Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

withstand _ odporovat , (v:)
withstand _ ustát , (v:)
withstand _ withstand/withstood/withstood , (v: [neprav.])
withstand _ odolat , (v:)
withstanding _ odolávání , (n:)
withstanding _ snášení , (n:)
withstanding _ vzdorování , (n:)
withstood _ withstand/withstood/withstood , (v: [neprav.])
withstood _ odolal , (v:)
witless _ bezduchý , (adj:)
witless _ hloupý , (adj:)
witless _ neinteligentní , (adj:)
witless _ nejapný , (adj:)
witless _ debilní , (adj:)
witness _ svědek , (n:)
witness _ svědectví , (n:)
witness _ svědčit , (v:)
witness stand _ lavice svědků , (n:)
witnessed _ dosvědčil , (v:)
witnessed _ byl svědkem , (v:)
witnesses _ svědkové , (n: pl.)
witnesses _ je svědkem ,
witnessing _ dosvědčování , (n:)
witnessing _ potvrzování , (n:)
witnessing _ být svědkem , (v:)
wits _ vtipálci , (n: pl.)
wits _ vtipy , (n: pl.)
wits _ schopnosti , (n: pl.)
Witt _ Witt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
witter _ tlachat , (v:)
witter _ žvanit , (v:)
witticism _ bonmot , (n:)
witticism _ duchaplnost , (n:)
wittier _ duchaplnější , (adj:)
wittiest _ nejvtipnější , (adj:)
wittily _ duchaplně , (adv:)
wittily _ vtipně , (adv:)
wittiness _ duchaplnost , (n:)
wittiness _ vtipnost , (n:)
wittingly _ schválně , (adv:)
wittingly _ úmyslně , (adv:)
wittingly _ vědomě , (adv:)
wittingly _ záměrně , (adv:)
witty _ duchaplný , (adj:)
witty _ vtipný , (adj:)
wive _ oženit se , (v: [zast.])
wive _ stát se manželkou , (v: [zast.]) , (koho)
wives _ manželky , (n: [pl.])
wives _ ženy , (n:)
wizard _ kouzelník , (n:)
wizard _ čaroděj , (n:)
wizard _ génius , (n:)
wizard _ mág , (n:)
wizardry _ magie , (n:)
wizardry _ kouzelnictví , (n:)
wizards _ kouzelníci , (n: [pl.])
wizen _ scvrklý , (adj:)
wizen _ seschlý , (adj:)
wizened _ seschlý , (adj:)
wizened _ scvrklý , (adj:)
WIZOP _ Wizard Sysop (the primary forum administrator for a forum) , ([zkr.])
WL _ Wright Laboratory , ([zkr.] [voj.])
WMD (weapons of mass destruction) _ zbraně hromadného ničení , ([zkr.])
WMMOWS _ Wash My Mouth Out With Soap , ([zkr.])
WNW _ západo-severozápad , (n: [zkr.]) , (west-northwest)
wo _ hou! ,
wo _ prr! ,
wo _ pr , (n:)
WOA _ Work Of Art , ([zkr.])
woad _ indigovník , (n:)
woad _ indigová modř , (n:)
wobble _ viklat se , (v:)
wobble _ kmitání , (n:)
wobble _ kmitat , (v:)
wobble _ kolísání , (n:)
wobble _ kolísat , (v:)
wobble _ kymácet , (v:)
wobble _ viklat , (v:)
wobble _ vrávorání , (n:)
wobble _ vrávorat , (v:)
wobble _ zakolísání , (n:)
wobbliness _ vratkost , (n:)
wobbling _ kolísání , (n:)
wobbling _ kymácení , (n:)
wobbly _ viklavý , (adj:)
wobbly _ vratký , (adj:)
woe _ bída , (n:)
woe _ žal , (n:)
woe _ hoře ,
woe _ strast ,
woebegone _ sklíčený , (adj:)
woeful _ mizerný , (adj:)
woeful _ smutný , (adj:)
woefully _ mizerně , (adv:)
woefully _ smutně , (adv:)
woefully _ žalostně , (adv:)
woes _ strasti , (n:)
woes _ trápení , (n: pl.)
