
wound _ poranit , (v:)
wound _ zranění , (n:)
wound _ zranit , (v:)
wound _ vinutý , (adj:)
wounded _ zraněný , (adj:)
wounded _ raněný , (adj:)
wounding _ zraňující , (adj:)
wounds _ zranění , (pl.)
wounds _ rány , (n: pl.)
wove _ weave/wove/woven , (v: [neprav.])
woven _ weave/wove/woven , (v: [neprav.])
woven _ tkaný , (adj:)
wow _ dojmout , (v:)
wow _ zapůsobit , (v:)
wow _ jů , (interj:) , (zvolání)
wow _ vtip , (n:)
wow _ páni! , (interj:)
WOWF _ Witless One Word Followup , ([zkr.])
WPN _ Weapon , ([zkr.] [voj.])
wrack _ pohroma , (n:)
wrack _ zkáza , (n:)
wraith _ přízrak , (n:)
wraith _ zjevení , (n:)
wrangle _ hádat se , (v:) , (o co)
wrangle _ hádka , (n:)
wrangle _ pře , (n:)
wrangler _ hádající se osoba , (n:)
wrangler _ kovboj , (n:)
wrangler _ hašteřivec , (n:)
wrap _ obal ,
wrap _ balit , (v:)
wrap _ zabalit , (v:)
wrap _ přehoz , (n:)
wrap _ ovinout , (v:)
wrap _ zabalení , (n:)
wrap up _ balit , (v:)
wrap up _ nabalit , (v:)
wrap up _ zabalit , (v:)
wrap up _ zavinout , (v:)
wraparound _ ovinovací , (adj:)
wrapped _ zabalený , (adj:)
wrapper _ obal , (n:)
wrapper _ obálka , (n:)
wrappers _ obaly , (n: pl.)
wrapping _ balení , (n:)
wrapping paper _ balicí papír , (n:)
wraps _ obaly , (n: pl.)
wraps _ zabaluje , (v:)
wraps _ ovíjí , (v:)
wrasse _ ryba pyskoun , (n: [zool.])
WRATGAS _ Who Really And Truly Gives A S--- , ([zkr.])
wrath _ hněv , (n: [kniž.] [bás.])
wrath _ trest , (n:) , (jako důsledek hněvu)
wrathful _ hněvivý , (adj:)
wrathful _ hrozivý , (adj:)
wrathfully _ zlostně , (adv:)
wreak _ způsobit , (v:) , (škodu)
wreath _ věnec , (n:)
wreath _ kruh , (n:)
wreathe _ ověnčit , (v:)
wreathe _ obtočit , (v:)
wreathe _ ovinout , (v:)
wreathe _ vít , (v:) , (plést věnce)
wreck _ troska , (n:)
wreck _ vrak , (n:)
wreck _ zničit , (v:)
wreck _ ztroskotat , (v:)
wreckage _ vrak , (n:)
wreckage _ trosky , (n:)
wrecked _ rozbitý , (adj:)
wrecked _ ztroskotaný , (adj:)
wrecker _ ničitel , (n:)
wrecker _ vyprošťovací vozidlo , (n:)
wrecking _ ničení , (n:)
wrecking _ vyprošťovací , (adj:)
wrecks _ trosky , (n: pl.)
wrecks _ vraky , (n: pl.)
wren _ střízlík , (n:)
wrench _ škubnout , (v:)
wrench _ vyškubnout , (v:)
wrench _ trhnout , (v:)
wrench _ vytrhnout , (v:)
wrench _ hasák , (n:)
wrenching _ kroucení , (n:)
wrenching _ kroutící , (adj:)
wrens _ střízlíci , (n: pl.)
wrest _ uchvátit , (v:)
wrest _ vyrvat , (v:)
wrestle _ zápasit , (v:)
wrestle _ potýkat se ,
wrestle _ zápolit , (v:)
wrestler _ zápasník , (n:)
wrestler _ borec , (n:)
wrestling _ zápas , (n:)
wretch _ nešťastník , (n:)
wretch _ mizera , (n:)
wretch _ dareba , (n:)
wretch _ chudák , (n:)
wretch _ ubožák , (n:)
wretched _ bídný , (adj:)
wretched _ ubohý , (adj:)
wretchedly _ strašně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line