Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

whose _ jehož ,
whose _ jejichž ,
whose _ jejíž ,
whose _ kterého ,
whose _ čí ,
whosesoever _ čímkoli ,
whosoever _ kdokoli ,
why _ proč ,
WIBAMU _ Well I ll Be A Monkey s Uncle , ([zkr.])
WIBNIF _ Wouldn t If Be Nice IF... , ([zkr.])
Wichita _ okres v USA , (n: [jmén.])
Wichita _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
wick _ knot , (n:)
wicked _ hříšný , (adj:)
wicked _ nemravný , (adj:)
wicked _ prostopášný , (adj:)
wicked _ zlomyslný , (adj:)
wicked _ zlý , (adj:)
wicked _ darebný , (adj:)
wicked _ hanebný , (adj:)
wicked _ nestydatý , (adj:)
wicked _ rozpustilý , (adj:)
wicked _ sprostý , (adj:)
wicked _ zpustlý , (adj:)
wicked _ velmi dobrý, působivý , (adj: [hovor.]) , (podobné cool)
wickedly _ uličnicky , (adv:)
wickedness _ podlost , (n:)
wickedness _ špatnost , (n:)
wickedness _ zlo , (n:)
wicker _ proutěný , (adj:)
wickerwork _ proutí , (n:)
wickerwork _ výrobek z proutí , (n:)
wicket _ branka , (n:)
wicket _ vrátka , (n:)
wicketkeeper _ kriketový brankář , (n:)
wickets _ branky , (n: pl.)
wickets _ okénka , (n: pl.)
WIDA _ Weather Impact Division Aids , ([zkr.] [voj.])
wide _ široce ,
wide _ široko ,
wide _ zeširoka ,
wide _ široký , (adj:)
wide _ širý , (adj:)
wide _ šíře , (n:)
wide _ obšírný , (adj:)
wide _ rozlehlý , (adj:)
wide _ rozsáhlý , (adj:)
wide _ vytřeštěný (oči) , (adj:)
wide awake _ neospalý , (adj:)
wide awake _ úplně bdělý , (adj:)
wide-awake _ bdělý , (adj:)
wide-awake _ ostražitý , (adj: [přen.])
wide-awake _ probuzený , (adj: [přen.])
wide-eyed _ naivní , (adj:)
wide-open _ široce otevřený , (adj:)
wide-ranging _ rozmanitý , (adj:)
wide-screen _ širokoúhlá obrazovka , (n:)
wide-span irrigation machine _ širokozáběrový zavlažovač , ([eko.])
wide-spread _ rozšířený , (adj:)
wideband _ širokopásmový , (adj:)
widely _ široko , (adv:)
widely _ široce , (adv:)
widen _ rozšířit , (v:)
widen _ rozšiřovat , (v:)
widened _ rozšířený , (adj:)
widening _ rozšiřování , (n:)
wider _ širší , (adj:)
widescreen _ širokoúhlý , (adj:)
widespread _ rozšířený , (adj:)
widest _ nejširší , (adj:)
widest _ nejdivočejší , (adj:)
widgeon _ druh vodního ptáka , (n:)
widget _ věcička , (n:)
widget _ grafická komponenta , (n: [it.]) , (Zástupcem může být třeba okno či tlačítko. Programátoři používají tyto komponenty pro stavbu grafického uživatelského prostředí (GUI).)
widow _ vdova , (n:)
widow _ ovdovět ,
widowed _ ovdovělý , (adj:)
widower _ vdovec ,
widowhood _ vdovství , (n:)
widows _ vdovy , (n: pl.)
width _ šířka , (n:)
width _ šíře , (n:)
widths _ šířky , (n: pl.)
Wieland _ Wieland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wield _ třímat , (v:)
wield power _ vládnout , (v:)
wielder _ osoba třímající něco , (n:)
wielding _ mávání , (n:)
wielding _ třímání , (n:)
wiener _ vídeňák , (n:) , (tenký párek)
wiener _ párek , (n:)
Wier _ Wier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wife _ manželka , (n:)
wife _ žena , (n:)
wife _ choť ,
wife _ paní ,
wifeless _ jsoucí bez manželky , (adj:)
wifely _ týkající se manželky , (adj:)
wig _ paruka , (n: [obec.] 4 4)
wig _ dát ostrou důtku , (v: [hovor.])
wig _ přísně vyčinit , (v: [hovor.])
wig _ umýt hlavu , (v: [hovor.])
wig out _ nadchnout se , (v: [slang.])
wig out _ vzplanout nadšením , (v: [slang.])
