Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo V : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobrazuji překlad hesla : V

v _ v ,
V neck _ výstřih do V ,
V sign _ znamení vítězství , , (ukazovákem a prostředníkem ruky)
V-neck _ výstřih do V ,
V/STOL _ kolmo startující ,
vacancy _ neobsazené místo ,
vacancy _ dovolená ,
vacancy _ volný pokoj ,
vacancy _ prázdnota , (n:)
vacancy _ vakance , (n:)
vacancy _ volné místo ,
vacancy _ volno , (n:)
vacant _ neobydlený ,
vacant _ volný ,
vacant _ prázdný ,
vacant _ neobsazený ,
vacantly _ nepřítomně , (adv:)
vacate _ opustit , (v:)
vacate _ vyklidit , (v:)
vacate _ uvolnit , (v:)
vacate _ vyprázdnit , (v:)
vacated _ opuštěný , (adj:)
vacates _ uvolňuje , (v:)
vacating _ opouštějící , (adj:)
vacation _ dovolená ,
vacation _ prázdniny ,
vacation _ vyprázdnění , (n:)
vacation home _ víkendový dům , (n:) , (obydlí (druhý dům) ve kterém trávíme dovolenou)
vacation spot _ rekreační oblast , (n:)
vacationer _ rekreant , (n:)
vacationers _ rekreanti , (n:)
vacationing _ rekreování se ,
vacationist _ rekreant , (n: [amer.])
vacationist _ výletník , (n: [amer.])
vacations _ prázdniny , (n: pl.)
vacations _ dovolené , (adj:)
vaccinate _ naočkovat ,
vaccinate _ očkovat ,
vaccinated _ naočkoval , (v:)
vaccinated _ očkoval , (v:)
vaccinated _ očkovaný , (adj:)
vaccination _ očkování ,
vaccination _ vakcinace , (n:)
vaccine _ vakcína , (n: [med.])
vacillate _ váhat , (v:)
vacillating _ kolísající ,
vacillating _ váhající ,
vacillation _ váhání , (n:)
Vaclav _ Václav ,
vacua _ vakuum , (n:)
vacua _ vzduchoprázdna , (n:)
vacuity _ bezobsažnost ,
vacuity _ dutina , (n:)
vacuity _ prázdnota , (n:)
vacuolate _ s dutinkami ,
vacuole _ dutinka , (n:)
vacuole _ vakuola , (n:) , (část buňky naplněná tekutinou)
vacuole _ část buňky naplněná tekutinou ,
vacuous _ bezduchý , (adj:)
vacuous _ prázdný , (adj:)
vacuous _ tupý , (adj:)
vacuously _ bezduše , (adv:)
vacuousness _ bezduchost , (n:)
vacuum _ vysát ,
vacuum _ vyluxovat , (v:)
vacuum _ luxovat , (v:)
vacuum _ vysávat , (v:)
vacuum _ podtlakový , (adj:)
vacuum _ vakuum , (n:)
vacuum _ podtlak , (n:)
vacuum _ vakuovaný , (adj:)
vacuum _ vakuový , (adj:)
vacuum _ vzduchoprázdno , (n:)
vacuum _ vzduchoprazdný , (adj:)
vacuum bomb _ vakuová bomba , (n:) , (bomba využívající palivo-vzdušné trhaviny působí silnou tlakovou vlnou, která vytěsní kyslík z prostoru a udusí vše živé v prostoru exploze)
vacuum bottle _ termoska ,
vacuum chamber _ podtlaková komora , (n:)
vacuum cleaner _ vysavač ,
vacuum flask _ termoska , (n:) , (láhev s dvojitou stěnou vyplněnou vakuem)
vacuum gage _ vakuometr , (n:)
vacuum gauge _ vakuometr , (n:)
vacuum pump _ vývěva , (n: [fyz.])
vacuum pump _ vakuová pumpa , (n:)
vacuum pump _ sací pumpa , (n:)
vacuum tube _ elektronka ,
vacuum tube _ výbojka ,
vacuum-clean _ vysávat vysavačem , (v:)
vacuum-packed _ vakuově baleno ,
vacuumed _ evakuováno ,
vacuuming _ vysávání , (n:)
vacuums _ vysavače ,
vade mecum _ příručka , (n:)
Vaduz _ Vaduz , ([jmén.] [zem.]) , (hlavní město Lichtenštajnska)
vagabond _ vagabund , (n: [hovor.])
