Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

venture _ hazard ,
venture _ hazardní podnik ,
venture _ riskovat , (v:)
venture _ troufat si ,
venture _ troufnout si ,
venture capital _ rizikový kapitál , ([fin.])
ventured _ podniknutý , (adj:)
venturer _ podnikatel , (n:)
venturers _ podnikatelé , (n:)
ventures _ podniky , (n: pl.)
venturesome _ odvážný , (adj:)
venturesomely _ odvážně , (adv:)
venturesomeness _ odvážnost , (n:)
venturi _ difuzér , (n:)
venturing _ cestování do nebezpečí ,
venturings _ cesty do nebezpečí ,
venturous _ hazardní , (adj:)
venturously _ hazardně , (adv:)
venturousness _ hazard , (n:)
venue _ místo , (n:)
venue _ dějiště ,
venue _ místo činu ,
venue _ místo konání , (n:)
venues _ místa činu ,
venule _ žilka , (n:)
Venus _ Venuše , (n:)
Venus _ Venus , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Venus flytrap _ hmyzožravá rostlina , (n:)
venus flytrap _ mucholapka podivná , ([bot.]) , (masožravá rostlina, latinsky Dionaea muscipula)
Vera _ Vera , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
veracious _ pravdomluvný , (adj:)
veraciously _ pravdomluvně , (adv:)
veracity _ pravdomluvnost , (n:)
Veracruz _ město - Mexiko , (n: [jmén.])
veranda _ veranda , (n:)
verandah _ veranda , (n:)
verandas _ verandy , (n: pl.)
verb _ sloveso , (n:)
verbal _ slovní , (adj:)
verbal noun _ slovesné podstatné jméno ,
verbalise _ verbalizovat , (v:)
verbalization _ formulace , (n:)
verbalization _ verbalizace , (n:)
verbalization _ vyjádření , (n:)
verbalize _ vyjádřit slovy ,
verbalize _ verbalizovat , (v:)
verbalized _ vyjádřený slovy ,
verbalizes _ vyjadřuje slovy ,
verbalizing _ vyjadřující slovy ,
verbally _ slovně , (adv:)
verbatim _ doslovný , (adj:)
verbena _ druh subtropické rostliny ,
verbiage _ mnohomluvnost , (n:)
verbiage _ upovídanost , (n:)
verbose _ užvaněný , (adj:)
verbose _ mnohomluvný , (adj:)
verbosely _ mnohomluvně , (adv:)
verbosely _ upovídaně , (adv:)
verboseness _ upovídanost , (n:)
verbosity _ mnohomluvnost , (n:)
verbosity _ upovídanost , (n:)
verboten _ zakázaný , (adj:)
verbs _ slovesa , (n: pl.)
verdancy _ zelenost , (n:)
verdant _ zelenající se ,
verdant _ zelený , (adj:)
verdantly _ zelenavě , (adv:)
Verde _ Verde , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Verdi _ Verdi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
verdict _ rozsudek , (n:)
verdict _ verdikt , (n:)
verdigris _ měděnka , (n:)
verdure _ zelené listoví ,
verdure _ svěží zeleň ,
verdure _ zeleň ,
verge _ pokraj ,
verger _ kostelník , (n:)
verges _ krajnice , (pl.)
Vergil _ římský poeta , (n:)
verging _ hraničící , (adj:)
verging _ přecházející , (adj:)
veridical _ pravdivý , (adj:)
verifiability _ ověřitelnost , (n:)
verifiable _ ověřitelnost , (n:)
verification _ ověření , (n:)
verification _ prověření ,
verification _ přezkoušení ,
verification _ verifikace , (n:)
verifications _ ověření , (pl.) , (n:)
verified _ ověřený , (adj:)
verifier _ ověřovatel , (n:)
verifier _ přezkušovač , (n:)
verifiers _ ověřovatelé , (n:)
verifies _ ověřuje , (v:)
verify _ ověřit ,
verify _ prošetřit , (v:)
verify _ ověřit si , ([eko.])
