Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

wonderfulness _ báječnost , (n:)
wonderfulness _ úžasnost , (n:)
wondering _ užaslý , (adj:)
wondering _ obdivování , (n:)
wondering _ udivení , (n:)
wonderingly _ udiveně , (adv:)
wonderland _ pohádková země , (n:)
wonderland _ říše divů , (n:)
wonderment _ úžas , (n:)
wonders _ zázraky , (n: pl.)
wonders _ přemýšlí , (v:)
wondrous _ úžasný , (adj: [zast.]) , (viz. wonderful)
wondrous _ nádherně , (adv: [zast.]) , (viz. wonderfully)
wondrously _ podivuhodně , (adv:)
wondrously _ úžasně , (adv:)
Wong _ Wong , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wonky _ váhavý , (adj:)
wont _ zvyklý , (adj:)
won´t be _ nebude , (v:)
woo _ dvořit se , (v:)
woo _ vábit , (v:)
woo _ námluvy , (n:)
wood _ dřevo , (n:)
wood _ les , (n:)
wood _ dřeva ,
wood _ dříví ,
wood _ háj ,
wood _ lesní ,
wood _ malý les ,
wood _ dřevěný , (adj:)
wood _ dřevitý , (adj:)
wood alcohol _ dřevný líh , (n:)
wood anemone _ sasanka , (n: [bot.])
wood block _ dřevěná kostka , (n:)
wood block _ dřevěné razidlo , (n:)
wood coal _ dřevěné uhlí , (n:)
wood dryad _ jezinka , (n:)
wood engraving _ dřevorytectví , (n:)
wood engraving _ dřevořezba , (n:)
wood engraving _ dřevoryt , (n:)
wood ibis _ jabiru , (n: [zool.])
wood lark _ skřivan lesní , (n: [zool.])
wood louse _ stínka , (n: [zool.])
wood nymph _ dryáda , (n:) , (lesní víla)
wood pigeon _ holub hřivnáč , (n: [zool.])
wood pulp _ celulóza , (n:)
wood pulp _ buničina , (n:)
wood pulp _ dřevoviny , (n:)
wood pulp _ dřevovina , (n:)
wood shavings _ hobliny , (n: pl.)
wood tar _ dřevný dehet , (n:)
wood tick _ klíště obecné , (n: [zool.])
wood trush _ severoamerický drozd , (n: [zool.])
wood warbler _ budníček lesní , (n: [zool.])
wood-shavings _ hobliny , (n: pl.)
Woodard _ Woodard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Woodberry _ Woodberry , (n: [jmén.]) , (příjmení)
woodbine _ psí víno , (n:)
Woodbury _ Woodbury , (n: [jmén.] [zem.]) , (okres v USA, příjmení)
woodcarver _ řezbář , (n:)
woodcarving _ dřevoryt , (n:)
woodchuck _ svišť , (n: [amer.])
woodchuck _ svišť ,
woodcock _ sluka lesní , (n:)
woodcock _ sluka , (n:)
woodcraft _ lesnictví , (n:)
woodcut _ dřevořezba , (n:)
woodcutter _ dřevorubec , (n:)
woodcutting _ dřevořezba , (n:)
wooden _ dřevěný ,
woodenly _ dřevěně , (adv:)
woodenness _ dřevěnost , (n:)
woodiness _ lesnatost , (n:)
woodland _ les , (n:)
woodland _ lesní krajina , ([eko.])
woodland meadow _ lužní les , ([eko.])
Woodlawn _ Woodlawn , (n: [jmén.] [zem.])
woodlice _ beruška , (n:)
woodlice _ stínka , (n:)
woodlouse _ stínka , (n:)
woodlouse _ svinka , (n:)
woodman _ dřevař , (n:)
woodman _ lesník , (n:)
woodman _ zálesák , (n:)
woodmen _ dřevorubci , (n: pl.)
woodmen _ dřevaři , (n: pl.)
woodpecker _ datel , (n:)
woodpeckers _ datle , (n: pl. [bio.])
woodpile _ kopa dříví , (n:)
woodpusher _ mizerný hráč šachu , (n: [slang.])
Woodrow _ Woodrow , (n: [jmén.]) , (příjmení, např. Wilson)
woods _ les ,
woods _ dřeva ,
woodsman _ dřevorubec , (n: [amer.])
woodsman _ zálesák , (n: [amer.])
woodsman _ lesník , (n:)
woodsmoke _ opar lesa , (n:)
Woodstock _ Woodstock , (n: [jmén.] [zem.])
woodsy _ lesní , (adj: [amer.])
