Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

vivarium _ vivárium , (n:)
vive _ ať žije! ,
Vivian _ Vivian , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
vivid _ čilý , (adj:)
vivid _ svěží , (adj:)
vivid _ pronikavý , (adj:)
vivid _ intenzivní , (adj:)
vivid _ živý , (adj:)
vivid _ jasný , (adj:)
vivid _ temperamentní ,
vividly _ živě , (adv:)
vividness _ živost , (n:)
vividness _ svěžest , (n:)
vivify _ oživit , (v:)
viviparity _ živorodost , (n:)
viviparous _ živorodý , (adj:)
vivisect _ rozříznout živé tělo ,
vivisect _ provést vivisekci , (v: [med.])
vivisection _ vivisekce , (n: [med.]) , (operace bez narkózy)
vivisection _ rozříznutí živého těla , (n:)
vivisectional _ vivisekční , (adj:)
vivisectionist _ vivisektor , (n:)
vixen _ divoká lstivá žena , (n:)
vixen _ liška , (n:)
vixen _ herdekbaba , (n:)
vixenish _ lstivý , (adj:)
vixenishly _ lstivě , (adv:)
viz. _ totiž , ([zkr.]) , (čte se: namely)
vizard _ hledí , (n:) , (varianta: visor)
vizard _ štítek , (n:)
vizier _ vezír , (n:)
viziership _ vezírství ,
vizir _ vezír , (n:)
vizor _ část helmice rytíře ,
vizzle _ vagína , (n: [slang.])
VKT _ vozidlo-kilometry , ([eko.])
Vladimir _ město - Rusko , (n: [jmén.])
Vladivostok _ město - Rusko , (n: [jmén.])
VLF _ Very Low Frequency , ([zkr.] [voj.])
VLSI _ Very Large Scale Integration , ([zkr.] [voj.])
Vltava _ Vltava ,
VMT _ vozidlo-míle , ([eko.])
VOC _ Volatile Organic Compounds , ([zkr.] [voj.])
vocable _ slovo , (n:)
vocable _ slůvko , (n:)
vocabularies _ slovní zásoby ,
vocabulary _ slovníček , (n: 4 4)
vocabulary _ slovní zásoba , (n:)
vocabulary book _ slovníček , (n: 6 6)
vocal _ hlasový , (adj:)
vocal cords _ hlasivky , (n:)
vocalic _ týkající se samohlásky ,
vocalic _ vokální , (adj:)
vocalise _ vyjádřit , (v:)
vocalise _ vyslovit , (v:)
vocalist _ zpěvák , (n:)
vocalization _ vokalizace , (n:)
vocalize _ vokalizovat , (v:)
vocalize _ vyjádřit , (v:)
vocally _ hlasově , (adv:)
vocally _ ústně , (adv:)
vocals _ zpěv , (n:)
vocation _ zaměstnání , (n:)
vocational _ profesní , (adj:)
vocational _ týkající se zaměstnání , (n:)
vocational _ týkající se povolání ,
vocational school _ odborné učiliště ,
vocationally _ majíce vliv na zaměstnání , (n:)
vocations _ zaměstnání , (n:)
vocative _ pátý pád ,
vocative _ vokativ , (n:)
vociferate _ hlučet , (v:)
vociferate _ hulákat , (v:)
vociferation _ halas , (n:)
vociferation _ hlučení , (n:)
vociferation _ hluk , (n:)
vociferation _ křik , (n:)
vociferation _ pokřik , (n:)
vociferation _ rámus , (n:)
vociferous _ hlučný , (adj:)
vociferously _ hlasitě , (adj:)
vociferously _ hlučně , (adj:)
vociferousness _ hlučnost , (n:)
vodka _ vodka ,
voe _ fjord na Shetlandských ostrovech ,
Vogel _ Vogel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vogue _ móda , (n:)
voguish _ módní , (adj:)
voice _ hlas ,
voice _ vyjádřit , (v:)
voice _ vyslovit , (v:)
voice _ rod (slovesný) , (n: [lingv.]) , ((činný/trpný))
voice _ vyslovit zněle , (v: [lingv.])
voice _ znělost , (n: [lingv.])