WOFTAM _ Waste Of Flaming Time And Money , ([zkr.])
wok _ wok , (n:)
wok _ hluboká pánev , (n:)
wok _ pánev wok , (n:)
woke _ wake/woke/woken , (v: [neprav.])
woke _ probudil , (v:)
woke _ probuzený , (adj:)
woke _ vzbuzený , (adj:)
woken _ wake/woke/woken , (v: [neprav.])
woken _ probuzený , (adj:)
woken _ vzbuzený , (adj:)
Wolcott _ Wolcott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wold _ niva , (n:) , (krajina)
wolf _ kruťas , (n:)
wolf _ vlk , (n:)
wolf _ hltat jako vlk , (v:)
wolf _ děvkař ,
wolf _ sukničkář ,
wolf _ vlčí ,
wolf _ svůdník , (n:)
wolf _ donchuán , (n:)
wolf _ hltat , (v:)
wolf _ sežrat , (v:)
wolf down _ zhltnout , (v:)
wolf whistle _ obdivné zahvízdnutí , (n:)
Wolfe _ Wolfe , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Wolff _ Wolff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Wolfgang _ Wolfgang , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wolfhound _ plemeno psa , (n:)
wolfhound _ vlkodav , (n:)
wolfish _ vlčí , (adj:)
wolfish _ nenasytný , (adj:)
wolfish _ chlípný , (adj: [slang.])
wolfishly _ zvlčile , (adv:)
wolfram _ wolfram , (n: [chem.])
wolframite _ wolframit , (n:)
Wolverhampton _ Wolverhampton , (n: [jmén.] [zem.]) , (město - Velká Británie)
wolverine _ rosomák , (n:)
Wolverton _ Wolverton , (n: [jmén.] [zem.]) , (příjmení)
wolves _ vlci , (n: pl.)
WOM _ Word Of Mouth , ([zkr.])
woman _ ženská , (n: [hovor.])
woman _ paní , (n:)
woman _ žena , (n:)
woman _ dáma ,
woman _ manželka ,
woman _ ženský , (adj:)
woman suffrage _ volební právo žen , (n:)
woman s _ ženský ,
womanfolk _ ženské , (n:)
womanhood _ ženství , (n:)
womanhood _ ženskost , (n:)
womaniser _ sukničkář , (n:)
womanish _ ženský , (adj:)
womanish _ zženštilý , (adj:)
womanishness _ zženštilost , (n:)
womanize _ zženštit , (v:)
womanize _ běhat za ženskými , (v: [hovor.])
womanizer _ sukničkář , (n: [hovor.])
womankind _ ženy , (n:) , (všeobecně)
womankind _ ženské pohlaví , (n:)
womanlike _ ženský , (adj:) , (typicky ženský)
womanlike _ žensky , (adv:)
womanliness _ ženskost , (n:)
womanly _ ženský , (adj:) , (typicky ženský)
womanly _ žensky , (adv:)
woman s touch _ ženská ruka (v domácnosti) , (n:)
woman´s breast _ prs , (n:)
womb _ děloha , (n: [med.])
womb _ lůno , (n:)
wombat _ vombat , (n:)
wombat _ australský vačnatec , (n: [zool.])
wombats _ vombati , (n:)
women _ ženy , (n: pl.)
women s room _ dámské pokoje , (n: pl.)
womenfolk _ ženy , (n:) , (všechny)
womenfolk _ ženské , (n:)
won _ vyhrál , (v:)
won _ win/won/won , (v: [neprav.])
won _ zvítězil , (v:)
won _ vyhraný , (adj:)
won t _ nebude , (v: [zkr.])
wonder _ div , (n:)
wonder _ údiv , (n:)
wonder _ obdivovat , (v:)
wonder _ divit , (v:)
wonder _ divit se , (v:)
wonder _ přemýšlet , (v:)
wonder _ uvažovat , (v:)
wonder _ říkat si , (v:)
wonder _ ptát se sám sebe , (v:)
wonder drug _ zázračný lék , (n:)
wonder of wonders _ divy divoucí , (n:)
wondered _ obdivovaný , (adj:)
wonderful _ nádherný , (adj:)
wonderful _ úžasný , (adj:)
wonderful _ obdivuhodný , (adj:)
wonderful _ báječný , (adj:)
wonderful _ podivuhodný , (adj:)
wonderful _ skvělý , (adj:)
wonderfully _ nádherně , (adv:)
wonderfully _ skvěle , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line