Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

whaling _ velrybaření , (n:)
whaling _ velrybářství , (n:)
whaling ship _ velrybářská loď , (n:)
wham _ bum , (n:)
wham _ udeřit , (v:)
wham _ úder , (n:)
whammy _ pohroma , (n:)
wharf _ přístaviště , (n:)
Wharton _ Wharton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
what _ jaký , (adj:)
what _ ba ,
what _ čemu , ((dat))
what _ copak , ((emphatic))
what _ čeho , ((gen))
what _ čím , ((ins))
what _ čem , ((loc))
what _ který , (adj:)
what _ co? ,
what _ co , (pron:)
what a _ jaký , (adj:) , (ve zvolání)
what a _ to je ale , , (ve zvolání)
what ever are you about? _ copak děláš? ,
what is that to you? _ co je vám do toho? , ([kniž.])
what kind/sort of _ jaký ,
what makes a difference _ na čem záleží , ([fráz.])
what of _ co s , , (what of yourself? - co je s tebou?)
what then _ copak ,
What time is it? _ Kolik je hodin? ,
what way _ kudy ,
what s _ co je ,
what s cooking _ co se děje ,
what s eating you _ co tě žere ,
what s new _ co je nového ,
what s the time? _ kolik je hodin? , (phrase)
what s the use _ naplat - co naplat , (?)
what s up _ co se děje ,
whatchamacallit _ kdo ví kdo ,
whatever _ cokoliv ,
whatever _ co vlastně? ,
whatever _ vše, co ,
whatever it means _ cokoli to znamená , (phrase)
Whatley _ Whatley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whatnot _ a kdoví co ještě ,
whatsoever _ naprosto žádný ,
whatsoever _ vůbec ,
what s-her-face _ kdoví jak se jmenuje ,
wheal _ otok , (n:)
wheal _ šrám , (n:)
wheat _ pšenice , (n:)
wheat _ pšeničný , (adj:)
wheat beer _ pšeničné pivo , (n:)
wheaten _ pšeničný , (adj:)
wheatgerm _ pšeničný klíček , (n:)
Wheatland _ okres v USA , (n: [jmén.])
Wheaton _ Wheaton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whee _ fíha , (interj:)
wheedle _ obelstít , (v:)
wheedle _ obloudit , (v:)
wheedle _ přemlouvat , (v:)
wheedle _ přemluvit , (v:)
wheedle _ vyloudit , (v:)
wheedle _ vymámit , (v:)
wheedled _ obelstil , (v:)
wheedled _ přemluvil , (v:)
wheedled _ vymámil , (v:)
wheel _ volant , (n:)
wheel _ kolo , (n:)
wheel _ koleso ,
wheel _ kolový , (adj:)
wheel _ kotouč ,
wheel _ kruh ,
wheel and deal _ čachrovat , (v:)
wheel base _ rozvor , (n:)
wheel-base _ rozvor , (n:)
wheelbarrow _ trakař , (n:)
wheelbarrow _ kolečko , (n:)
wheelbase _ rozvod kol , (n:)
wheelbase _ rozvor kol ,
wheelchair _ kolečkové křeslo , (n:)
wheelchair _ invalidní křeslo , (n:)
wheelchair _ invalidní vozík , (n:)
wheeled _ kolový , (adj:)
wheeled _ opatřený koly , (adj:)
wheeler _ kolář , (n:)
wheeler _ vozidlo , (n:)
wheeler _ kolové vozidlo , (n:)
wheeler-dealer _ čachrář , (n:)
wheelhouse _ kormidelna , (n:)
wheelhouse _ místnost s kormidlem , (n:)
wheelie _ jet po jednom kole , (n:)
wheeling _ kroužení , (n:)
wheeling _ doprava pomocí vozidel , (n:)
wheeling _ jízda na kole , (n:)
wheelless _ bez kol , (adj:)
Wheelock _ Wheelock , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wheels _ kola , (n: pl.)
wheelwright _ kolář , (n:)
wheeze _ stará fráze , (n: [hovor.])
wheeze _ trik , (n: [slang.])
wheeze _ šikovný nápad , (n: [slang.])
wheeze _ extempore , (n: [hovor.])
wheeze _ sípání , (n:)
wheeze _ těžce dýchat , (v:)
wheeze _ sípat , (v:)
wheeze _ supět , (v:)
wheeze _ vtip , (n:) , (hovor.)
wheeziness _ dýchavičnost , (n:)
wheezy _ sípavý , (adj:)
Whelan _ Whelan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whelk _ druh mořského plže , (n:)
Wheller _ Wheller , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whelm _ zcela pokrýt , (v:)
whelp _ mládě , (n:)
whelp _ štěně , (n:)
when _ až ,
when _ kdy ,
when _ když ,
when first seen _ na první pohled , (adv:)
whence _ odkud ,
whenever _ kdykoli , (pron:)
whenever _ kdykoliv , (pron:)
whenever _ vždycky ,
whensoever _ kdykoliv , (pron:) , (důrázné whenever)
whensoever _ jakmile , (pron:)
whensoever _ kdykoli , (pron:)
where _ odkud ,
where _ kde ,
where _ kam ,
where from _ odkud ,
where then _ kampak ,
where to _ kam ,
where s _ kde je ,
whereabouts _ kampak , (n:)
whereabouts _ kdepak , (n:)
whereas _ kdežto ,
whereas _ zatímco ,
whereas _ přičemž ,
whereat _ načež ,
whereby _ čímž , ([knižn.])
whereby _ jímž , ([knižn.])
whereby _ kterým , ([knižn.])
whereby _ pomocí něhož , ([knižn.])
wherefore _ proto ,
wherefore _ pročež ,
wherein _ kde ,
wherein _ v čem ,
whereof _ o němž ,
whereof _ čehož ,
whereon _ na kterém ,
wheresoever _ kamkoli ,
wheresoever _ kdekoli ,
whereupon _ načež ,
wherever _ kdekoliv , (pron:)
wherever _ všude ,
wherever _ kdekoli , (pron:)
wherever _ kamkoli , (pron:)
wherewith _ s kterým ,
wherewithal _ peněžní prostředky ,
wherry _ pramice , (n:)
whet _ povzbudit , (v:)
whether _ jestli ,
whether _ li ,
whether _ zda ,
whether _ zdali ,
whether ... is not _ není-li ,
whether he/she/it is _ je-li ,
whether it will be _ bude-li ,
whether... or _ ať... nebo ,
whetstone _ brousek , (n:)
whetting _ obtahování , (n:)
whetting _ ostření , (n:)
whey _ syrovátka , (n:)
which _ který ,
which _ jimž , ((dat pl))
which _ nimž , ((dat pl))
which _ již , ((f acc))
which _ niž , ((f acc))
which _ jichž , ((gen pl))
which _ jehož , ((gen))
which _ nichž , ((gen/loc)pl.)
which _ jimiž , ((ins pl))
which _ nimiž , ((ins pl))
which _ jenž , ((literary))
which _ jejž , ((m acc))
which _ nějž , ((m acc))
which _ jemuž , ((m/n dat))
which _ němuž , ((m/n dat))
which _ což ,
which _ jež ,
which _ něhož , ((m/n acc/gen))
which _ jaký , (adj:)
which refers to clause _ což ,
which way _ kudy ,
whichever _ krerýkoli , (pron:)
whichever _ jakýkoli , (pron:)
whichever _ kterýkoli , (pron:)
whiff _ foukat , (v:)
while _ dokud ,
while _ chvíle ,
while _ mezitímco ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line