verify _ potvrdit , (v:)
verifying _ ověřující , (adj:)
verily _ skutečně ,
verily _ vpravdě ,
verisimilar _ pravděpodobný , (adj:)
verisimilitude _ pravděpodobnost , (n:)
veritable _ opravdový , (adj:)
veritably _ opravdově , (adv:)
verity _ pravda , (n:)
Verlag _ německy nakladatelství , (n:)
Vermeer _ Vermeer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vermeil _ rumělka , (n:)
vermicelli _ těstoviny užší než špagety ,
vermicelli _ nudle , (n:)
vermicide _ vermicid , ([eko.])
vermiculite _ vermikulit , , (odrůda tmavých slíd slouží jako výborná izol. hmota i jako kamenivo pro lehký tzv. vermikulitový beton)
vermiform _ červovitý tvar ,
vermiform appendix _ slepé střevo ,
vermilion _ rumělka , (n:)
vermilion _ rumělková barva , (n:)
vermilion _ rumělkový , (adj:)
vermillion _ rumělka , (n:)
vermillion _ rumělková barva , (n:)
vermin _ otravný člověk ,
vermin _ havěť ,
verminous _ škodlivý , (adj:)
Vermont _ Vermont , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA)
Vermonter _ obyvatel Vermontu ,
vermouth _ vermut ,
Vern _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Verna _ Verna , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
vernacular _ domorodý ,
vernacular _ dialektický ,
vernacular _ nářeční ,
vernacular _ krajový ,
vernacular _ argot ,
vernacular _ žargon ,
vernacular _ slang ,
vernacular _ národní jazyk ,
vernacular _ hantýrka ,
vernacular _ mateřština ,
vernacular _ hovorový ,
vernacular _ nářeční výraz ,
vernacular _ lidový ,
vernacular _ dialekt ,
vernacular _ nářečí ,
vernal _ jarní , (adj:) , (i ve smyslu svěží)
vernal equinox _ jarní rovnodennost , ([fráz.])
Verne _ Jules Verne (1828-1905) , (n: [jmén.]) , (francouzský spisovatel)
Verne _ Verne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vernier _ vernier , (n:)
Vernon _ Vernon , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Verona _ Verona , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Itálie, ženské křestní jméno)
veronica _ rozrazil , (v:)
Veronika _ Veronika ,
verruca _ bradavice , (n:)
Versailles _ město - Francie , (n: [jmén.])
versant _ zkušený , (adj:)
versatile _ univerzální , (adj:)
versatile _ mnohostranný , (adj:)
versatile _ přizpůsobivý , (adj:)
versatile _ všestranný , (adj:)
versatile toe _ vratiprst , (n: [bio.])
versatility _ univerzálnost , (n:)
verse _ verš ,
verse _ básnit , (v:)
verse _ poezie , (n:)
versed _ být zručný ,
versed _ zběhlý , (adj:)
versed _ zkušený , (adj:)
verses _ verše ,
versicle _ veršík , (n:)
versification _ veršování , (n:)
versifier _ osoba vymýšlející verše ,
versify _ básnit , (v:)
versify _ veršovat , (v:)
version _ verze , (n: [it.])
version _ varianta , (n:)
versions _ verze , (n:)
verso _ zadní strana , (n:)
versus _ proti , (n:)
vertebra _ obratel , (n:)
vertebrae _ obratle ,
vertebrae _ obratel , (n:)
vertebral _ obratlový , (adj:)
vertebrate _ obratlovec , (n:)
vertebrates _ obratlovci , (n: pl.)
vertex _ vrchol , (n: [mat.])
vertical _ svislý , (adj:)
vertical _ vertikální , (adj:)
vertical _ kolmý , (adj:)
vertical bar _ svislítko , (n: [it.])
vertical drain _ vertikální drén , ([eko.])
vertical drainage _ vertikální drenáž , ([eko.])
vertical landscape relation _ vertikální vazba krajiny , ([eko.])
vertical merger _ vertikální splynutí , ([eko.])
vertical zoning of organisms _ vertikální zonace organismů , ([eko.])
verticality _ svislost , (n:)
verticality _ vertikálnost , (n:)
vertically _ svisle , (adv:)
vertically _ vertikálně , (adv:)
verticalness _ svislost , (n:)
vertices _ vrcholy , (n: pl. [mat.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line