Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unionize _ sjednotit , (v:)
unions _ odbory ,
uniphase _ jednofázový , (adj:)
unipolar _ unipolární , (adj:)
uniprocessor _ jednoprocesorový , (adj:)
unique _ jediný , (adj:)
unique _ specifický , (adj:)
unique _ jedinečný ,
unique _ ojedinělý , (adj:)
unique _ unikátní , (adj:)
unique _ unikum , (n:)
unique _ unikát , (n:)
uniquely _ jedinečně ,
uniqueness _ jedinečnost , (n:)
uniqueness problem _ otázka jednoznačnosti , (n: [mat.])
unisex _ unisex , (n:) , (provedení výrobku tak, aby se hodil pro muže i pro ženy (např. střih oblečení))
unison _ unisono ,
unison _ jednohlas , (n:)
unison _ jednohlasnost , (n:)
unissued _ nevydaný , (adj:)
unit _ celek , (n:)
unit _ blok , (n: [tech.])
unit _ jednotka , (n: [tech.])
unit _ zařízení , (n: [tech.])
unit _ oddělení , (n:)
unit cost _ jednotkové náklady , ([eko.])
unit elastic demand _ jednotková elastická poptávka , ([eko.])
unit hydrograph _ jednotkový hydrogram , (n:)
unit of account _ zúčtovací jednotka ,
unit operation _ jednotková operace (v systému) , ([eko.])
unit price _ jednotková cena , ([eko.])
unit pricing _ jednotkové oceňování , ([eko.])
unit process _ jednotkový proces , ([eko.]) , (Nejmenší část výrobkového systému pro kterou jsou sbírány údaje během provádění posuzování životního cyklu.)
unit process _ jednotkový proces (v systému) , ([eko.])
unit trust _ podílový fond ,
unitarian _ unitářský , (adj:)
unitarian _ unitář ,
unitary _ jednotný , (adj:)
unite _ spojit ,
unite _ spojovat ,
unite _ spojit se ,
unite _ srůst , (n:)
united _ spojený ,
United Arab Emirates _ Spojené Arabské Emiráty , (n: [jmén.])
United Kingdom _ Spojené království , (n: [zem.])
United Kingdom _ Velká Británie , (n: [jmén.])
United Nations _ Spojené národy ,
United Nations Conference on the Human Environment _ United Nations Conference on the Human Environment , ([eko.])
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer _ United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer , ([eko.])
United Nations Environment Programme _ UNEP United Nations Environment Programme , ([eko.])
United Nations Environment Programme _ United Nations Environment Programme UNEP , ([eko.])
United States _ Spojené státy ,
United States Department of Agriculture _ ministerstvo zemědělství USA ,
United states of America _ Spojené státy americké , (n: [zem.])
unities _ jednoty , (n:)
uniting _ sjednocující , (adj:)
uniting _ spojující , (adj:)
unitize _ sjednotit , (v:)
units _ jednotky , (n: pl.)
unity _ jednota ,
unity _ shoda ,
unity _ soulad , (n:)
unity _ svornost , (n:)
univalent _ univalentní , (adj:)
univalve _ mající jednu lasturu ,
universal _ obecný , (adj:)
universal _ univerzální , (adj:)
universal _ všeobecný ,
universal joint _ kardanův kloub ,
Universal Product Code _ čárkový kód ,
universalism _ univerzalizmus , (n:)
universalist _ všestranný člověk ,
universalist _ univerzalista , (n:)
universalistic _ univerzalistický , (adj:)
universality _ univerzálnost , (n:)
universality of markets _ univerzálnost trhů , ([eko.])
universalize _ zevšeobecnit , (v:)
universally _ všeobecně ,
universe _ kosmos ,
universe _ vesmír ,
universes _ vesmíry , (n: pl.)
universities _ univerzity , (n: pl.)
