Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

white oak _ dub zimní , (n: [bot.])
white of egg _ bílek , (n:)
white paper _ bílý papír , (n:)
White Russia _ Bělorusko , (n: [zem.])
White Ruthenia _ Bělorusko , (n: [zem.])
white slave _ bílá otrokyně , (n:)
white slavery _ obchod s děvčaty , (n:)
white stick loaf _ veka , (n:)
white supremacy _ doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými , (n: [amer.])
white trash _ bílá nuzota , (n:)
white vitriol _ skalice bílá , (n: [chem.])
white walnut _ ořešák popelavý , (n: [bot.])
white water _ bílá voda , (n:)
white whale _ bílá velryba , (n: [zool.])
white willow _ vrba bílá , (n: [bot.])
white wine _ bílé víno , (n:)
white-collar _ duševně pracující , (adj:)
white-collar _ kancelářský , (adj:)
white-collar _ nemanuální , (adj:)
white-collar _ nosící bílý límeček , (adj:)
white-hot _ rozžhavený do běla , (adj:)
white-out _ běloba , (n:)
whitebait _ druh sledě , (n: [zool.])
whitefish _ síh , (n: [zool.])
Whitehall _ Whitehall , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whitehall _ ulice ,
whitehead _ bílé hrudky pod kůží ,
Whitehorse _ Whitehorse , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Kanada)
Whiteley _ Whiteley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whitely _ bíle , (adv:)
whiten _ bělet , (v:)
whiten _ bílit , (v:)
whiten _ nabílit , (v:)
whitener _ bělidlo , (n:)
whiteness _ bělost , (n:)
whitening _ bělení , (n:)
whiteout _ arktické splývání obzoru , (n:)
whiter _ světlejší , (adj:)
whites _ běloši , (n: pl.)
whites _ bílí , (n: pl.)
whites _ natírá na bílo , (v:)
whites _ bílé ,
whitespace _ prázdné místo , (n:)
whitest _ nejbělejší , (adj:)
whitethroat _ pěnice popelavá , (n: [zoo.]) , (lat.: sylvia cinerea)
whitewash _ bílit , (v:)
whitewash _ vápno , (n:)
Whitfield _ Whitfield , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
whither _ kam ,
whiting _ treska , (n:)
whitish _ bělavý , (adj:)
Whitlock _ Whitlock , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Whitman _ Whitman , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Whitney _ Whitney , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Whittaker _ Whittaker , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Whittier _ Whittier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whittle _ ořezat , (v:)
whittle _ ořezávat , (v:)
whittle _ vyřezat , (v:)
whittle away _ ořezat , (v:)
whittle away _ oslabit , (v:)
whittle down _ ořezat , (v:)
whittle down _ seřezávat , (v:)
whittle down _ snížit , (v:)
whittled _ ořezal , (v:)
whittled _ ořezaný , (adj:)
whittler _ ořezávač , (n:)
whive _ mrmlat , (v:)
whiz _ fičení , (n:)
whiz _ fičet , (v:)
whiz _ močit , (v:) , (take a whiz)
whizz _ profík , (n:)
whizz _ svištět , (v:)
whizz _ svišť , (n:)
whizz-bang _ druh zábavné pyrotechniky ,
whizz-kid _ zázračné dítě , (n:)
whizzbang _ druh zábavné pyrotechniky , (n:)
whizzed _ svištěl , (v:)
whizzing _ svištění , (n:)
WHO _ Světová zdravotnická organizace , ([zkr.]) , (World Health Organization)
who _ který ,
who _ kdo ,
who _ kdopak , ((emphatic))
who _ jenž , ((literary))
who _ již , ((ma nom pl))
who _ kteří , ((ma nom pl))
who _ jež , ((various cases))
who then _ kdopak ,
who d _ kdo měl ,
who s _ kdo je ,
whoa _ prr! , (interj:) , (varianta: wo)
whodunit _ detektivka kdo to udělal ,
whodunit _ druh detektivního příběhu ,
whodunnit _ kdo to udělal? , ([slang.])
