Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo W : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazuji překlad hesla : W

well-fixed _ zámožný , (adj:)
well-formed _ dobře formovaný , (adj:)
well-founded _ odůvodněný , (adj:)
well-founded _ opodstatněný , (adj:)
well-head _ původ , (n:)
well-head _ zdroj ,
well-heeled _ zazobaný , (n: [hovor.])
well-informed _ informovaný , (adj:)
well-kept _ pěstěný , (adj:)
well-kept _ dobře udržovaný , (adj:)
well-knit _ ucelený , (adj:)
well-knit _ dobře sestavený , (adj:)
well-known _ známý , (adj:)
well-made _ dobře udělaný , (adj:)
well-made _ urostlý , (adj:) , (zvíře, člověk)
well-mannered _ dobře vychovaný , (adj:)
well-mannered _ slušný , (adj:)
well-meant _ dobře míněný , (adj:)
well-nigh _ skoro , (adv:)
well-nigh _ bezmála , (adv:)
well-off _ bohatý , (adj:)
well-ordered _ spořádaný , (adj:)
well-paid _ dobře placený , (adj:)
well-placed _ dobře umístěný , (adj:)
well-preserved _ zachovalý , (adj:)
well-read _ vzdělaný , (adj:)
well-read _ sečtělý , (adj:)
well-spoken _ mluvící zdvořile ,
well-taken _ oprávněný , (adj:)
well-thought-of _ těšící se dobré pověsti , (adj:)
well-thought-out _ dobře promyšlený , (adj:)
well-timed _ příhodný , (adj:)
well-timed _ včasný , , (adj:)
well-timed _ správně načasovaný , (adj:)
well-to-do _ bohatý , (adj:)
well-tried _ vyzkoušený , (adj:) , (dobře prověřený)
well-tried _ odzkoušený , (adj:) , (PetrV)
well-turned _ ladný , (adj:)
well-wisher _ příznivec , (n:)
well-worn _ obnošený , (adj:)
wellbeing _ pocit pohody ,
wellborn _ z dobré rodiny , (adj:)
Weller _ Weller , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Welles _ Welles , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wellhead _ původ , (n:)
wellhead _ pramen studny , (n:)
wellhead _ zdroj , (n:)
Wellington _ hl.m. - Nový Zéland , (n: [jmén.])
wellington _ gumák , (n:)
wellington _ holínka , (n:)
Wellman _ Wellman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wellness _ stav dobré nálady a zdraví , (n:)
wells _ prameny , (n: pl.)
wells _ studny , (n: pl.)
Welsh _ Welsh , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Welsh _ velšský , (adj:)
welsh _ waleština , (n:)
welsh _ walesané , (n:)
welsh _ waleský , (adj:)
welsh _ velština ,
Welsh language _ waleština , (n:)
Welsh man _ Walesan , (n:)
Welsh woman _ Walesanka , (n:)
welsher _ podvodník , (n:) , (např. sázkový)
Welshman _ Walesan , (n:)
welt _ podlitina , (n:)
welt _ šrám , (n:)
weltanschauung _ světový názor , (n:)
welter _ změť , (n:)
welterweight _ velterová váha , (n:)
Welton _ Welton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Weltschmerz _ svetobol , (n:)
wen _ cysta , (n:)
wen _ boule , (n:)
Wenceslas _ Václav , (n: [mužs. jméno])
Wenceslas Square _ Václavské náměstí , (n:)
wench _ holka , (n:)
wend _ jít , (v:)
wend _ ubírat se , (v:)
Wendell _ Wendell , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Wendy _ Wendy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
went _ šla , ((fem/lit neuter pl))
went _ šli , ((masc anim pl))
went _ šly , ((masc inan/fem pl))
went _ go/went/gone , (v: [neprav.])
went _ chodil , (v:)
went _ jel , (v:)
went _ šel , (v:)
went across _ přešel , (v:)
went away _ odjel , (v:)
went away _ odejel , (v:)
went down _ sešel , (v:)
went in _ vešel , (v:)
went in _ zašel , (v:)
went out _ vyšel , (v:)
went round _ obešel , (v:)
went through _ prošel , (v:)
went under/beneath _ podešel , (v:)
Wentworth _ Wentworth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wept _ weep/wept/wept , (v: [neprav.])
wept _ brečel , (v:)
wept _ plakal , (v:)
were _ be/were/been , (v: [neprav.])
were _ byli , (v:)
were _ byly , (v:)
were _ byla , (v:)
were given _ dostali , (v:)
weren t _ nebyli , (v:)
werewolf _ vlkodlak , (n:)
werewolves _ vlkodlaci , (n: pl.)
