Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

veg _ hovorově zelenina , (n:)
veg _ zelenina , (n:)
veg out _ nečinně trávit čas ,
Vega _ Vega , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vegan _ vegan , (n:)
Vegas _ Vegas , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vegetable _ zeleninový , (adj:)
vegetable _ zelenina , (n:)
vegetable _ rostlinný , (adj:)
vegetables _ zelenina , (pl. n:)
vegetal _ zeleninový , (adj:)
vegetal _ vegetativní , (adj:)
vegetarian _ vegetarián , (n: [male])
vegetarian _ vegetariánka , (n: [female])
vegetarian _ vegetariánský , (adj:)
vegetarian dishes _ bezmasá jídla , (pl. n:)
vegetarianism _ vegetariánství , (n:)
vegetarians _ vegetariáni , (pl. n:)
vegetate _ vést pasivní existenci ,
vegetate _ bujet , (v:)
vegetate _ růst jako rostlina , (n:)
vegetate _ vegetovat , (v:)
vegetated _ porostlý vegetací , (adj:)
vegetates _ roste jako rostlina , (n:)
vegetating _ rostoucí jako rostlina , (n:)
vegetation _ vegetace , (n:)
vegetation _ rostlinstvo , (n:)
vegetation hue _ vegetační zbarvení , ([eko.])
vegetation irrigation _ vegetační závlaha , ([eko.])
vegetational _ vegetační , (adj:)
vegetative _ vegetativní , (adj:)
veggie _ vegetarián , (n:)
veggie _ vegetariánský , (adj:)
veggie _ vegetariánský burger , (n: [hovor.])
veggies _ vegetariáni ,
vehemence _ prudkost , (n:)
vehemency _ prudkost , (n:)
vehement _ prudký , (adj:)
vehemently _ prudce , (adv:)
vehemently _ vehementně , (adv:)
vehicle _ prostředek ,
vehicle _ vůz , (n:)
vehicle _ vozu ,
vehicle _ vozidlo , (n:)
vehicle wiring _ elektrická instalace vozidla ,
vehicles _ vozy , (pl. n:)
vehicles _ vozidla , (n: pl.)
vehicular _ automobilový , (adj:)
vehicular _ dopravní , (adj:)
veil _ závoj ,
veil _ rouška ,
veil _ zahalit , (v:)
veiled _ zahalený , (adj:)
veiling _ závoj ,
veils _ zakrývá závojem ,
veils _ závoje ,
vein _ žíla , (n:)
vein _ nálada ,
vein _ rozpoložení ,
vein _ žilka ,
vein _ žilkovat , (v:)
veined _ žilnatý , (adj:)
veining _ žilkování , (n:)
veins _ žíly , (n: pl.)
VEL _ Visual Electrodiagnostic Laboratory , ([zkr.] [voj.])
velar _ velára , (n:)
Velasquez _ Velasquez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Velazquez _ Velazquez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Velcro _ suchý zip , (n:)
veld _ druh stepi na jihu Afriky ,
veldt _ druh stepi na jihu Afriky ,
Vella _ Vella , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
vellum _ pergamen , (n:)
veloce _ hbitě ,
velocipede _ kolo ,
velocities _ rychlosti , (n:)
velocity _ rychlost , (n:)
velodrome _ velodrom , (n:)
velour _ látka podobná sametu ,
velour _ velur , (n:)
velour _ samet , (n:)
velours _ látky podobné sametu ,
velours _ velur , (n:)
velours _ aksamit , (n:)
velours _ samet , (n:)
velum _ membrána houby ,
velum _ vélum , (n:)
velvet _ výhra ,
velvet _ samet , (n:)
velveteen _ látka podobná sametu ,
velveteen _ velvetin , (n:)
velveteen _ aksamit , (n:)
velvety _ sametově ,
velvety _ sametový , (adj:)
venal _ prodejný , (adj:)
venality _ prodejnost , (n:)
venally _ prodejně , (adv:)
venation _ žilkování , (n:)
vend _ prodávat , (v:)
vender _ prodejce , (n:)
vender _ prodávající , (adj:)
vendetta _ krevní msta , (n:)
vendible _ prodejný , (adj:)
vending _ prodávání , (n:)
vending machine _ automat ,
vendor _ prodejce , (n:)
vendor _ obchodník , (n:)
vendors _ prodejci , (n: pl.)
