Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

wire-guided _ vedený drátem , (adj:)
wire-haired _ ostrosrstý , (adj:)
wired _ drátovaný , (adj:)
wired _ propojený , (adj:)
wired _ přidrátovaný , (adj:)
wired _ rozčilený , (adj:)
wired _ vzrušený , (adj:)
wired _ zadrátovaný , (adj:)
wireless _ bezdrátový , (adj:)
wireless _ rádio ,
wireless _ rozhlas ,
wirer _ odesílatel telegrafu , (n:)
wirer _ osoba instalující kabeláž , (n:)
wires _ dráty , (n: pl.)
wires _ kabely , (n: pl.)
wires _ vodiče , (n: pl.)
wiretap _ napíchnout ,
wiretrap _ odposlech telefonu , (n:)
wiretrap _ odposlouchávat telefon , (v:)
wiring _ elektroinstalace , (n:)
wiring _ rozvod , (n:)
wiring _ vedení , (n:)
wiring _ zapojování , (n:)
wiry _ šlachovitý , (adj:)
Wisconsin _ stát v USA , (n: [jmén.])
Wisconsin _ Wisconsin ,
wisdom _ moudrost , (n:)
wisdom _ učenost , (n:)
wisdom tooth _ zub moudrosti , (n:)
wise _ moudrý , (adj:)
wise _ rozumný , (adj:)
wise guy _ chytrák , (n:)
wise man _ mudrc , (n:)
wise saw _ přísloví , (n:)
wise woman _ věštkyně , (n:)
wiseacre _ mudrlant , (n:)
wisecrack _ vtip , (n:)
wisecrack _ duchaplnost , (n:)
wisecrack _ vtipkovat , (v:)
wisely _ moudře , (adv:)
wiser _ moudřejší , (adj:)
wisest _ nejmoudřejší , (adj:)
wish _ přát , (v:)
wish _ popřát , (v:)
wish _ toužit , (v:)
wish _ přání , (n:)
wish _ tužba , (n:)
wish _ přát si , (v:)
wish _ touha , (n:)
wish all the best _ popřát vše nejlepší , (v:)
wish list _ listina přání , (n:)
wish-list _ kniha přání , (n:)
wish-list _ listina přání , (n:)
wishbone _ vidlicovitá ptačí kost , (n: [zool.])
wished _ chtěný , (adj:)
wished _ vytoužený , (adj:)
wished _ toužený , (adj:)
wisher _ přejícník , (n:)
wishes _ přání , (n:)
wishes _ přeje , (v:)
wishes _ přeje si , (v:)
wishful _ přející , (adj:)
wishful _ toužící , (adj:)
wishful thinking _ zbožné přání , (n:)
wishful thinking _ planá naděje , (adj:)
wishfully _ toužebně , (adv:)
wishing _ přání , (n:)
wishing _ přející , (adj:)
wishing _ tužba , (n:)
wishing-well _ studna přání , (n:)
wishy-washy _ nemastný neslaný , (adj:)
wisp _ chomáč , (n:)
wisp _ křehký , (adj:)
wisp _ obláček , (n:)
wisp _ pramínek , (n:)
wisp _ vích , (n:)
wispy _ nejasný , (adj:)
wispy _ vágní , (adj:)
wispy _ tenký a slabý , (adj:)
wist _ archaicky znát ,
wisteria _ wisterie , (n:)
wistful _ melancholický , (adj:)
wistful _ tesklivý , (adj:)
wistful _ toužebný , (adj:)
wistfully _ tesknivě , (adv:)
wistfully _ toužebně , (adv:)
wistfulness _ tesklivost , (n:)
wistfulness _ tesknota , (n:)
wit _ vtip , (n:) , (vtipnost)
wit _ důvtip , (n:) , (inteligence)
wit _ inteligence , (n:)
wit _ vtipnost , (n:)
wit _ zdravý rozum ,
witch _ čarodějnice , (n:)
witch doctor _ šaman , (n:)
witch hunt _ hon na čarodějnice , (n:)
witch-hunt _ hon na čarodějnice , (n:)
witchcraft _ čarodějnictví , (n:)
witchcraft _ čarování , (n:)
witchdoctor _ šamanka , (n:)
witchery _ čarodějnictví , (n:)
witches _ čarodějnice , (n:)
witchlike _ čarodějnický , (adj:)
with _ s , (prep:)
with _ se , (prep:)
with all my heart _ z celého srdce , (adv:)
with bated breath _ se zatajeným dechem , (adj:)
with changing _ přestupný ,
with grief _ žalem ,
with her _ s ní ,
with him _ s ním ,
with it _ s tím , (adv:)
with me _ se mnou ,
with regard to _ vůči , (adv:)
with regard to _ vzhledem , (adv:)
with regard to _ s ohledem na , (adv: [fráz.])