university _ vysokoškolský , (adj:)
university _ univerzita ,
university _ univerzitní , (adj:)
university _ vysoká škola ,
university canteen _ menza ,
univocal _ jednovýznamový , (adj:)
unjam _ odblokovat , (v:)
unjam _ uvolnit , (v:)
unjust _ nespravedlivý , (adj:)
unjustifiable _ neodpustitelný , (adj:)
unjustifiable _ neomluvitelný , (adj:)
unjustifiable _ neospravedlnitelný , (adj:)
unjustifiably _ neomluvitelně , (adv:)
unjustified _ neomluvený , (adj:)
unjustified _ neoprávněný , (adj:)
unjustly _ nespravedlivě , (adv:)
unjustness _ nespravedlivost , (n:)
unjustness _ nespravedlnost , (n:)
unkempt _ neupravený , (adj:)
unkept _ neudržovaný , (adj:)
unkind _ nelaskavý , (adj:)
unkind _ bezcitný , (adj:)
unkind _ nepříjemný , (adj:)
unkind _ nepřívětivý , (adj:)
unkind _ nevlídný , (adj:)
unkindest _ nejbezcitnější , (adj:)
unkindly _ nelaskavě , (adv:)
unkindly _ nevlídně , (adv:)
unkindness _ nevlídnost , (n:)
unknightly _ nedžentlmensky , (adv:)
unknowable _ nepoznatelný , (adj:)
unknowing _ neznalý , (adj:)
unknowingly _ nevědomě , (adv:)
unknown _ neznámý ,
unknown _ neznámá , (adj:)
unknowns _ neznámí ,
unknowns _ neznámé , (adj:)
unlabelled _ neoznačený , (adj:)
unlace _ rozšněrovat , (v:)
unladen _ nenaložený , (adj:)
unladen _ nezatížený , (adj:)
unladylike _ nechovající se jako dáma , (n:)
unlawful _ ilegální , (adj:)
unlawful _ nezákonný , (adj:)
unlawfully _ nezákonně , (adv:)
unlawfulness _ ilegálnost , (n:)
unlawfulness _ nezákonnost , (n:)
unleaded _ bezolovnatý , (adj:)
unlearn _ odnaučit se ,
unlearn _ zapomenout , (v:)
unlearned _ nenaučený , (adj:)
unleash _ rozpoutat , (v:)
unleash _ uvolnit , (v:)
unleashed _ rozpoutaný ,
unless _ ledaže ,
unless _ leč ,
unless _ leda , (n:)
unless _ nepotřebný , (adj:)
unless _ jestliže ne ,
unless _ kdyby ne ,
unless _ když ne ,
unless _ ledaže by ,
unless _ pokud ne ,
unlettered _ negramotný , (adj:)
unlettered _ nevzdělaný , (adj:)
unlicensed _ nemající povolení , (n:)
unlicensed _ neoprávněný , (adj:)
unlike _ na rozdíl od ,
unlike _ nepodobný , (adj:)
unlike _ odlišný , (adj:)
unlike _ rozdílný , (adj:)
unlike _ různý , (adj:)
unlike _ jiný než ,
unlike _ ne jako ,
unlikeable _ vyvolávající antipatii ,
unlikeliest _ nejnepravděpodobnější , (adj:)
unlikelihood _ nepravděpodobnost , (n:)
unlikeliness _ nepravděpodobnost , (n:)
unlikeliness _ rozdílnost , (n:)
unlikely _ nepravděpodobně , (adv:)
unlikeness _ nepodobnost , (n:)
unlikeness _ nestejnost , (n:)
unlimited _ neomezený , (adj:)
unlimited liability _ neomezená odpovědnost , ([eko.])
unlined _ neobložený , (adj:)
unlink _ rozpojit , (v:)
unlisted _ neevidovaný , (adj:)
unlisted _ neregistrovaný , (adj:)
unlisted _ neuvedený , (adj:)
unlit _ neosvětlený , (adj:)
unload _ vykládat ,
unload _ vyložit ,
unloaded _ nezatížený , (adj:)
unloading _ vykládka , (n:)
unloading _ vyložení , (n:)
unlock _ nezamnutý , (adj:)
unlock _ odemknout , (v:)
unlocked _ nezamčený , (adj:)
unlooked-for _ nenadálý , (adj:)
unlooked-for _ neočekávaný , (adj:)
unloose _ uvolnit , (v:)
unloosen _ uvolnit , (v:)
unlovable _ nesympatický , (adj:)
unlovely _ nevzhledný , (adj:)
unloving _ nemilující , (adj:)
unluckier _ nešťastnější , (adj:)
unluckiest _ nejnešťastnější , (adj:)
unluckily _ bohužel , (adv:)
unluckiness _ smůla , (n:)
unlucky _ nešťastný , (adj:)
unmade _ neustlaný , (adj:)
unmade _ odvolaný , (adj:)
unmaintainable _ neudržitelný , (adj:)
unmaintainable _ neudržovatelný , (adj:)
unmake _ odvolat , (v:)
unmake _ zničit , (v:)
unman _ vykastrovat , (v:)
unmanageable _ nekontrolovatelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line