Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

vapors _ výpary , (n: pl.)
vaporware _ mlžný produkt , (n:) , (Software s mnoha funkcemi, které spíše nefungují.)
vapory _ mlžný , (adj:)
vapour _ výpar , (n:)
vapour _ lehká mlha ,
vapour _ pára , (n:)
vaquero _ kovboj ,
Varanasi _ Varanásí , ([jmén.] [zem.]) , (město v Indii)
variability _ proměnlivost , (n:)
variable _ proměnný , (adj: [odb.])
variable _ proměnlivý , (adj: [meteo.])
variable _ proměnná , (n:)
variable _ variabilní , (adj:)
variable _ kolísavý ,
variable _ měnící se ,
variable _ nestálý ,
variable _ promněnná ,
variable costs _ variabilní (proměnlivé) náklady , ([eko.])
variable minimum standards _ variabilní minimální standard , ([eko.])
variable rate (floating rate) _ proměnlivá sazba , ([eko.])
variableness _ proměnlivost , (n:)
variables _ proměnné , (adj:)
variably _ proměnně , (adv:)
Varian _ Varian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
variance _ odchylka , (n:)
variance _ změna, rozdíl, rozpor , ([eko.])
variances _ odchylky , (n: pl.)
variant _ varianta , (n:)
variant _ obměna , (n:)
variantly _ alternativně , (adv:)
variants _ varianty , (n: pl.)
variate _ náhodná veličina , (n:)
variation _ střídání , ([eko.])
variation _ variace , (n:)
variational _ variační , (adj:)
variations _ variace , (pl.)
varicella _ neštovice , (n:)
varices _ křečové žíly ,
varicolored _ pestrobarevný , (adj:)
varicoloured _ různobarevný , (adj:)
varicose _ křečový , (adj:)
varicose _ varikózní , (adj:)
varicose veins _ křečové žíly ,
varied _ pestrost ,
varied _ rozličný , (adj:)
varied _ rozmanitý , (adj:)
variegate _ zpestřit , (v:)
variegated _ pestrobarevný , (adj:)
variegated _ různobarevný , (adj:)
variegated _ zpestřený , (adj:)
variegation _ zpestření , (n:)
varies _ liší se ,
varietal _ rozmanitý , (adj:)
varieties _ odrůdy , (n: pl.)
variety _ rozmanitost ,
variety _ odrůda , (n:)
variety _ různorodost ,
variety _ pestrost ,
variety _ různost ,
variety _ varieta ,
variety is the spice of life _ různorodost je kořením života , ([fráz.])
variety of colour _ barevnost , (n:)
variety show _ varietní přestavení , (n:)
variety store _ smíšené zboží ,
variola _ variola ,
variola _ neštovice , (n:)
variometer _ variometr , (n:)
various _ různý ,
various _ proměnlivý , (adj:)
various _ rozmanitý , (adj:)
various _ rozličný , (adj:)
various _ různorodý , (adj:)
variously _ různě , (adv:)
varix _ křečová žíla ,
varlet _ darebák , (n:)
varlet _ ničema , (n:)
varlet _ pacholek , (n:)
varmint _ otrava , (n:)
varnish _ lak ,
varnish _ fermež ,
varnish _ glazurovat , (v:)
varnish _ lakovat , (v:)
varnish _ lesk , (n:)
varnish _ nalakovat , (v:)
varnish _ politura , (n:)
varnish _ natírat lakem , (v:)
varnished _ nalakovaný , (adj:)
varnisher _ lakýrník , (n:)
varnishes _ natírá , (v:)
varsity _ univerzitní , (adj:)
vary _ odlišovat se , (v:)
vary _ lišit se , (v:)
vary _ obměňovat , (v:)
vary _ odlišit , (v:)
vary _ změnit , (v:)
vary _ zpestřit , (v:)
vary _ měnit, klísat, lišit se , ([eko.])
vary _ kolísat , (v:)
varying _ lišící se ,
varying _ měnivý , (adj:)
varying _ proměnný , (adj:)
varyings _ odlišnosti , (n:)
vas _ céva , (n:)
vascular _ cévní , (adj:)
vascular _ cévnatý , ([eko.])