voice box _ hrtan , (n:)
voice mail _ hlasová schránka , (n:)
voice-over _ komentování , (n:)
voiced _ produkovaný hlasem ,
voiced _ znělý , (adj:)
voiceless _ němý , (adj:)
voicelessly _ němě , (adv:)
voicelessness _ němota , (n:)
voicelessness _ tichost , (n:)
voiceover _ komentování , (n:)
voicer _ ladič varhan ,
voicers _ ladiči varhan ,
voices _ hlasy , (n: pl.)
voicing _ ladění varhan ,
void _ prázdný , (adj:)
void _ prázdnota ,
void _ neplatný , ([eko.])
void _ anulovat , (v:)
void _ dutina , (n:)
void _ marný , (adj:)
void _ neúčinný , (adj:)
void _ nicota , (n:)
void _ prázdno , (n:)
void _ pusto ,
void _ vyprázdnit , (v:)
void _ zrušit , (v:)
void ratio _ číslo pórovitosti (půdy) , ([eko.])
voidable _ zrušitelný , (adj:)
voidance _ anulování , (n:)
voidance _ zrušení , (n:)
voider _ rušitel , (n:)
voiding _ vyměšování , (n:)
voids _ nicoty , (n: pl.)
voids _ póry , (n: pl.)
voila _ tady prosím ,
voile _ látka závoje ,
VOL _ hodnota života , ([eko.])
vol-au-vent _ pirožek , (n:)
volant _ letící , (adj:)
volatile _ nestálý , (adj:)
volatile _ těkavý, přelétavý , ([eko.])
volatile _ pomíjivý , (adj:)
volatile _ prchlivý , (adj:)
volatile _ přelétavý , (adj:)
volatile _ těkavý , (adj:)
volatile falut _ občasný poruchový stav ,
volatile fault _ přechodný poruchový stav ,
volatilities _ nestálosti , (n:)
volatility _ nestálost , (n:)
volatilize _ těkat , (v:)
volatization _ evaporace , ([eko.])
volcanic _ vulkanický , (adj:)
volcanic effusion _ sopečný výlev , ([eko.])
volcanically _ vulkanicky , (adv:)
volcanism _ sopečná činnost , (n:)
volcano _ sopka , (n:)
volcanoes _ sopky , (n: pl.)
volcanos _ sopky , (n: pl.)
vole _ hraboš ,
voles _ hraboši ,
Volga _ Volha, ruská řeka , (n: [zem.])
Volgograd _ Volgograd , (n: [zem.]) , (dříve Stalingrad, město - Rusko)
Volhynia _ Volyň , ([zem.] n:)
volition _ vůle , (n:)
volitional _ týkající se vůle ,
volitional _ volní , (adj:)
volley _ odehrání míče z voleje , , (hra prsty)
volley _ salva , (n:)
volley-ball _ odbíjená , (adj:)
volleyball _ odbíjená , (n:)
volleyball _ volejbal , (n:)
volt _ volt , (n:)
Volta _ italský fyzik ,
voltage _ napětí ,
voltage _ voltáž ,
voltages _ napětí , (pl.)
voltaic _ galvanický , (adj:)
Voltaire _ Voltaire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
volte-face _ změna názoru ,
voltmeter _ voltmetr , (n:)
volts _ volty , (n: pl.)
volture _ sup , (n: [obec.] 6 6)
volubility _ výřečnost , (n:)
voluble _ svazek , (n:)
voluble _ hovorný , (adj:)
voluble _ řečný , (adj:)
voluble _ užvaněný , (adj:)
volubly _ výřečně , (adv:)
volume _ objem ,
volume _ svazek , (n:)
volume _ množství ,
volume _ hlasitost , (n:)
volume _ kapacita , (n:)
volume _ míra , (n:)
volume _ obsah , (n:)
volume _ rozsah , (n:)
volume efficiency of irrigation set _ objemová výkonnost závlahové soupravy , ([eko.])
volume hydraulic load _ objemové hydraulické zatížení (nádrže) , ([eko.])
volume number _ číslo svazku , (n:)
volume of trade _ objem obchodu , ([eko.])
volumes _ obsahy , (n: pl.)
volumetric _ volumetrický , (adj:)
voluminous _ objemný ,
voluminously _ objemně , (adv:)
voluminousness _ objemnost , (n:)
voluntarily _ dobrovolně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line