Woodward _ Woodward , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
woodwind _ dřevěný dechový hudební nástroj , (n:)
woodwork _ věci ze dřeva , (n:)
woodworker _ zpracovatel dřeva , (n:)
woodworking _ zpracování dřeva ,
woodworking _ dřevoobráběcí , (adj:)
woodworm _ červotoč , (n:)
woody _ lesnatý , (adj:)
woody _ dřevnatý , (adj:)
woody species _ dřevina , ([eko.])
wooer _ ctitel , (n:)
wooer _ nápadník , (n:)
wooer _ uchazeč , (n:)
woof _ štěkat , (v:)
woof _ zaštěkání , (n:)
woof _ haf , (interj:)
woof _ štěkání , (n:)
woof _ útek ,
woofer _ druh reproduktoru , (n:)
woofer _ hlubokotónový reproduktor , (n: [tech.])
wooing _ dvořící se , (adj:)
wooing _ námluvy , (n:)
wool _ vlna , (n:)
woolen _ vlněný , (adj: [amer.])
woolen _ vlněná látka , (n: [amer.])
Woolf _ Woolf , (n: [jmén.]) , (příjmení)
woolgathering _ snění s otevřenýma očima , (n:)
woolgathering _ roztěkanost , (n:)
woollen _ vlněný , (adj:)
woolliness _ popletenost , (n: [přen.])
woolliness _ divokost , (n: [hovor.])
woolliness _ neotesanost , (n: [hovor.])
woolliness _ chlupatost , (n:)
woolly _ vlněný , (adj:)
woolly bear _ housenka přástevníka , (n: [zool.])
Woolworth _ Woolworth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wooly _ vlněný , (adj:)
Wooster _ Wooster , (n: [jmén.]) , (příjmení)
woozily _ obluzeně , (adv:)
woozily _ obluzený , (adv:)
woozily _ opilý , (adv:)
woozy _ mdlý , (adj:)
Worcester _ Worcester , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Worcestershire _ kraj Worcester , (n: [jmén.] [zem.])
word _ slovo , (n: [it.]) , (jednotka informace)
word blindness _ dyslexie , (n:)
word class _ slovní druh , (n:)
word division _ dělení slov , (n:)
word for word _ doslova , (n:)
word for word _ doslovně , (adv:)
word of command _ povel , (n:)
word of mouth _ ústní , (adj:) , (vyjádření něčeho)
word of mouth _ vyprávění , (n:)
word order _ slovosled , (n:)
word processing _ zpracování textu , (n: [it.])
word processor _ textový editor , (n: [it.])
word processor _ textový procesor , (n: [it.])
word stress _ slovní přízvuk , (n:)
word-blind _ dyslektický , (adj:)
word-blindness _ dyslexie , (n:)
word-division _ dělení slov , (n:)
word-for-word _ doslovný , (adj:)
word-of-mouth _ ústní , (adj:)
word-of-mouth _ slovní , (adj:)
word-painter _ spisovatel píšící květnatým jazykem , (n:)
word-perfect _ do posledního detailu , (adv:)
word-picture _ barvité líčení , (n:)
word-picture _ květnatý popis , (n:)
wordage _ slovní zásoba , (n:)
wordage _ výrazové prostředky , (n:)
wordbook _ slovník , (n:)
worded _ vyjádřený , (adj:)
wordier _ rozvláčnější , (adj:)
wordily _ mnohomluvný , (adv:)
wordiness _ upovídanost , (n:)
wordiness _ rozvláčnost , (n:) , (textu, mluvy)
wordiness _ mnohomluvnost , (n:)
wording _ formulace , (n:)
wording _ stylizace , (n:)
wording _ znění , (n:)
wordless _ němý , (adj:)
wordless _ nevyjádřený , (adj:)
wordless _ bezeslovný , (adj:)
wordless _ tichý , (adj:)
wordlessly _ němě , (adv:)
wordplay _ slovíčkaření , (n:)
wordplay _ hra se slovy , (n:)
words _ slova , (n: pl.)
wordsmith _ mistr pera , (n:)
wordsmith _ zdatný básník , (n:)
Wordsworth _ Wordsworth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wordy _ upovídaný , (adj:)
wordy _ rozvláčný , (adj:) , (text, mluva)
wore _ nosil , (v:) , (čas minulý prostý od wear)
wore _ měl na sobě , (v:)
wore _ wear/wore/worn , (v: [neprav.])
work _ práce , (n:)
work _ pracovní , (adj:)
work _ čin , (n:)
work _ činnost , (n:)
work _ dílna , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line