Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

verticillate _ přeslenovitý , (adj:)
vertiginous _ působící závrať ,
vertiginous _ závrativý , (adj:)
vertiginous _ závratný , (adj:)
vertigo _ závrať ,
vertwall _ svislá stěna , (n: [sport.] [slang.]) , (svislá část U-rampy (skateboarding, BMX))
verve _ elán , (n:)
verve _ verva , (n:)
vervet _ kočkodan , (n:)
very _ hodně ,
very _ moc ,
very _ velice ,
very _ velmi ,
very _ bezprostřední ,
very _ naprosto ,
very _ pouhý , (adj:)
very _ samotný , (adj:)
very _ samý , (adj:)
very _ skutečný , (adj:)
very _ úplný , (adj:)
very _ vlastní ,
very high frequency _ velmi vysoká frekvence ,
very low frequency _ velmi nízká frekvence ,
vesica _ měchýř ,
vesicant _ působící puchýře ,
vesicant _ puchýřotvorný , (adj:)
vesicate _ puchýřovatět ,
vesicate _ působit puchýře ,
vesicate _ tvořit puchýře ,
vesicle _ malý puchýř ,
vesicle _ měchýřek , (n:)
vesicle _ puchýřek , (n:)
vesicular _ puchýřovitý , (adj:)
vesiculate _ tvořit puchýřky ,
vesiculate _ puchýřkovatět ,
vesper _ večernice , (n:)
vespers _ nešpory ,
vespers _ večerní mše ,
Vespucci _ italský mořeplavec ,
vessel _ plavidlo ,
vessel _ nádoba , (n:)
vessel _ loď ,
vessels _ nádoby , (n: pl.)
vessels _ plavidla , (n:)
vest _ tílko ,
vest _ nátělník , (n:)
vest _ tričko , (n:)
vest pocket _ kapesní , (adj:)
vest-pocket _ kapesní , (adj:)
vestal _ cudná žena , (n:)
vestal _ panenský , (adj:)
vestal virgin _ panna , (n:)
vested _ právně zaručený ,
vested _ nezadatelný , (adj:)
vestibular _ vestibulární , (adj:)
vestibular _ vestibulový , (adj:)
vestibule _ vestibul , (n:)
vestige _ stopa , (n:)
vestige _ známka , (n:)
vestige _ pozůstatek , (n:)
vestiges _ stopy , (n: pl.)
vestigial _ nevyvinuté zvíře ,
vestigial _ pozůstatkový , (adj:)
vestigial _ zbytkový , (adj:)
vestigially _ nevyvinutě , (adv:)
vestment _ roucho , (n:)
vestry _ místnost v kostele ,
vestry _ sakristie , (n:)
vestryman _ člen farní rady ,
vests _ uděluje , (v:)
vests _ vesty , (n: pl.)
vesture _ háv , (n:)
vesture _ roucho , (n:)
vesture _ šat , (n:)
Vesuvius _ Vesuv , ([zem.] n:)
vet _ prohlédnout ,
vet _ veterinář , (n:)
vetch _ druh popínavé rostliny ,
veteran _ veterán , (n:)
veteran _ vysloužilec , (n:)
veterans _ veteráni ,
Veterans Day _ 11. listopadu ,
Veterans Day _ den veteránů ,
veterinarian _ veterinář , (n:)
veterinarians _ veterináři , (n:)
veterinary _ veterinářský , (adj:)
veterinary surgeon _ veterinář , (n:)
VETLA _ Very Enhanced TLA , ([zkr.])
veto _ vetovat ,
veto _ veto , (n:)
veto _ zákaz , (n:)
vetoed _ vetovaný , (adj:)
vetoer _ vetující , (adj:)
vetoes _ veta , (n:)
vets _ zvěrolékaři , (n:)
vetted _ prověřil , (v:)
vetted _ zkontroloval , (v:)
vetting _ lustrování , (n:)
vetting _ prověřování , (n:)
vex _ rozčilovat , (v:)
vex _ soužit , (v:)
vex _ otravovat , (v:)
vex _ sužovat , (v:)
vex _ trápit , (v:)
vexation _ otravování , (n:)
vexation _ trápení , (n:)
vexatious _ otravný , (adj:)
vexatiously _ otravně , (adv:)
vexed _ otravovaný , (adj:)
vexed _ ožehavý , (adj:)
vexed _ rozmrzelý , (adj:)
vexes _ otravuje , (v:)
vexing _ otravování , (n:)
VFDR _ Variable Flow Ducted Rocket , ([zkr.] [voj.])
