Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

virtues _ přednosti , (n:)
virtuosi _ virtuos , (n:)
virtuosic _ virtuozní , (adj:)
virtuosity _ bravura , (n:)
virtuosity _ bravurnost , (n:)
virtuosity _ dovednost , (n:)
virtuosity _ virtuozita , (n:)
virtuoso _ virtuos , (n:)
virtuosos _ virtuosové ,
virtuous _ ctnostně ,
virtuous _ čestný , (adj:)
virtuous _ mravný , (adj:)
virtuous _ ctnostný , (adj:)
virtuously _ čestně , (adv:)
virtuousness _ ctnost , (n:)
virulence _ jedovatost , (n:)
virulence _ prudkost , (n:)
virulence _ virulence , ([eko.])
virulent _ jedovatý , (adj:)
virulent _ prudký , (adj:)
virulently _ jedovatě , (adv:)
virulently _ prudce , (adv:)
virus _ vir ,
virus _ virus ,
virus preparation _ virový přípravek , ([eko.])
viruses _ viry , (n: pl.)
vis-á-vis _ naproti ,
vis-á-vis _ naproti sobě ,
vis-á-vis _ proti sobě ,
vis-á-vis _ tváří v tvář ,
vis-á-vis _ vzhledem ke ,
vis-a-vis _ přímo ,
vis-a-vis _ vůči ,
visa _ vízum ,
visa _ dát vízum ,
visa _ vstupní vízum ,
visage _ vzhled , (n:)
visage _ vizáž ,
Visakhapatnam _ město - Indie , (n: [jmén.])
visas _ víza , (n:)
visavis _ naproti sobě ,
visavis _ naproti ,
visavis _ proti sobě ,
visavis _ tváří v tvář ,
visavis _ vzhledem ke ,
viscera _ vnitřnosti , (n:)
visceral _ viscerální , (adj:)
visceral _ vnitřní , (adj:)
viscerally _ vnitřně , (adv:)
viscid _ vazký , (adj:)
viscid _ viskózní , (adj: [fyz.])
viscid _ lepkavý , (adj:)
viscidity _ lepkavost , (n:)
viscometer _ viskozimetr , (n:)
viscometric _ viskozimetrický , (adj:)
viscometry _ viskozimetrie , (n:)
viscose _ viskóza , (n:)
viscosimeter _ viskozimetr , (n:)
viscosity _ vazkost , (n:)
viscosity _ viskozita , (n: [fyz.])
viscosity _ lepkavost , (n:)
viscount _ vikomt , (n:)
viscountcy _ vikomství , (n:)
viscountess _ vikomtesa , (n:)
viscountess _ vikomtka , (n:)
viscounts _ vikomti , (n:)
viscounty _ vikomství ,
viscous _ lepkavý , (adj:)
viscus _ vnitřní orgán ,
vise _ svěrák , (n:)
visibility _ viditelnost , (n:)
visible _ viditelný , (adj:)
visible trade (imports, exports) _ viditelný obchod (dovozy, vývozy) , ([eko.])
visibly _ viditelně , (adv:)
vision _ představa , (n:)
vision _ vize , (n:)
vision _ zrak , (n:)
vision _ vidění , (n:)
visionary _ vizionářský , (adj:)
visionary _ vizionář , (n:)
visions _ vize , (pl.)
visit _ návštěva , (n:)
visit _ navštěvovat ,
visit _ navštívit ,
visit _ prohlídka , (n:)
visit _ prohlížet , (v:)
visit rate _ návštěvnost , (n:)
visitable _ navštívitelný , (adj:)
visitant _ návštěvník , (n:)
visitation _ návštěva , (n:)
visitations _ návštěvy , (n: pl.)
visited _ navštívený , (adj:)
visiting _ navštěvující , (adj:)
visiting _ hostující , (adj:)
visiting card _ navštívenka ,
visiting card _ vizitka ,
visiting hours _ návštěvní hodiny ,
visiting nurse _ opatrovnice , (n:)
visitor _ návštěvník , (n:)
visitor _ host ,
visitor _ návštěvnice , (n:)
visitors _ návštěvníci , (n: pl.)
visits _ navštěvuje , (v:)
visor _ hledí ,
visors _ hledí , (pl.)
vista _ výhled , (n:)
vista _ vyhlídka , (n:)
vistas _ výhledy , (n: pl.)