Werner _ Werner , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
WES _ systém odpadů k energii , ([eko.])
Wesley _ Wesley , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Wesson _ Wesson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
west _ západní , (adj:)
west _ západ , (n:)
West Bank _ Západní břeh Jordánu , (n: [zem.]) , (území palestinské autonomie (bez pásma Gazy))
West Germany _ Západní Německo , (n: [zem.])
West Virginia _ Západní Virginie, stát v USA , (n: [zem.])
West Virginian _ obyvatel Západní Virginie , (n:)
westbound _ směřující na západ , (adj:)
Westbrook _ Westbrook , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Westchester _ okres v USA , (n: [jmén.])
westerly _ západní , (adj:)
western _ západní ,
Western Europe _ západní Evropa , (n: [zem.])
Western Hemisphere _ západní polokoule , (n: [zem.])
Western Samoa _ Západni Samoa , ([zem.] n:)
westerner _ obyvatel Západu , (n:)
westerners _ obyvatelé Západu , (n: pl.)
westernisation _ westernizace , (n:) , (proces přispůsobování se západním standardům (technickým, kulturním))
westernised _ westernizovaný , (adj:)
westernised _ kopírující Západ , (adj:)
westernization _ westernizace , (n:)
westernize _ přizpůsobit Západu , (v:)
westernized _ westernizovaný , (adj:)
westernized _ kopírující Západ , (adj:)
westernmost _ nejzápadnější , (adj:)
Westfield _ Westfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Westminster _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
westmost _ nejzápadnější , (adj:)
Weston _ Weston , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Westphalia _ Vestfálsko , (n: [zem.])
westward _ západně ,
Westwood _ Westwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
wet _ vlhký , (adj:)
wet _ mokrý , (adj:)
wet blanket _ suchar , (n:) , (o člověku)
wet nurse _ kojná , (n:)
wet paint _ čerstvě natřeno ,
wet suit _ neoprénový oblek , (n:)
wet the bed _ pomočit postel , (v:)
wet-look _ mokrý vzhled ,
wet-nurse _ kojná , (n:)
wether _ beran , (n:)
wether _ skopec , (n:)
wetland _ mokřina , (n:)
wetland _ mokřad , (n:)
wetland _ bažina , (n:)
wetland _ nížinatá oblast s močály , (n:)
wetland mitigation banking _ Bankovní systém snižování úbytků mokřadů , ([eko.])
wetlands _ mokřady , (n: [bio.])
wetly _ vlhce , (adv:)
wetness _ mokrost , (n:)
wetnurse _ kojná , (n:) , (Petr Prášek)
wets _ pomočuje , (v:)
wets _ namáčí , (v:)
WETSU _ We Eat This S--- Up , ([zkr.])
wetsuit _ neoprénový oblek , (n:)
wettable _ smáčitelný , (adj:)
wettable pesticide powder _ smáčitelný prášek pesticidu , ([eko.])
wetted _ máčený , (adj:)
wetted _ namočený , (adj:)
wetter _ zvlhčovač , (n:)
wettest _ nejmokřejší , (adj:)
wetting _ máčení , (n:)
wetting _ namáčení , (n:)
wetting _ navlhnutí , (n:)
wetting front _ čelo zvlhčení , ([eko.])
we ve _ máme (zkrácené we have) ,
WFHIT _ What Fresh Hell Is This? (from the writings of Dorothy Parker) , ([zkr.])
WFM _ Works For Me , ([zkr.])
WFO _ Wide Full (or F---ing) Open , ([zkr.])
WGAS _ Who Gives A S--- , ([zkr.])
WGI _ ukazatel produkce odpadů , ([eko.])
whack _ úder , (n:)
whack _ udeřit , (v:)
whack job _ šílenec , (n: [slang.])
whack off _ masturbovat , (v: [vulg.] [slang.])
whacking _ obrovský , (adj:)
whacking _ ohromný , (adj:)
whacking off _ masturbovat , (n: [slang.] [vulg.])
whale _ velryba , (n:)
whaleboat _ velrybářská loď , (n:)
whalebone _ kostice , (n:)
whalebone _ velrybí kostice , (n:)
Whalen _ Whalen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
whaler _ velrybář , (n:)
whales _ velryby , (n: pl.)
whaling _ lov velryb , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line