vendue _ veřejná dražba ,
veneer _ dýha , (n:)
veneer _ dýhovat , (v:)
veneer _ obezdívka , (n:)
veneer _ obkládat , (v:)
veneer _ plášť ,
veneer _ pozlátko , (n:)
veneered _ dýhovaný , (adj:)
venerability _ ctihodnost , (n:)
venerable _ ctihodný , (adj:)
venerate _ uctívat , (v:)
venerated _ uctíván , (adj:)
veneration _ uctívání , (n:)
venereal _ pohlavní , (adj:)
venereal _ venerický , (adj:)
venereal disease _ pohlavní choroba , (n:)
venery _ pohlavní styk ,
venery _ soulož ,
Venetia _ Benátsko , ([zem.] n:)
venetian _ benátský , (adj:)
Venetian blind _ druh žaluzie ,
Veneto _ část Itálie ,
Venezuela _ Venezuela , (n: [jmén.])
Venezuelan _ Venezuelan ,
vengeance _ msta ,
vengeance _ pomsta , (n:)
vengeful _ mstivý , (adj:)
vengefully _ mstivě , (adv:)
vengefulness _ mstivost , (n:)
venial _ drobný , (adj:)
venial _ lehký , (adj:) , (o hříchu, provinění)
Venice _ Benátky , ([zem.] n:)
Venice _ Venice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
venison _ srnčí ,
venison _ jelení , (n:)
venison _ maso z jelena , (n:)
venison _ srnci , (n: pl.)
venison _ zvěřina , (n:)
Venn _ Venn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Venn diagram _ Vennův diagram ,
Venn diagram _ množinový diagram ,
venom _ jed , (n:)
venom _ hadí jed ,
venom _ hmyzí jed ,
venom _ zloba , (n:)
venom _ zášť ,
venomous _ jedovatý , (adj:)
venomously _ jedovatě , (adv:)
venous _ žilní , (adj:)
vent _ větrací otvor ,
vent _ odplynovat , (v:)
vent _ odvzdušnit , (v:)
vent _ otvor , (n:)
vent _ ventil , (n:)
vent _ ventilovat , (v:)
vent _ větrání , (n:)
vent _ větrat , (v:)
vent _ výfuk , (n:)
vent _ vzduchovod , (n:)
vent _ průduch , (n:)
ventage _ průduch , (n:)
vented _ s větráním ,
vented _ ventilovaný , (adj:)
ventilate _ provětrat ,
ventilate _ větrat ,
ventilated _ větraný , (adj:)
ventilates _ větrá , (v:)
ventilating _ větrající , (adj:)
ventilation _ větrání , (n:)
ventilation _ provětrávání , (n:)
ventilation _ ventilace , (n:)
ventilation _ ventilování , (n:)
ventilation well _ větrací šachtice (odvodňování) , ([eko.])
ventilator _ ventilátor ,
ventilator _ větrák ,
venting _ ventilace , (n:)
venting _ větrání , (n:)
ventral _ břišní , (adj:)
ventrally _ ventrálně , (adv:)
ventricle _ jedna z dutin v mozku ,
ventricle _ srdeční komora , (n:)
ventricles _ srdeční komory ,
ventricular _ dutinový , (adj:)
ventriloquism _ břichomluvectví , (n:)
ventriloquist _ břichomluvec , (n:)
ventriloquy _ břichomluvectví , (n:)
vents _ větrací otvory ,
Ventura _ Ventura , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
venture _ vystavit riziku , (v.)
venture _ odvážit se ,
venture _ podnik , (n:)
venture _ odvážný , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line