Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

voluntarily _ dobrovolnost , ([eko.])
voluntarism _ voluntarismus , (n:)
voluntary _ dobrovolný , (adj:)
voluntary agreements _ dobrovolné dohody , ([eko.])
voluntary export restriction _ dobrovolné dovozní omezení , ([eko.])
volunteer _ dobrovolník ,
volunteer _ dobrovolně ,
volunteered _ dobrovolně přihlášený ,
volunteering _ dobrovolné přihlášení , (n:)
volunteers _ dobrovolníci , (n: pl.)
voluptuary _ požitkář , (n:)
voluptuous _ požitkářský , (adj:)
voluptuous _ prostopášný , (adj:)
voluptuous _ rozkošný , (adj:)
voluptuous _ smyslná , (v:)
voluptuous _ smyslný , (adj:)
voluptuous _ vnadná , (v:)
voluptuous _ rozkošnický , (adj:)
voluptuously _ smyslně , (adv:)
voluptuousness _ smyslnost , (n:)
volute _ ve tvaru křivky závitu ,
volute _ voluta , (n:)
Volvo _ značka automobilů ,
vomit _ zvratek ,
vomit _ zvracení ,
vomit _ chrlit ,
vomit _ dávidlo ,
vomit _ zvracet ,
vomit _ dávit ,
vomit _ zvratky ,
vomit _ vydávit , (v:)
vomit _ vyzvracet , (v:)
vomited _ zvracel , (v:)
vomiting _ zvracení , (n:)
vomits _ zvrací , (adj:)
vomitus _ zvratky ,
voodoo _ černošský kouzelník ,
voodoo _ čarodějnický kult ,
voodoo _ kouzelník ,
voodoo _ modla ,
voodoo _ čáry ,
voodooism _ čarodějnictví , (n:)
voracious _ žravý , (adj:)
voracious _ nenasytný , (adj:)
voracious _ dychtivý , (adj:)
voraciously _ dychtivě , (adv:)
voraciousness _ dychtivost , (n:)
voracity _ žravost , (n:)
Voronezh _ město - Rusko , (n: [jmén.])
vortex _ vír , (n: [mat.])
vortexes _ víry , (n: pl.)
vortices _ víry , (n: pl. [mat.])
vorticity _ víření , (n:)
vorticity _ vířivost , (n:)
Voss _ Voss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
votary _ stoupenec , (n:)
vote _ hlasování ,
vote _ hlasovat ,
vote _ volit , (v:)
vote down _ přehlasovat , (v:)
vote out _ odvol. z vol. úřadu výběrem opozice ,
voted _ hlasoval , (v:)
voted _ volený , (adj:)
voter _ volič , (n:)
voters _ voliči ,
votes _ hlas ,
voting _ hlasovací ,
voting _ hlasování ,
voting booth _ volební budka , (n:)
voting machine _ sčítačka volebních hlasů ,
votive _ slíbený , (adj:)
votive _ votivní , (adj:)
vouch _ dát osobní záruku ,
vouch _ dosvědčit , (v:)
vouch _ zaručit , (v:)
voucher _ kupon ,
voucher _ bon , (n:)
voucher _ ručitel ,
voucher _ poukaz, stvrzenka , ([eko.])
voucher _ poukaz , (n:)
vouchers _ podklady , (n: pl.)
vouches _ dává osobní záruku ,
vouchsafe _ udělit , (v:)
vouchsafe _ ráčit , (v:)
vouchsafed _ propůjčený ,
Vought _ Vought , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vow _ slíbit , (v:)
vow _ přísahat (slavnostně) , (v:)
vow _ slib (slavnostní) , (n:)
vowed _ slíbený , (adj:)
vowel _ samohláska , (n:)
vowels _ samohlásky , (n: pl.)
vower _ slibující osoba , (n:)
vowing _ slibuje , (v:)
vows _ sliby , (n: pl.)
vox _ hlas , (n:)
vox populi _ hlas lidu ,
voyage _ dlouhá cesta , (n:)
voyage _ plavba , (n:)
voyage _ plavit se , (v:)
voyage _ cesta ,
voyage _ let ,
voyaged _ plavený , (adj:)
voyager _ cestovatel , (n:)
voyager _ mořeplavec , (n:)
voyagers _ cestovatelé , (n:)
voyagers _ mořeplavci , (n: pl.)
