Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

will _ budete ,
will _ budou ,
will _ přání , (n:) , (kniž.)
will _ vůle , (n:)
will _ závěť , (n:)
will _ ochotu ,
will _ záměr , (n:)
will answers _ odpoví , (v:)
will arrives _ přijde , (v:)
will arrives _ přijede , (v:)
will attain _ dosáhne , (v:)
will ban _ zakáže , (v:)
will be _ bude , (v:)
will be left over _ zbude , (v:)
will becomes _ stane se , (v:)
will begin _ počne , (v:)
will begin _ začne , (v:)
will bring _ přivede , (v:)
will bring _ přiveze , (v:)
will choose _ vybere , (v:)
will come _ přijde , (v:)
will come _ přijede , (v:)
will come out _ vyjde , (v:)
will come out _ vyjede , (v:)
will conceive _ počne , (v:)
will cross _ přejde , (v:)
will eat _ sní , (v:)
will enter _ vejde , (v:)
will find _ najde , (v:)
will find _ nalezne , (v:)
will forbid _ zakáže , (v:)
will get _ dostane , (v:)
will get up _ vstane , (v:)
will go _ půjde , (v:)
will go away _ odejde , (v:)
will go away _ odjede , (v:)
will go down _ sejde , (v:)
will go out _ vyjde , (v:)
will go out _ vyjede , (v:)
will go round _ obejde , (v:)
will go under _ podejde , (v:)
will happen _ stane se , (v:)
will help _ pomůže , (v:)
will jot down _ zapíše , (v:)
will kill _ zabije , (v:)
will lead _ dovede , (v:)
will lose _ prohraje , (v:)
will meet up _ sejdou se , (v:)
will not be _ nebude , (v:)
will note down _ zapíše , (v:)
will pour _ nalije , (v:)
will power _ síla vůle , (v:)
will put on _ obuje si , (v:)
will put on shoes _ obuje si , (v:)
will reach _ dojde , (v:)
will reach _ dojede , (v:)
will read _ přečte , (v:)
will remain _ zůstane , (v:)
will reply _ odpoví , (v:)
will say _ řekne , (v:)
will select _ vybere , (v:)
will send _ pošle , (v:)
will send _ zašle , (v:)
will show _ ukáže , (v:)
will stand up _ vstane , (v:)
will start _ začne , (v:)
will stay _ zůstane , (v:)
will steal _ ukradne , (v:)
will take _ dovede , (v:)
will take _ vezme , (v:)
will take off _ zuje , (v:)
will tell _ poví , (v:)
will tell _ řekne , (v:)
will wash _ umyje , (v:)
will washes _ vypere , (v:)
will win _ vyhraje , (v:)
will wipe away _ smaže , (v:)
will wipe off _ smaže , (v:)
will write _ napíše , (v:)
will-o -the-wisp _ bludička , (n:)
will-o -the-wisp _ iluze , (n:)
Willa _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Willard _ Willard , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Willcox _ Willcox , (n: [jmén.]) , (příjmení)
willful _ záměrný , (adj:)
willfully _ svéhlavě , (adv:)
William _ William , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
William _ Vilém , (n: [mužs. jméno])
Williams _ Williams , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Williamsburg _ okres v USA , (n: [jmén.])
Williamson _ Williamson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Willie _ Willie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Willie _ pinďourek , (n: [hovor.])
Willie _ Francouz , (n: [zast.])
willing _ ochotný , (adj: [obec.] 6 6)
willingly _ ochotně , (adv:)
willingness _ ochota , (n:)
willingness _ snaha , (n:)
willingness _ dobrá vůle ,
Willingness To Pay, WTP _ ochota platit , ([eko.])
Willingness-to-accept, WTA _ ochota přijímat , ([eko.])
