Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

village _ obec , (n:)
village _ osada , (n:)
villager _ vesničan , (n:)
villager _ venkovan , (n:)
villagers _ vesničané ,
villages _ vesnice , (n:)
villain _ ničema , (n:)
villain _ lump , (n: [žert.])
villain _ padouch , (n:)
villain _ mizera , (n: [žert.])
villain _ darebák , (n:)
villain _ lotr , (n:)
villain _ uličník , (n:)
villainage _ nevolnictví , (n:)
villainess _ darebačka ,
villainous _ ničemný , (adj:)
villainous _ mizerný , (adj:)
villainous _ zlotřilý , (adj:)
villainous _ podlý , (adj:)
villainously _ podle , (adv:)
villainousness _ podlost , (n:)
villains _ ničemové ,
villainy _ ničemně ,
villainy _ darebáctví , (n:)
villainy _ ničemnost , (n:)
villas _ letní sídla , (n:)
villein _ nevolník , (n:)
villeinage _ nevolnictví , (n:)
villi _ výrůstek ve střevě ,
villi _ klk , (n:)
villous _ klkatý , (adj:)
villus _ výrůstek ve střevě ,
villus _ klk , (n:)
Vilnius _ Vilnius , ([jmén.] [zem.]) , (město)
Vilnius _ hl.m. - Litva , (n: [jmén.])
vim _ vitalita , (adj:)
vim _ elán , (n:)
vinaigrette _ octový nálev ,
Vince _ Vince , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Vincent _ Vincent , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Vinci _ Vinci , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vincible _ porazitelný , (adj:)
vincible _ přemožitelný , (adj:)
vincible ignorance _ zaviněná neznalost ,
vindicate _ za pravdu - dávat ,
vindicate _ obhájit (ospravedlnit) , (v:)
vindicate _ očistit , (v:)
vindicate _ ospravedlnit , (v:)
vindicate _ rehabilitovat , (v:)
vindicate _ uhájit , (v:)
vindicate _ uchránit , (v:)
vindicated _ pomstěný , (adj:)
vindicated _ potvrzený , (adj:)
vindication _ očištění , (n:)
vindication _ omluva , (n:)
vindication _ ospravedlnění , (n:)
vindication _ prokázání , (n:)
vindication _ rehabilitace , (n:)
vindicative _ mstivý , (adj:)
vindicative _ pomstychtivý , (adj:)
vindicator _ obhájce , (n:)
vindicatory _ ospravedlňující , (adj:)
vindicatory _ sankční , (adj:)
vindictive _ mstivý , (adj:)
vindictive _ obhajující , (adj:)
vindictive _ pomstychtivý , (adj:)
vindictive _ jízlivý , (adj:)
vindictively _ ospravedlnitelně , (adv:)
vindictiveness _ mstivost , (n:)
vindictiveness _ ospravedlnitelnost , (n:)
vindictiveness _ pomstychtivost , (n:)
vindictiveness _ jízlivost , (n:)
vine _ víno , ([bio.]) , (rostlina)
vinegar _ ocet ,
vinegar _ vinný ocet ,
vinegar _ octový , (adj:)
vinegary _ kyselý , (adj:)
vinery _ vinice , (n:)
vinery _ vinohrad , (n:)
vines _ révy , (n: pl.)
vineyard _ vinohrad , (n:)
vineyards _ vinice , (pl.)
