Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

vice versa _ naopak, obracene , , (prevzato z latiny)
vice versa _ naopak ,
vice-admiral _ viceadmirál , (n:)
vice-chancellor _ vicekancléř , (n:)
vice-presidency _ vice-prezidentství , (n:)
vice-president _ místopředseda , (n:)
vice-president _ viceprezident , (n:)
vice-presidential _ týkající se viceprezidenta , (n:)
vicegerent _ místodržitel , (n:)
vicenary _ dvacítkový , (adj:)
vicennial _ opakující se po 20 letech ,
viceregal _ místokrálovský , (adj:)
viceroy _ místokrál , (n:)
viceroyalty _ místokrálovství ,
vices _ neřesti , (n:)
Vichy _ město ve Francii ,
vichyssoise _ druh polévky ,
vicinity _ blízké okolí ,
vicinity _ blízkost , (n:)
vicinity _ sousedství , (n:)
vicious _ zlý , (adj:)
vicious _ špatný , (adj:)
vicious _ nemravný , (adj:)
vicious _ zlomyslný , (adj:)
vicious circle _ bludný kruh ,
vicious cycle _ bludný kruh ,
viciously _ zle , (adv:)
viciously _ zlomyslně , (adv:)
viciousness _ krutost , (n:)
vicissitude _ proměnlivost , (n:)
vicissitudes _ proměnlivosti , (n:)
Vickers _ Vickers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Vickrey auction _ Vickreyova dražba , ([eko.])
Vicksburg _ město v USA , (n:)
Vicky _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
victim _ oběť ,
victimisation _ diskriminace , (n:)
victimisation _ obětování , (n:)
victimise _ obětovat , (v:)
victimise _ diskriminovat , (v:)
victimise _ pronásledovat , (v:)
victimised _ diskriminovaný , (adj:)
victimised _ pronásledovaný , (adj:)
victimization _ pronásledování , (n:)
victimize _ pronásledovat , (v:)
victimized _ pronásledovaný , (adj:)
victimizer _ pronásledovatel , (n:)
victimizers _ pronásledovatelé , (n:)
victimizes _ pronásleduje , (v:)
victimizing _ pronásledující , (adj:)
victimless _ bez oběti ,
victims _ oběti , (n:)
victor _ vítěz ,
Victoria _ Victoria , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Victoria _ hl.m. - Seychely , (n: [jmén.])
Victoria _ Viktorie , (n:)
Victorian _ Victorian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Victorian _ viktoriánec ,
Victorian _ viktoriánský , (adj:)
victories _ vítězství , (pl.)
victorious _ vítězný ,
victoriously _ vítězně , (adv:)
victors _ vítězi ,
victory _ vítězství ,
Victrola _ značka gramofonů ,
victual _ jídlo ,
victualer _ hostinský , (adj:)
victuals _ potraviny , (n: pl.)
vicuna _ druh přežvýkavce ,
Vida _ Vida , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Vidal _ Vidal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
videlicet _ jinými slovy ,
video _ video , (n:)
video camera _ video kamera ,
video camera _ videokamera , (n:)
video display terminal _ terminál s obrazovkou ,
video game _ videohra , (n:)
video jockey _ video žokej ,
video recorder _ videomagnetofon , (n:)
video recorder _ videorekordér , (n:)
video recorder _ video , (n:)
videocassette _ videokazeta , (n:)
videocassette recorder _ videorekordér , (n:)
videocassette recorder _ video , (n:)
videoconferencing _ videokonference , (n:)
videodisc _ videodisk , (n:)
videodisk _ videodisk , (n:)
videophone _ videotelefon , (n:)
videophone _ video , (n:)
videos _ videa ,
videotape _ obrazový telefon ,
videotape _ videokazeta , (n:)
videotape recorder _ videorekordér , (n:)
videotape recorder _ video , (n:)
videotaped _ nahraný , (adj:)
videotapes _ videokazety , (n: pl.)
vie _ soupeřit , (v:)
Vienna _ Vídeň , ([zem.] n:)
Vienna _ hl.m. - Rakousko , (n: [jmén.])
