Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

validation _ ratifikace ,
validation _ stvrzení ,
validity _ platnost , (n:)
validly _ platně , (adv:)
validness _ platnost , (n:)
valine _ valin ,
valise _ malé zavazadlo ,
valise _ brašna , (n:)
valise _ taška , (n:)
valise _ torna , (n:)
Valium _ valium , (n:)
Valkyrie _ bohyně norské mytologie ,
Vallejo _ Vallejo , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
Valletta _ Valletta , ([jmén.]) , (hlavní město Malty)
Valletta _ Valletta , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Valletta _ hl.m. - Malta , (n: [jmén.])
valley _ dolina ,
valley _ údolí ,
valley stream bed _ dno údolního toku , ([eko.])
valleys _ údolí , (pl.)
Valois _ Valois , (n: [jmén.]) , (příjmení)
valor _ hrdinská statečnost , (n:)
valorization _ valorizace , (n:)
valorization _ zhodnocení , (n:)
valorize _ valorizovat , (v:)
valorize _ zhodnotit , (v:)
valorous _ hrdinsky statečný ,
valorous _ neohrožený , (adj:)
valorous _ srdnatý , (adj:)
valorous _ udatný , (adj:)
valorously _ hrdinsky statečně , (adv:)
valour _ chrabrost , (n:)
valour _ odvaha , (n:)
valour _ srdnatost , (n:)
valour _ hrdinská statečnost , (n:)
Valparaiso _ přístavní město v Chile ,
valuable _ hodnotný ,
valuable _ cenný, hodnotný, vzácný , ([eko.])
valuable property (valuables) _ hodnotný majetek , ([eko.])
valuables _ cennosti ,
valuables _ ceniny , (n: pl.)
valuably _ cenně , (adv:)
valuate _ ohodnotit , (v:)
valuation _ ohodnocení , (n:)
valuation _ oceňování , ([eko.])
valuation _ ocenění , ([eko.])
valuation problem _ problém hodnocení , ([eko.])
valuations _ ohodnocení , (pl.) , (n:)
value _ hodnota , (n: [mat.])
value _ cena ,
value _ cenit ,
value _ hodnotit ,
value _ docenit , (v:)
value _ ocenění , (n:)
value _ oceňovat , (v:)
value _ cenit si ,
value _ částka , (n:)
value _ bonita , (n:)
value _ ocenit , (v:)
value _ odhadnout , (v:)
value _ ohodnotit , (v:)
value _ veličina , (n:)
value _ zhodnotit , (v:)
value added _ přidaná hodnota , ([eko.])
value added tax _ daň z přidané hodnoty , ([eko.])
value formulation _ vyjádření hodnoty , ([eko.])
value index _ hodnotový ukazatel ,
value index _ index hodnoty ,
value judgements _ hodnotové soudy , ([eko.])
value judgment _ posouzení ceny ,
value, instrumental _ hodnota instrumentální (ekologická) , ([eko.])
value-added tax _ daň z přidané hodnoty ,
value-added tax _ DPH ,
valued _ ceněný , (adj:)
valued _ cenný , (adj:)
valued _ oceněný , (adj:)
valueless _ bezcenný , (adj:)
valuelessness _ bezcennost , (n:)
valuer _ odhadce , (n:)
valuers _ odhadci , (n: pl.)
values _ hodnoty , (n: pl.)
valuing _ cenění , (n:)
valve _ ventil , (n:)
valve _ ventilek , (n:) , (u kola)
valve _ chlopeň ,
valve _ klapka ,
valve _ šoupátko ,
valve _ záklopka , (n:)
valved _ ventilový , (adj:)
valveless _ bezcenný ,
valveless _ bezventilový , (adj:)
valves _ ventily , (n: pl.)