voyages _ dlouhé cesty ,
voyages _ cesty , (n: pl.)
voyages _ plavby , (n: pl.)
voyageur _ lodní dopravce ,
voyaging _ cestování , (n:)
voyagings _ cestování , (pl.)
voyeur _ voyeur , (n:)
voyeur _ voyeurka , (n:)
voyeurism _ voyeurismus , (n:)
voyeuristic _ voyeurský , (adj:)
VP = vice president _ viceprezident , (n: [zkr.])
VPL _ Visible Panty Line , ([zkr.])
VR _ Virtual Reality , ([zkr.])
Vreeland _ Vreeland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vs _ proti ,
VT _ Virtual Time , ([zkr.])
VTB _ Vestibular Test Battery , ([zkr.] [voj.])
Vulcan _ římský bůh ohně ,
Vulcan _ Vulkán , (n: [jmén.] [myt.]) , (římský bůh ohně a zpracování kovů, obdoba řeckého Hefaista)
vulcanisation _ vulkanizace , (n:) , (přidávání síry do kaučuku, či kaučukovitých materiálů při vysoké teplotě k zlepšení vlastností)
vulcanise _ vulkanizovat , (v:)
vulcanised _ vulkanizovaný , (adj:)
vulcaniser _ vulkanizér , (n:) , (osoba provádějící vulkanizaci)
vulcanite _ vulkanit ,
vulcanization _ vulkanizace , (v: [tech]) , ((vukanizace kaučuku))
vulcanize _ vulkanizovat , (v: [tech.])
vulcanized _ vulkanizovaný , (adj:)
vulcanizer _ vulkanizátor , (n:)
vulcanizer _ vulkanizér , (n:)
vulgar _ sprostý ,
vulgar fraction _ jednoduchý zlomek ,
vulgar person _ sprosťák , (n:)
vulgarian _ zbohatlík , (n:)
vulgarism _ sprosťárna , (n:)
vulgarism _ vulgarismus , (n:)
vulgarism _ vulgárnost , (n:)
vulgarity _ hrubost , (n:)
vulgarity _ nevkusnost , (n:)
vulgarity _ obyčejnost , (n:)
vulgarity _ vulgárnost , (n:)
vulgarization _ popularizace , (n:)
vulgarization _ vulgarizace , (n:)
vulgarize _ vulgarizovat , (v:)
vulgarly _ sprostě , (adv:)
Vulgate _ latinská bible ,
vulgate _ lidová řeč ,
vulnerabilities _ slabá místa , (n:)
vulnerability _ zranitelnost , (n:)
vulnerability group _ riziková skupina ,
vulnerable _ zranitelný , (adj:)
vulnerable _ napadnutelný , (adj:)
vulnerable _ vystavený , (adj:) , (něčemu)
vulnerable _ bezbranný , (adj:)
vulnerable _ poranitelný , (adj:)
vulnerable taxon _ zranitelný druh (živočichů, rostlin) , ([eko.])
vulnerably _ zranitelně , (adv:)
vulpine _ liščí ,
vulture _ sup , (n:)
vultures _ supi ,
vulturous _ supí ,
vulturous _ supovitý , (adj:)
vulturous _ žravý , (adj:)
vulva _ zevní části ženských genitálií ,
vulva _ pohlaví , (n: [med.])
vulva _ venušin pahorek , (n: [med.])
vulva _ vulva , (n:)
vulvae _ zevní části ženských genitálií ,
vulval _ vulvální , (adj: [med.]) , (týkající se vulvy)
vulvar _ vulvální , (adj: [med.]) , (týkající se vulvy)
vulvectomy _ vulvektomie , (n: [med.]) , (chirurgické odstranění vulvy, či její části)
vulvitis _ vulvitida , (n: [med.]) , (zánět vulvy)
vulvovaginitis _ vulvovaginitida , (n: [med.]) , (zánět vulvy a vaginy)
vying _ rivalita , (n:)
vying _ soupeření , (n:)
vying _ soupeřící , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line