VFR _ Visual Flight Rules , ([zkr.] [voj.])
VH _ Virtual Hug , ([zkr.])
VHDL _ VHSIC Hardware Design Language , ([zkr.] [voj.])
VHF _ Very High Frequency , ([zkr.] [voj.])
VHSIC _ Very High Speed Integrated Circuit , ([zkr.] [voj.])
via _ skrz ,
via _ přes ,
via _ prokov , (n: [el.])
via _ pomocí ,
via _ prostřednictvím ,
viability _ životaschopnost , (n:)
viability _ uskutečnitelnost , (n:)
viable _ životaschopný , (adj:)
viable _ realizovatelný , (adj:)
viable _ uskutečnitelný , (adj:)
viably _ životaschopně , (adv:)
viably _ uskutečnitelně , (adv:)
viaduct _ viadukt , (n:)
vial _ nádobka , (n:)
vial _ lahvička , (n:)
vials _ nádobky , (n: pl.)
vials _ lahvičky , (n: pl.)
viand _ vynikající jídlo ,
viands _ lahůdky , (n: pl.)
viands _ vynikající jídla , (n:)
vibe _ vibrace , (n:)
vibes _ vibrafon ,
vibes _ vibrace , (n:)
vibraharp _ vibrafon , (n:)
vibrancy _ živost , (n:)
vibrant _ chvějivý , (adj:)
vibrant _ plný života , (n:)
vibrant _ pulsující , (adj:)
vibrant _ sytý , (adj:)
vibrant _ vibrující , (adj:)
vibrant _ zářivý , (adj:)
vibrant _ zvučný , (adj:)
vibrantly _ živě , (adv:)
vibraphone _ vibrafon , (n:)
vibraphonist _ vibrafonista , (n:)
vibrate _ kmitat , (v: [fyz.])
vibrate _ rezonovat , (v: [hud.])
vibrate _ chvět se , (v:)
vibrate _ vibrovat , (v:)
vibrate _ chvět , (v:)
vibrated _ vibrující , (adj:)
vibrated _ chvějící se , (adj: [fyz.])
vibrated _ vibroval , (v:)
vibrating _ vibrační , (adj:)
vibrating _ vibrující , (adj:)
vibration _ chvění , (n:)
vibration _ kmitání , (n: [fyz.])
vibration _ kmit , (n: [fyz.])
vibration _ záchvěv , (n: [fyz.])
vibration _ otřes , (n: [fyz.])
vibration _ vibrace , (n:)
vibrational _ vibrační , (adj:)
vibrationally _ vibračně , (adv:)
vibrations _ vibrace , (pl.)
vibrations _ kmity , (n: pl. [fyz.])
vibrations _ otřesy , (n: pl. [fyz.])
vibrations _ záchvěvy , (n: pl. [fyz.])
vibrato _ vibrato , (n:) , (způsob zpěvu nebo hry)
vibrator _ vibrátor , (n:)
vibratory _ kmitavý , (adj:)
vibratory _ vibrační , (adj:)
viburnum _ druh keřů ,
viburnum _ kalina , (n:)
Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě. _ Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě. , (Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě.) , (Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě.)
vicar _ farář ,
vicar _ vikář ,
vicarage _ fara ,
vicarial _ vikářský , (adj:)
vicarious _ zastupující , (adj:)
vicariously _ zprostředkovaně , (adv:)
vicariousness _ zprostředkovanost , (n:)
vice _ neřest ,
vice _ svěrák , (n:)
vice _ vada ,
vice _ zlozvyk , (n:)
vice admiral _ viceadmirál , (n:)
vice chancellor _ vicekancléř , (n:)
vice dean _ proděkan , (n:)
vice presidency _ viceprezidentství , (n:)
vice president _ viceprezident , (n:)
vice squad _ mravnostní policie ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line