Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

work _ výroba , (n:)
work _ zaměstnání , (n:)
work _ dílo , (n:)
work _ fungovat , (v:)
work _ pracovat , (v:)
work _ působit , (v:)
work _ způsobit , (v:)
work _ dělat ,
work _ hníst ,
work _ obhospodařovat , (v:)
work _ továrna , (n:)
work _ účinkovat , (v:)
work ethic _ etika práce , (n:)
work farm _ pracovní farma , (n:) , (pro delikventy)
work force _ pracovní síla , (n:) , (pracující)
work habits _ pracovní návyky ,
work hard _ pilně pracovat , (v:)
work in _ dostat se dovnitř , (v:)
work in _ přimíchat , (v:)
work in _ přimísit , (v:)
work in _ vmísit , (v:)
work in _ vmontovat , (v:)
work of art _ dílo , (n:)
work of art _ umělecké dílo , (n:)
work off _ zbavit se , (v:)
work off _ odpracovat , (v:)
work off _ vylít si zlost , (v:)
work on _ pokračovat v práci , (v:)
work on _ pracovat na , (v:)
work out _ cvičit , (v:)
work out _ dopadnout , (v:)
work out _ vypracovat , (v:)
work out _ vyřešit , (v:)
work over _ podávat si , (v:)
work over _ přepracovat , (v:)
work over _ vzít si do parády , (v:)
work permit _ pracovní povolení , (n:)
work station _ pracovní stanice , (n: [it.])
work through _ propracovat , (v:)
work through _ razit si cestu , (v:)
work to rule _ striktní dodržování , (n:)
work to rule _ pomalá práce , (n:)
work to rule _ druh pracovního protestu , (n:)
work up _ nastudovat , (v:)
work up _ pobouřit , (v:)
work up _ propracovat , (v:)
work up _ vypracovat , (v:)
work up _ vyvinout , (v:)
work-shy _ štítící se práce , (adj:)
work-to-rule _ druh pracovního protestu ,
workability _ opracovatelnost , (n:)
workability _ proveditelnost , (n:)
workability _ uskutečnitelnost , (n:)
workability _ zpracovatelnost , (n:)
workable _ proveditelný , (adj:)
workaday _ každodenní , (adj:)
workaday _ všední , (adj:)
workaday _ prozaický , (adj:)
workaholic _ workoholik , (n:)
workaround _ dočasné obejití chyby ,
workaround _ dočasné řešení ,
workbench _ ponk , (n:)
workbook _ příručka , (n:)
workbook _ školní sešit , (n:)
workday _ pracovní den , (n: [amer.])
workday _ všední den , (n: [amer.])
worked _ pracoval , (v:)
worked _ zpracovaný ,
worker _ dělnice , (n:)
worker _ dělník , (n:)
worker _ pracovnice , (n:)
worker _ pracovník , (n:)
worker _ pracující ,
workers _ dělníci , (n: pl.)
workers _ pracovníci , (n: pl.)
workfare _ podpora v nezaměstnanosti , (n:) , (příjemci jsou povinni vykonávat přidělenou práci nebo se odborně školit)
workflow _ pracovní tok , (n:)
workflow _ průběh práce , (n:)
workforce _ pracovní síla , (n:) , (pracující)
workforce _ zaměstnanci , (n:)
workforce, labour force _ pracovní síla ,
workhorse _ tažný kůň , (n: [amer.])
workhorse _ dříč , (n: [amer.] [přen.])
workhouse _ chudobinec , (n:)
working _ činnost , (n:)
working _ provozní ,
working _ v provozu ,
working _ pracující , (adj:)
working _ chod ,
working _ fungování ,
working _ pracovní , (adj:)
working _ pracování , (n:)
working capital _ provozní kapitál , (n: [ekon.])