Vistula _ Visla , ([zem.] n:)
visual _ zrakový , (adj:)
visual _ vizuální , (adj:)
visual aid _ vizuální pomůcka , (n:)
visual aids _ vizuální pomůcky ,
visual arts _ vizuální umění , (n:)
visualisation _ vizualizace , (n:)
visualise _ představit si ,
visualization _ představa , (n:)
visualization _ vizualizace , (n:)
visualization _ znázornění , (n:)
visualization _ zviditelnění , (n:)
visualize _ vizualizovat , (v:)
visualize _ zviditelnit , (v:)
visualized _ vizualizovaný , (adj:)
visualizes _ vizualizuje , (v:)
visualizing _ vizualizující , (adj:)
visually _ vizuálně , (adv:)
vita _ životopis , (n:)
vitae _ životopis , (n:)
vital _ životně důležitý ,
vital _ důležitý , (adj:)
vital _ osudný , (adj:)
vital _ podstatný , (adj:)
vital _ vitální , (adj:)
vital _ zásadní , (adj:)
vital _ životní ,
vital _ životodárný , (adj:)
vital _ rozhodující ,
vital _ smrtelný , (adj:)
vital _ velmi důležitý ,
vital cycle adaptation of parasite and host _ přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele , ([eko.])
vital signs _ známky života , (n:)
vital statistics _ demografická křivka , (n:)
vitalism _ vitalismus ,
vitalism _ vitalizmus ,
vitality _ vitalita , (n:)
vitality _ životnost , (n:)
vitalization _ oživení , (n:)
vitalize _ oživit , (v:)
vitally _ vitálně , (adv:)
vitals _ životně důležité orgány ,
vitamin _ vitamin , (n:)
vitamin _ vitaminový , (adj:)
vitamin A _ vitamín A , (n:)
vitamin B _ vitamín B ,
vitamin B complex _ vitamín B komplex ,
vitamin B1 _ vitamín B1 ,
vitamin B12 _ vitamín B12 ,
vitamin C _ vitamín C ,
vitamin D _ vitamín D ,
vitamin E _ vitamín E ,
vitamin K _ vitamín K ,
vitamins _ vitamíny , (n: pl.)
vitiate _ znehodnotit , (v:)
vitiate _ zkazit (morálně) , (v:)
vitiate _ pokazit , (v:)
vitiation _ pokažení , (n:)
viticulture _ vinařství , (n:)
viticulture _ vinohradnictví , (n:)
viticulturist _ vinař , (n:)
Vito _ Vito , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
vitreous _ skelný , (adj:)
vitreous body _ průhledná výplň oka , (n:)
vitreous humor _ průhledná výplň oka , (n:)
vitrification _ zeskelnění , (n:)
vitrified _ sklovitý , (adj:)
vitrified _ zeskelnatělý , (adj:)
vitrify _ zeskelnatět , (v:)
vitrine _ vitrína , (n:)
vitriol _ kyselina sírová ,
vitriol _ vitriol , (n: [chem.] [hist.]) , (dýmavá kyselina sírová)
vitriolic _ žíravý , (adj:)
vittles _ potraviny , (n: pl.)
vituperate _ spílat , (v:)
vituperate _ tupit , (v:)
vituperate _ hanit , (v:)
vituperation _ urážení , (n:)
vituperative _ hanlivý , (adj:)
vituperative _ nadávající , (adj:)
vituperative _ urážlivý , (adj:)
vituperative _ uřážející , (adj:)
viva _ ústní zkouška , (n:)
viva _ sláva! ,
viva _ vivat , (v:)
viva voce _ ústní pohovor ,
vivace _ živě , (adv: [hud.])
vivace _ vivace , (n:)
vivacious _ čiperný , (adj:)
vivaciously _ čiperně , (adv:)
vivaciousness _ čipernost , (n:)
vivacity _ temperament , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line