Viennese _ vídeňský ,
Vientiane _ hl.m. - Laos , (n: [jmén.])
vier _ soupeř , (n:)
vies _ soupeří ,
Vietcong _ prokomunistické hnutí v Jižním Vietnamu , (n: [polit.])
Vietnam _ Vietnam , ([zem.]) , (stát)
Vietnamese _ Vietnamec ,
Vietnamese _ vietnamský , (adj:)
view _ vidět ,
view _ prohlédnout ,
view _ prohlídnout ,
view _ prohlížet ,
view _ výhled ,
view _ názor , (n:)
view _ pohled , (n:)
View _ View , (n: [jmén.]) , (příjmení)
View _ Zobrazení , (n: [it.])
view _ vyhlídka , (n:)
view _ hledisko , (n:)
view _ mínění , (n:)
viewable _ pozorovatelný , (adj:)
viewable _ zobrazitelný , (adj:)
viewed _ viděný , (adj:)
viewed _ pozorovaný , (adj:)
viewed _ viděl , (v:)
viewer _ divák ,
viewer _ kukátko ,
viewer _ prohlížeč , (n: [it.])
viewers _ diváci , (n: pl.)
viewfinder _ hledáček , (n:)
viewing _ prohlídka ,
viewing _ prohlížení , (n:)
viewpoint _ pohled ,
viewpoint _ hledisko ,
viewpoint _ pozorovací místo ,
viewpoint _ výhled ,
viewpoint _ stanovisko , (n:)
viewpoints _ hlediska , (n:)
views _ pohledy , (n: pl.)
vigesimal _ vztahující se ke dvaceti ,
vigil _ bdění , (n:)
vigilance _ bdělost ,
vigilance _ ostražitost , (n:)
vigilance committee _ civilní stráž ,
vigilant _ bdělý ,
vigilant _ ostražitý ,
vigilant _ pozorný , (adj:)
vigilante _ stráž ,
vigilantes _ členové dobrovolné hlídky ,
vigilantism _ dobrovolné hlídkování , (n:)
vigilantist _ člen dobrovolné hlídky ,
vigilantly _ bděle , (adv:)
vigilantly _ ostražitě , (adv:)
vignette _ fotografie s neostrými okraji ,
vignette _ medailonek , (n:)
vignette _ viněta , (n:)
vignette _ vinětka , (n:)
vignettes _ medailonky , (n: pl.)
VIGOR _ druh borosilikátového skla , (n: [chem.])
vigor _ ráznost , (n:)
vigorous _ rázný , (adj:)
vigorous _ čilý , (adj:)
vigorous _ energický , (adj:)
vigorous _ mohutný , (adj:)
vigorous _ pádný , (adj:)
vigorous _ prudký , (adj:)
vigorous _ řízný , (adj:)
vigorous _ silný , (adj:)
vigorous _ statný , (adj:)
vigorous _ vitální ,
vigorously _ důrazně , (adv:)
vigorously _ rázně , (adv:)
vigour _ síla , (n:)
viking _ vikingský , (adj:)
Vikings _ Vikingové , (n: pl. [jmén.] [hist.])
Vila _ Vila , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Vanuatu)
vile _ odporný , (adj:)
vile _ hanebný , (adj:)
vile _ sprostý , (adj:)
vilely _ odporně , (adv:)
vileness _ odpornost , (n:)
viler _ hnusnější , (adj:)
viler _ odpornější , (adj:)
vilest _ nejodpornější , (adj:)
vilification _ pomlouvání ,
vilification _ hanění ,
vilification _ urážení ,
vilifications _ urážení , (n:)
vilified _ uražený , (adj:)
vilifies _ uráží ,
vilify _ pomlouvat , (v:)
vilify _ ponižovat , (v:)
vilify _ urazit , (v:)
vilify _ urážet , (v:)
vilifying _ urážení , (n:)
villa _ vila ,
villa _ vilka ,
village _ vesnice ,
village _ ves ,
village _ vesnický , (adj:)
village _ dědina , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line