WIGAC _ When I Get A Chance , ([zkr.])
wigeon _ druh vodního ptáka , (n:)
wigging _ vyhubování , (n:)
Wiggins _ Wiggins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wiggle _ třepotat , (v:)
wiggle _ vrtění , (n:)
wiggle _ vrtět , (v:)
wiggle _ tilda , (n:)
wiggle _ třást se ,
wiggly _ kroutivý , (adj:)
wiggly _ vrtivý , (adj:)
wight _ nadpřirozená bytost , (n:)
wight _ tvor , (n: [zast.])
wight _ statečný , (adj: [zast.])
wight _ udatný , (adj: [zast.])
wight _ chrabrý , (adj: [zast.])
Wightman _ Wightman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wiglet _ příčesek , (n:)
wigmaker _ parukář , (n:) , (člověk vyrábící paruky)
wigwag _ signalizace vlajkami , (n:)
wigwag _ pohybovat něčím sem a tam , (v: [hovor.])
wigwag _ pomávat , (v: [hovor.])
wigwam _ vigvam , (n:)
wigwam _ indiánský stan , (n:)
Wilbert _ Jairo , (Elias) , (Brayden)
Wilbur _ Wilbur , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Wilcox _ Wilcox , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
wild _ divoký , (adj:)
wild _ zuřivý , (adj:)
wild about _ zuřivý po , (adj:)
wild boar _ černá zvěř , (n:)
wild boar _ divočák , (n:)
wild card _ divoká karta , (n:)
wild flower _ polní květina , (n:)
wild goose chase _ hledání něčeho neexistujícího , (n: [přen.])
wild goose chase _ marná snaha , (n: [přen.])
wild goose chase _ lov divokých hus , (n:)
wild oat _ oves hluchý , (n:)
wild rice _ divoká rýže , (n:)
wild-boar _ divočák , (n:)
wild-eyed _ divoce vypadající , (adj:)
wild-goose chase _ lov na divoké husy , (n:)
wildcards _ pseudoznaky , (n: pl. [it.]) , (nejznámější asi * a ?)
wildcards _ zástupné znaky , (n: pl. [it.])
wildcat _ bouřlivák , (n: [přen.])
wildcat _ divoch , (n: [přen.])
wildcat _ horká hlava , (n: [přen.])
wildcat _ kočka divoká , (n:)
wildcat _ nebezpečný , (adj: [fin.])
wildcat _ nejistý , (adj: [fin.])
wildcat _ neoprávněný , (adj: [fin.])
wildcat _ průzkumný vrt na ropu , (n:)
wildcat _ riskantní , (adj: [fin.])
wildcat _ riskantní podnik , (n:)
wildcat strike _ divoká stávka , (n:)
wildcatter _ neoficiální stávkují ,
Wilde _ Wilde , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wildebeest _ druh pakoně , (n: [zool.])
wilder _ divočejší , (adj:)
wilderness _ přírodní území, divočina , ([eko.])
wilderness _ divočina , (n:)
wildest _ nejdivočejší , (adj:)
wildfire _ ničivý požár , (n:)
wildfires _ ničivé požáry ,
wildflower _ divoká kvetoucí rostlina , (n:)
wildfowl _ lovné ptactvo , (n:)
wildlife _ divočina , (n:)
wildly _ divoce , (adv:)
wildness _ divokost , (n:)
wile _ odlákat , (v:)
wile _ úskok , (n:)
Wiley _ Wiley , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Wilfred _ Wilfred , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
wilful _ svévolný , (adj:)
wilful _ úmyslný , (adj:)
wilful _ úkladný , (adj:)
wilful _ záměrný , (adj:)
wilfully _ schválně , (adv:)
wilfully _ svéhlavě , (adv:)
wilfully _ úmyslně , (adv:)
wilfully _ záměrně , (adv:)
wilfulness _ tvrdohlavost , (n:)
wilfulness _ umíněnost , (n:)
Wilhelm _ Wilhelm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Wilhelmina _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
wiliness _ ochota , (n:)
wiling _ ochotný , (adj:)
Wilkes _ Wilkes , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Wilkie _ Wilkie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Wilkins _ Wilkins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Wilkinson _ Wilkinson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
will _ bude , (v:)
will _ ochota , (n:)
will _ rozhodnutí , (n:)
will _ úmysl , (n:)
will _ budeš ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line