vascular _ vaskulární , ([eko.])
vascular bundle _ cévní svazek , (n:)
vascular plant _ cévnatá rostlina , ([eko.])
vascular plant _ vaskulární rostlina , ([eko.])
vascular structure _ cévní soustava , (n:)
vascular system _ cévní systém , (n:)
vase _ váza , (n:)
vasectomy _ vasektomie , (n:)
vasectomy _ vázektomie , (n:)
Vaseline _ vazelína , (n:)
vases _ vázy , (n: pl.)
vasomotor _ vazomotorický , (adj:)
vasotomy _ vazotomie , (n:)
Vasquez _ Vasquez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vassal _ nevolník , (n:)
vassal _ poddaný , (adj:)
vassal _ vazal ,
vassalage _ nevolnictví , (n:)
Vassar _ Vassar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vast _ obrovský ,
vast _ rozsáhlý ,
vast _ nekonečný ,
vast _ rozlehlý ,
vast _ ohromný ,
vast _ nedohledný , (adj:)
vast _ nesmírný , (adj:)
vaster _ rozsáhlejší , (adj:)
vastest _ nejrozsáhlejší , (adj:)
vastly _ nesmírně , (adv:)
vastly _ rozsáhle , (adv:)
vastness _ rozsáhlost , (n:)
vat _ káď ,
vat _ nádrž ,
VAT _ DPH ,
VAT _ daň z přidané hodnoty ,
Vatican _ Vatikán , ([jmén.]) , (stát)
Vatican _ město - Vatikán , (n: [jmén.])
Vatican City _ město Vatikán , ([jmén.] [zem.])
Vaticanization _ vatikanizace , (n:)
Vaticanizations _ vatikanizace , (pl.)
Vaticanize _ vatikanizovat , (v:)
vaticination _ predpovidat , (verb)
vaticination _ věštba , (n:)
vaticination _ věštectví , (n:)
vaticination _ věštění , (n:)
vats _ otevřené nádoby na tekutiny ,
vaudeville _ varieté ,
vaudeville _ estráda , (n:)
vaudeville _ kabaret , (n:)
vaudevillian _ kabaretní , (adj:)
Vaughan _ Vaughan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Vaughn _ Vaughn , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
vault _ klenba , (n: 5 5)
vault _ trezor , (n:)
vault _ v podzemí u bank ,
vault _ hrobka ,
vault _ klenutí ,
vault _ sejf ,
vault _ sklep ,
vault _ sklepení ,
vault cash _ pokladní hotovost , (n:)
vault over _ přeskočit , (v:)
vaulted _ klenutý , (adj:)
vaulter _ skokan o tyči ,
vaulting _ druh běhu koně ,
vaulting _ klenutí , (n:)
vaulting _ překlenutí , (n:)
vaulting horse _ běžící kůň ,
vaults _ trezory , (n: pl.)
vaunt _ chvástat se , (v:)
vaunted _ chlubivý , (adj:)
VBEG _ Very Big Evil Grin (as in ) , ([zkr.])
VBG _ Very Big Grin (as in ) , ([zkr.])
VBSEG _ Very Big S--- Eating Grin (as in ) , ([zkr.])
VC _ Vortex Combustor , ([zkr.] [voj.])
VCATS _ Visually Coupled Acquisition and Targeting System , ([zkr.] [voj.])
VCE _ Variable Cycle Engine , ([zkr.] [voj.])
VD _ Vít Dostalík , (jméno) , (tvrdak)
VE _ Virtual Environment , ([zkr.] [voj.])
veal _ telecí ,
veal _ telecí maso ,
Veblen effect _ Veblenův efekt , ([eko.])
vector _ vektor , (n: [mat.])
vectorization _ vektorizace , (n:)
vectorizing _ vztahující se k vektorům ,
vectors _ vektory , (n: pl. [mat.])
Veda _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
vee _ tvar V ,
veejay _ video diskžokej ,
veer _ prudce zatočit ,
veer _ otočení , (n:)
veer _ stočení , (n:)
veered _ prudce zatočený ,
veering _ prudké zatočení , (n:)
veers _ prudce zatáčí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line