whodunnit _ detektivka , (n:)
whodunnit _ kdo to udělal ,
whodunnit _ druh detektivky , (n:)
whoever _ kdokoliv , (pron:)
whoever _ kdokoli ,
whole _ celý , (adj:)
whole _ úplný , (adj:)
whole _ celek , (n:)
whole _ veškerý , (adj:)
whole _ všechno , (n:)
whole _ celistvý , (adj:)
whole _ nedotčený , (adj:)
whole _ neporušený , (adj:)
whole day _ celodenní , (adj:)
whole milk _ plnotučné mléko , (n:)
whole note _ celá nota , (n:)
whole number _ celé číslo , (n:)
whole piece _ celek , (n:)
whole-hearted _ dobrosrdečný , (adj:)
whole-hearted _ srdečný , (adj:)
whole-hearted _ šlechetný , (adj:)
whole-hearted _ upřímný , (adj:)
whole-heartedly _ upřímně , (adv:)
wholefood _ potraviny vcelku , (n:)
wholegrain _ celozrnný , (adj:)
wholehearted _ dobrosrdečný , (adj:)
wholehearted _ srdečný , (adj:)
wholehearted _ šlechetný , (adj:)
wholehearted _ upřímný , (adj:)
wholehearted _ horlivý , (adj:)
wholehearted _ energický , (adj:)
wholehearted _ nadšený , (adj:)
wholehearted _ seriózní , (adj:)
wholehearted _ vážný , (adj:)
wholeheartedly _ naprosto , (adv:)
wholeheartedly _ vážně , (adv:)
wholeheartedly _ upřímně , (adv:)
wholemeal _ celozrný , (adj:)
wholeness _ celistvost , (n:)
wholesale _ velkoobchod , (n:)
wholesale _ obchod ve velkém , (n:)
wholesale _ velkoobchodní ,
wholesale banking _ velkobankovnictví (pro velké klienty) ,
wholesaler _ velkoobchodník , (n:)
wholesalers _ velkoobchodníci , (n: pl.)
wholesaling _ obchodování ve velkém , (n:)
wholesome _ prospěšný , (adj:)
wholesome _ užitečný , (adj:)
wholesomely _ užitečně , (adv:)
wholesomeness _ užitečnost , (n:)
wholewheat _ celozrnný , (adj:)
wholly _ docela , (adv:)
wholly _ zcela , (adv:)
wholly _ úplně , (adv:)
whom _ komu ,
whom _ koho ,
whom _ jehož , ((acc/gen))
whom _ jimž , ((dat pl))
whom _ nimž , ((dat pl))
whom _ již , ((f acc))
whom _ niž , ((f acc))
whom _ jichž , ((gen pl))
whom _ nichž , ((gen/loc pl))
whom _ jimiž , ((ins pl))
whom _ nimiž , ((ins pl))
whom _ kým , ((ins))
whom _ kom , ((loc))
whom _ jejž , ((m acc))
whom _ nějž , ((m acc))
whom _ jemuž , ((m/n dat))
whom _ němuž , ((m/n dat))
whom _ něhož , ((m/n acc/gen))
whom _ kterého ,
whomever _ kdokoliv ,
whomp _ rána , (n:)
whomp _ úder , (n:)
whomsoever _ kdokoli ,
whoop _ halekat , (v:)
whoop _ houkat , (v:)
whoop _ výskat , (v:)
whoop _ výskot , (n:)
whoopee _ jupí! , (interj:)
whooper _ druh jeřába , (n:)
whooper _ řvoun , (n:)
whooper _ labuť , (n:)
whooping _ pokřikování , (n:)
whooping cough _ černý kašel , (n:)
whooping crane _ jeřáb americký , (n: [zool.])
whooping-cough _ černý kašel ,
whoops _ pokřiky , (n: pl.)
whoops _ výská , (v:)
whoops _ ups , (interj:)
whoosh _ uhánět , (v:)
whoosh _ šup! , (interj:)
whop _ seřezat , (v:)
whop _ zmlátit , (v:)
whopper _ lež , (n:)
whopper _ něco ohromného ,
whore _ děvka , (n:)
whore _ běhna , (n:)
whoredom _ děvkaření ,
whorehouse _ nevěstinec , (n:)
whoremonger _ děvkař , (n:)
whorish _ oplzlý , (adj:)
whorl _ závit , (n:)
whortleberry _ borůvka , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line