valvular _ chlopňový , (adj:)
valvular _ valvulární , (adj:)
valvular _ ventilový , (adj:)
valvulitis _ valvulitida ,
vamoose _ vypadnout , (v:)
vamoose _ zmizet , , ([amer])
vamp _ svůdná žena využívající muže ,
vamp _ nárt boty ,
vamp _ upír , (n:)
vamp up _ slátat , (v:)
vampire _ upír , (n:)
vampire _ vampýr ,
vampire bat _ netopýr sající krev ,
vampires _ upíři , (n:)
van _ dodávka ,
van _ dodávkový vůz ,
van _ nákladní auto ,
van _ stěhovací vůz ,
Van Allen belt _ van Allenův pás , (n: [fyz.]) , (dva pásy v blízkosti Země s vysokou koncentrací nabitých částic)
van Beethoven _ van Beethoven , ([male]) , (hudební skladatel)
Van Buren _ 8. prezident USA , (n:)
van Gogh _ van Gogh , ([jmén.]) , (Vincent, malíř)
vanadate _ vanadičnan , (n:)
vanadium _ vanad , (n:)
Vance _ Vance , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Vancouver _ Vancouver , ([jmén.] [zem.]) , (město - Kanada, město - Spojené státy americké)
vandal _ vandal , (n:)
vandalise _ demolovat , (v:)
vandalise _ pustošit , (v:)
vandalised _ zvandalizovaný , (adj:)
vandalism _ vandalismus , (n:)
vandalize _ demolovat , (v:)
vandalize _ pustošit , (v:)
vandalized _ zpustošený , (adj:)
vandalizes _ pustoší ,
vandalizing _ pustošící , (adj:)
vandals _ vandalové ,
Vandenberg _ Vandenberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Vanderbilt _ Vanderbilt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Vanderburgh _ okres v USA , (n: [jmén.])
Vanderpoel _ Vanderpoel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Vandyke _ Vandyke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vane _ křidélko ,
vane _ lopatka ,
vane _ hledí ,
vaned _ lopatkový , (adj:)
vanes _ lopatka turbíny ,
Vanessa _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
vanguard _ předvoj ,
vanilla _ vanilka ,
vanilla _ vanilkový , (adj:)
vanilla bean _ vanilka , (n:)
vanilla extract _ vanilkový extrakt , (n:)
vanilla ice cream _ vanilková zmrzlina , (n:)
vanilla pudding _ vanilkový puding , (n:)
vanillin _ vanilin , (n:)
vanish _ mizet ,
vanish _ zmizet ,
vanish _ vymizet , (v:)
vanished _ zmizelý , (adj:)
vanisher _ mizející , (adj:)
vanishes _ mizí ,
vanishing _ mizení , (n:)
vanishing cream _ pleťový krém , (n:)
vanishingly _ mizivě , (adv:)
vanities _ marnivosti , (n:)
vanity _ ješitnost , (n:)
vanity _ domýšlivost , (n:)
vanity _ marnivost , (n:)
vanity plate _ poznávací značka , (n:)
vanquish _ porazit , (v:)
vanquish _ potlačit , (v:)
vanquish _ přemoci , (n: pl.)
vanquish _ zdolat , (v:)
vanquish _ zvítězit , (v:)
vanquishable _ porazitelný , (adj:)
vanquished _ přemožený , (adj:)
vanquisher _ přemožitel , (n:)
vanquishes _ přemáhá , (v:)
vanquishing _ přemožení , (n:)
vans _ dodávky , (n: pl.)
vantage _ výhoda , (n:)
vantage point _ hledisko , (n:)
Vanua Levu _ Vanua Levu , (n: [zem.]) , (druhý největší ostrov Fiji)
Vanuatu _ Vanuatu , ([jmén.] [zem.]) , (souostroví západně od Austrálie)
vapid _ nudný , (adj:)
vapidity _ nudnost , (n:)
vapidly _ nudně , (adv:)
vapidness _ nudnost , (n:)
vapor _ výpar , (n:)
vapor trail _ čára za tryskovým letadlem ,
vaporing _ vypařování , (n:)
vaporisation _ měnění na kouř ,
vaporisation _ odpařování , (n:)
vaporise _ vypařovat , (v:)
vaporised _ odpařoval , (v:)
vaporised _ vypařoval , (v:)
vaporizable _ odpařitelný , (adj:)
vaporization _ vypařování , (n:)
vaporization _ evaporace , ([eko.])
vaporize _ vypařovat , (v:)
vaporized _ odpařoval , (v:)
vaporized _ vypařoval , (v:)
vaporizer _ odpařovač , (n:)
vaporizer _ rozprašovač , (n:)
vaporous _ mlhavý , (adj:)
vaporous _ párový , (adj:)
vaporous _ výpary , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line