vagabond _ tulák , (n:)
vagabondage _ toulání se ,
vagabondage _ toulání , (n:)
vagabonds _ vagabundi , (pl. n: [hovor.])
vagaries _ rozmary , (n: pl.)
vagarious _ rozmarný , (adj:)
vagary _ vrtoch ,
vagary _ nápad ,
vagina _ pochva ,
vagina _ vagina , (n:)
vaginae _ poševní , , (z latiny)
vaginal _ poševní ,
vaginally _ vaginálně ,
vaginas _ vagíny , (n: pl.)
vaginitis _ vaginitida , (n:)
vagrancy _ tuláctví , (n:)
vagrant _ tulák , (n:)
vagrantly _ tulácky , (adv:)
vague _ nejasný ,
vague _ neurčitý ,
vague _ blíže nedefinovaný ,
vague _ matný , (adj:)
vague _ mnohoznačný , (adj:)
vague _ nepřesný , (adj:)
vague _ nevyjasněný , (adj:)
vague _ nezřetelný , (adj:)
vague _ vágní ,
vague _ zběžný , (adj:)
vaguely _ nejasně , (adv:)
vagueness _ nejasnost , (n:)
vaguer _ nejasnější , (adj:)
vaguest _ nejnejasnější , (adj:)
Vail _ Vail , (n: [jmén.]) , (příjmení)
vail _ spropitné ,
vail _ úplatek , (n:)
vail _ odměna , (n:)
vain _ marný ,
vain _ ješitný , (adj:)
vain _ nafoukaný , (adj:)
vain _ domýšlivý , (adj:)
vain _ marnivý , (adj:)
vain _ nadutý , (adj:)
vain _ neužitečný , (adj:)
vain _ planý , (adj:)
vain _ zbytečný , (adj:)
vainer _ ješitnější , (adj:)
vainer _ zbytečnější , (adj:)
vainest _ nejzbytečnější , (adj:)
vainglorious _ nafoukaný , (adj:)
vaingloriously _ nafoukanost , (n:)
vainglory _ nafoukanost , (n:)
vainly _ marně , (adv:)
valance _ záclonka , (n:)
vale _ údolí , (?)
vale of tears (valley of tears) _ slzavé údolí , (n:)
valediction _ rozloučení , (n:)
valedictorian _ student pronášející řeč na rozloučenou ,
valedictory _ loučící se ,
valence _ mocenství , (n:)
valence _ valence , (n:)
valence electron _ valenční elektron , (n:)
valences _ valence , (pl.)
Valencia _ Valencia , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Venezuela, město - Španělsko, okres v USA, ženské křestní jméno)
valency _ mocenství , (n:)
valency _ valence , (n:)
Valentin _ Valentýn ,
valentine _ valentinka , (n:)
Valentine s Day _ Den sv. Valentina ,
valentines _ valentinky , (n: pl.)
Valerie _ Valerie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Valery _ Valery , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
vales _ údolí , (pl.)
valet _ komorník , (n:)
valets _ komorníci , (n: pl.)
valetudinarian _ hypochondr , (n:)
valetudinarianism _ nezdravost , (n:)
Valhalla _ vikingské nebe ,
valiance _ udatnost , (n:)
valiant _ udatný , (adj:)
valiant _ statečný , (adj:)
valiantly _ udatně , (adv:)
valid _ mocný ,
valid _ právoplatný ,
valid _ platný ,
valid _ silný ,
valid _ odůvodněný , (adj:)
valid _ oprávněný , (adj:)
valid _ validní ,
validate _ zkontrolovat platnost ,
validate _ potvrdit ,
validate _ ověřit platnost ,
validate _ osvědčit , (v:)
validate _ ověřit , (v:)
validate _ ratifikovat , (v:)
validate _ schválit , (v:)
validate _ validovat , (v:)
validate _ uznat platným ,
validated _ potvrzený ,
validated _ ověřený ,
validates _ stvrzuje , (v:)
validates _ potvrzuje , (v:)
validating _ ověřování , (v:)
validation _ ověřování , ([eko.])
validation _ validace , (n:)
validation _ ověření správnosti , , (co je vlastně česky validace?)
validation _ potvrzení ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line