with respect to _ vůči , (adv:)
with the aid of _ pomocí ,
with the help of _ pomocí , (adv:)
with them _ s nimi ,
with time _ časem , (adv:)
with us _ s námi ,
with what _ m ,
with what _ s čím ,
with whom _ s kým ,
with you _ s tebou ,
with you _ s vámi ,
with-it _ moderní , (adj:)
with-profits _ s podílem na zisku ,
withal _ přitom , (adv:)
withdraw _ vyzvednutí peněz , ([eko.])
withdraw _ stáhnout , (v:)
withdraw _ odstraňovat , (v:)
withdraw _ odstranit ,
withdraw _ odvolat ,
withdraw _ vyjmout ,
withdraw _ vytáhnout ,
withdraw money from _ vyzvednout peníze z ,
withdraw v _ vyzvednout ,
withdraw v _ vybrat ,
withdrawable _ odnímatelný , (adj:)
withdrawal _ odstranění , (n:)
withdrawal _ odvolání , (n:)
withdrawal _ skončení , (n:)
withdrawal _ stažení , (n:)
withdrawal _ ústup , (n:)
withdrawals _ ukončení ,
withdrawals _ stažení se, odchod ,
withdrawals _ výběr peněz ,
withdrawing _ odebírání , (n:)
withdrawing _ odstraňování , (n:)
withdrawn _ odebraný , (adj:)
withdrawn _ stáhnutý , (adj:)
withdrawn _ stáhnout se zpět , (v:)
withdrawn _ stáhnutý zpět ,
withdraws _ odstraňuje , (v:)
withdraws _ odstupuje , (v:)
withdrew _ odvolaný , (adj:)
withdrew _ stáhnutý , (adj:)
withdrew _ ustoupil , (v:)
withe _ houžev , (n:)
withe _ vrbový prut , (n:)
wither _ vadnout , (v:)
wither _ chřadnout , (v:)
withered _ zvadlý , (adj:)
withering _ vadnoucí , (adj:)
withers _ kohoutek , (n:) , (koně)
Witherspoon _ Witherspoon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
withheld _ withhold/withheld/withheld , (v: [neprav.])
withheld _ odepřený , (adj:)
withheld _ zadržený , (adj:)
withhold _ odepřít , (v:)
withhold _ odmítnout , (v:)
withhold _ withhold/withheld/withheld , (v: [neprav.])
withhold information _ neposkytnout informaci ,
withhold information _ zadržet ,
withholding _ neposkytnutí , (n:)
withholding _ odepírající , (adj:)
withholding _ odmítnutí , (n:)
withholding tax _ daň srážená ze mzdy ,
within _ uvnitř ,
within _ v ,
within _ během , (n:)
within _ v mezích ,
within _ v průběhu ,
within earshot _ na doslech , (adv:)
within reach _ nadosah ,
within the framework of sth _ v rámci čeho ,
without _ beze , (prep:)
without _ bez , (prep:)
without _ aniž , (prep:)
without a doubt _ bezbochyby , (adv:)
without a doubt _ nepochybně , (adv:)
without changing _ nepřestupný , (adj:)
without charge _ bezúplatně ,
without delay _ neprodleně , (adv:)
without detriment to st _ bez újmy na čem ,
without question _ bezesporu , (adv:)
without restraint _ neomezeně ,
withstand _ snášet , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line