vinic _ vinný , (adj:)
viniculture _ vinohradnictví , (n:)
vino _ víno , (n:)
vinous _ opilý , (adj:) , (vínem)
vinous _ podroušený , (adj:) , (opilý vínem)
vinous _ vinný , (adj:)
vinous _ vínový , (adj:) , (barva)
vinous _ opilý vínem , (adj:) , (opilý vínem)
vinous fermentation _ kvašení vína ,
Vinson _ Vinson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vintage _ vinobraní , (n:)
vintage _ zastaralý , (adj:)
vintner _ vinař , (n:)
viny _ popínavý , (adj:)
viny _ révovitý , (adj:)
viny _ révový , (adj:)
vinyl _ vinyl , (n:)
viol _ viola , (n:)
viola _ viola , (n:)
viola player _ violista ,
violable _ narušitelný , (adj:)
violable _ porušitelný , (adj:)
violate _ porušit ,
violate _ nedodržet , (v:)
violate _ přestoupit , (v:)
violate _ znesvětit , (v:)
violate _ zneuctít ,
violate _ znásilnit , (v:)
violated _ porušený , (adj:)
violates _ porušuje , (v:)
violating _ porušující , (adj:)
violation _ porušení , (n:)
violations _ porušení , (pl.) , (n:)
violative _ porušující , (adj:)
violator _ osoba porušující zákony ,
violator _ hanobitel , (n:)
violator _ narušitel , (n:)
violator _ rušitel , (n:)
violators _ osoby porušující zákony ,
violence _ násilí ,
violence _ hrubost , (n:)
violence _ násilnost , (n:)
violent _ prudký ,
violent _ násilný , (adj:)
violent _ náhlý , (adj:)
violent _ násilnický , (adj:)
violently _ násilně , (adv:)
violet _ fialka ,
violet _ fialový , (adj:)
violet _ violka , (n:)
violets _ fialky , (n: pl.)
violin _ housle , (pl.)
violinist _ houslista , (n:)
violinists _ houslisté ,
violins _ housle ,
violist _ houslista , (n:)
violoncellist _ cellista , (n:)
violoncellist _ violoncellista , (n:)
violoncello _ violoncello ,
VIP _ velmi důležitá osoba , (n:) , (very important person)
viper _ zmije , (n:)
viperous _ zmijí , (adj: [biol.])
viperous _ zmijovitý , (adj:)
viperous venom _ zmijí jed , ([biol.])
vipers _ zmije , (pl.)
virago _ saň ,
virago _ čertice , (n:)
virago _ dračice , (n:)
virago _ silná a agresivní žena , (n:)
viral _ virový ,
vireo _ druh hmyzožravého ptáka , (n:)
Virgil _ Virgil , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
virgin _ panic , (n: [male])
virgin _ panna , (n:)
virgin _ nedotčený , (adj:)
virgin _ neposkvrněný , (adj:)
virgin _ panenský , (adj:)
Virgin Islands _ Panenské ostrovy ,
Virgin Islands of the United States _ Panenské Ostrovy , (n: [jmén.])
Virgin Mary _ panna Marie ,
virginal _ nedotčený , (adj:)
virginal _ panenský , (adj:)
Virginia _ Virginia , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA, ženské křestní jméno)
virginia _ virginský , (adj:)
Virginia Beach _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Virginia reel _ druh tance ,
virginity _ panenství , (n:)
virgins _ panny , (n: pl.)
Virgo _ Panna , (n:) , (šesté znamení zvěrokruhu)
Virgo _ Virgo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
virgule _ lomítko , (n:)
viricide _ viricid , ([eko.])
viridity _ svěžest ,
viridity _ zelenavost , (n:)
virile _ schopný sexu ,
virile _ mužný , (adj:)
virile _ silný , (adj:)
virility _ mužnost , (n:)
virility _ mužskost , (n:)
virility _ potence , (n:)
virility _ síla , (n:)
virologist _ virolog , (n:)
virology _ virologie , (n:)
virtual _ myšlený , (adj:)
virtual _ virtuální , (adj:)
virtual _ skutečný , (adj:)
virtual reality _ virtuální realita , (n: [it.])
virtually _ doslova , (adv:)
virtually _ fakticky , (adv:)
virtually _ prakticky , (adv:)
virtually _ skutečně , (adv:)
virtually _ virtuálně , (adv:)
virtually _ vlastně , (adv:)
virtue _ cudnost ,
virtue _ ctnost ,
virtue _ přednost ,
virtue _ statečnost ,
virtue _ účinnost ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line