working class _ proletariát , (n:)
working day _ pracovní den , (n:)
working group _ pracovní kolektiv ,
working group _ pracovní skupina ,
working hours _ pracovní doba , (n:)
working life _ životnost , (n:)
working out _ vypracování , (n:)
working papers _ pracovní povolení , (n: pl. [amer.]) , (pro nezletilé)
working party _ pracovní skupina ,
working party _ pracovní tým ,
working-out _ vypracování , (n:)
workingman _ dělník , (n:)
workings _ důl , (n:)
workings _ lom , (n:)
workingwoman _ pracovnice , (n:)
workingwoman _ dělnice , (n:)
workless _ nezaměstnaný , (adj:)
workload _ pracovní zátěž , (n:)
workload _ vytížení , (n:)
workman _ pracovník , (n:)
workmanlike _ odborný , (adj:)
workmanlike _ odborně provedený , (adj:)
workmanship _ řemeslnická zručnost , (n:)
workmanship _ řemeslnická dovednost , (n:)
workmanship _ odbornost , (n:)
workmanship _ provedení , (n:)
workmanship _ zručnost , (n:)
workmanship _ umělěcké dílo , (n:)
workmanship _ řemeslné dílo , (n:)
workmate _ spolupracovník , (n:)
workmen _ pracovníci , (n: [pl.])
workmen _ dělníci , (n: pl.)
workout _ trénink , (n:)
workpeople _ dělníci , (n: pl.)
workpiece _ obrobek , (n:)
workplace _ pracoviště , (n:)
workroom _ pracovní místnost , (n:)
workroom _ dílna , (n:)
works _ závod , (n:)
works _ závody , (n: pl.)
works _ továrna ,
works _ průmyslový podnik ,
works committee _ závodní rada , (n:)
works council _ závodní rada , (n:)
worksheet _ list s pracovními poznámkami , (n:)
worksheet _ pracovní výkaz , (n:)
workshop _ seminář , (n:)
workshop _ dílna , (n:)
workshops _ semináře , (n: pl.)
workshy _ líný , (adj:)
workspace _ pracovní plocha , (n:)
workstation _ pracovní stanice , (n: [it.])
workstations _ pracovní stanice , (n: pl. [it.])
worktable _ pracovní stůl , (n: pl.)
worktables _ pracovní stoly , (n: pl.)
worktop _ pracovní plocha , (n:)
world _ svět , (n:)
world _ světový , (adj:)
world _ země ,
world emergency stockpile _ světové nouzové zásoby , ([eko.])
World Health Organization _ Světová zdravotnická organizace , ([eko.])
World Health Organization _ WHO World Health Organization , ([eko.])
World Health Organization _ World Health Organization WHO , ([eko.])
world power _ světová velmoc , (n:)
world record _ světový rekord , (n:)
World war _ světová válka , (n:)
World War I _ 1. světová válka , (n:)
World War II _ 2. světová válka , (n:)
world-beater _ světový šlágr , (n: [hovor.])
world-class _ světová špička , (n:)
world-famous _ světoznámý , (adj:)
world-renowned _ světoznámý , (adj:)
world-view _ pohled na svět ,
world-weariness _ omrzelost životem , (n:)
world-weary _ unavený životem , (adj:)
world-wide _ světový , (adj:)
worldliness _ světskost , (n:)
worldliness _ světáctví , (n:)
worldly _ světský , (adj:)
worldly _ světácký , (adj:)
worldly-wise _ světaznalý , (adj:)
worlds _ světy , (n: pl.)
worldview _ pohled na svět , (n:)
worldwide _ celosvětově , (adv:)
worldwide _ světový , (adj:)
worm _ žížala , (n:)
worm _ červ , (n:)
worm gear _ šnekové kolo , (n:)
worm gear _ šnekové soukolí , (n:)
worm wheel _ šnekové kolo , (n:)
worm-eaten _ prožraný červy , (adj:)
worm-eaten _ staromódní , (adj: [přen.])
worm-wheel _ šnekové kolo ,
wormhole _ červí díra , (n: [fyz.])
wormholes _ červí díry , (n: pl. [fyz.])
worming _ plazení , (n:)
worming _ prodírání , (n:)
worming _ sunutí , (n:)
wormlike _ červovitý , (adj:)
worms _ červy , (n: pl.)
wormwood _ pelyněk , (n: [bot.])
wormy _ červivý , (adj:)
worn _ wear/wore/worn , (v: [neprav.])
worn _ obnošený , (adj:)
worn _ opotřebený , (adj:)
worn _ opotřebovaný ,
worn out _ obnošený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line