Willis _ Willis , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Willoughby _ Willoughby , (n: [jmén.]) , (příjmení)
willow _ vrba ,
willow-pattern _ ozdobný motiv s vrbou , (n:)
willowy _ ohebný , (adj:)
willowy _ útlý , (adj:)
willpower _ vůle , (n:)
Wills _ Wills , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Willy _ Willy , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Willy _ pinďour , (n: [hovor.])
Willy _ Francouz , (n: [zast.])
willy-nilly _ chtě nechtě , (adv:)
Wilma _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Wilshire _ Wilshire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Wilson _ Wilson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
wilt _ zvadnout , (v:)
wilting _ chřadnutí , (n:)
wilting _ vadnutí , (n:)
wilting interval _ interval vadnutí , ([eko.])
wilting point _ bod vadnutí , ([eko.])
Wiltshire _ Wiltshire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wily _ prohnaný , (adj:)
wimp _ chudák , (n: [přen.])
wimp _ neschopný člověk , (n: [slang.])
wimp _ ňouma , (n: [přen.])
wimp _ nula , (n: [přen.])
wimp _ sketa , (n: [slang.])
wimp _ slaboch , (n: [slang.])
wimp _ zbabělec , (n: [slang.])
wimple _ plachetka jeptišky , (n:)
wimpy _ slabošský , (adj:)
win _ vyhrát , (v:)
win _ vyhrávat , (v:)
win _ win/won/won , (v: [neprav.])
win _ vítězit , (v:)
win _ vítězství , (n:)
win _ získat , (v:)
win _ zvítězit , (v:)
win over _ naklonit si , (v:)
win over _ získat , (v:)
win over _ získávat , (v:)
win the day _ dobýt vítězství , (v:)
wince _ škubnutí , (n:)
wince _ trhnout , (v:)
wince _ trhnutí , (n:)
winced _ škubl , (v:)
winch _ naviják , (n:)
Winchell _ Winchell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Winchester _ Winchester , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wind _ navinout , (v:)
wind _ wind/wound/wound , (v: [neprav.])
wind _ vítr , (n:)
wind _ vytočit , (v:)
wind _ prdnout , (v: [slang.])
wind _ pouštět větry , (v: [slang.])
wind a company up _ ukončit činnost firmy , ([eko.])
wind instrument _ dechový nástroj , (n:)
wind off _ odmotat , (v:)
wind off _ odvíjet , (v:)
wind off _ odvinout , (v:)
wind off _ roztočit , (v:)
wind off _ rozvinout , (v:)
wind tunnel _ aerodynamický kanál , (n:)
wind turbine _ větrná turbína , (n:)
wind up _ natáčet , (v:)
wind up _ motat , (v:)
wind-up _ navíječ , (n:)
windbag _ kecal , (n: [hovor.])
windbag _ měch dud , (n:)
windbag _ mluvka , (n:)
windblown _ navátý , (adj:)
windbreak _ větrolam , (n:)
windbreaker _ větrovka , (n:)
windburn _ ošlehanost větrem , (n:)
windcheater _ větrovka , (n:)
winded _ těžce dýchal ,
winder _ navíječ , (n:)
winder _ navíječka , (n:)
windfall _ neočekávané bohatství , (n:)
windfall _ padavka , (n:)
windfall _ padané ovoce , (n:)
windflower _ sasanka , (n:)
Windhoek _ hl.m. - Namibie , (n: [jmén.])
windier _ větrnější , (adj:)
windiest _ největrnější , (adj:)
windily _ větrně , (adv:)
winding _ klikatý , (adj:)
winding _ omotávání , (n:)
winding _ vinutí , (n:)
winding _ zatáčka , (n:)
winding _ ohyb , (n:)
winding-sheet _ rubáš ,
windjammer _ mluvka , (n: [hovor.])
windjammer _ trubač , (n: [slang.])
windjammer _ dechař , (n: [slang.]) , (hráč na dechový nástroj)
windlass _ rumpál , (n:)
windlass _ vrátek , (n:)
windless _ bezvětrný , (adj:)
windless _ bezvětří , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line