Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

ungulate _ kopytnatec ,
unhamper _ nebránící ,
unhamper _ nebrzdící ,
unhamper _ nepřekážející ,
unhampered _ nezatížený , (adj:)
unhand _ pustit z rukou ,
unhand _ upustit , (v:)
unhandy _ nemotorný , (adj:)
unhandy _ neobratný , (adj:)
unhandy _ nešikovný , (adj:)
unhappier _ nešťastnější , (adj:)
unhappiest _ nejnešťastnější , (adj:)
unhappily _ nešťastně , (adv:)
unhappiness _ neštěstí , (n:)
unhappiness _ smutek , (n:)
unhappy _ nešťastný ,
unharmed _ nezraněný , (adj:)
unharness _ odpřáhnout , (v:)
unharness _ odstrojit , (v:)
unhatched _ nevylíhnutý , (adj:)
unhealed _ nevyléčený , (adj:)
unhealthful _ nezdravý , (adj:)
unhealthier _ nezdravější , (adj:)
unhealthiest _ nejnezdravější , (adj:)
unhealthily _ nezdravě , (adv:)
unhealthy _ nezdravý , (adj:)
unheard _ neslýchaný , (adj:)
unheard _ neslyšený , (adj:)
unheard _ nevyslechnutý , (adj:)
unheard-of _ neslýchaný , (adj:)
unheard-of _ neznámý , (adj:)
unheart-of _ bezpříkladný , (adj:)
unheart-of _ neznámý , (adj:)
unheart-of _ neslýchaný , (adj:)
unheated _ nevyhřívaný , (adj:)
unheeded _ ignorovaný , (adj:)
unhelpful _ nenápomocný , (adj:)
unhelpful _ nepomáhající , (adj:)
unhelpful _ neužitečný , (adj:)
unhelpfully _ neužitečně ,
unheralded _ neodhalený ,
unheroic _ bázlivý , (adj:)
unheroic _ nehrdinský , (adj:)
unhesitating _ mající jistý krok ,
unhesitating _ ochotný ,
unhesitating _ okamžitý ,
unhesitating _ připravený ,
unhesitating _ rozhodný ,
unhesitating _ spontánní ,
unhesitatingly _ bez váhání , (n:)
unhidden _ neskrytý , (adj:)
unhinge _ vykolejit někoho ,
unhinge _ pomást ,
unhinge _ zmást ,
unhinge _ rozrušit , (v:)
unhinge _ zviklat , (v:)
unhistorical _ historicky nedoložený ,
unhitch _ vypřáhnout , (v:)
unholiness _ nesvatost , (n:)
unholy _ bezbožný , (adj:)
unholy _ nesvatý , (adj:)
unholy _ pekelný , (adj:)
unholy _ příšerný , (adj:)
unhook _ vyháknout , (v:)
unhoped _ neočekávaný , (adj:)
unhoped-for _ neočekávaný , (adj:)
unhorse _ vypřáhnout , (v:)
unhurried _ neuspěchaný , (adj:)
unhurriedly _ neuspěchaně , (adv:)
unhurt _ nezraněný , (adj:)
unhygienic _ nehygienický , (adj:)
unicameral _ jednokomorový , (adj:)
UNICEF _ organizace pro vzdělání a zdraví dětí ,
unicellular _ jednobuněčný , (adj:)
unicorn _ jednorožec , (n:)
unicycle _ jednokolka , (n:)
unicycles _ jednokolky , (n: pl.)
unicyclist _ jezdec na jednokolce ,
unideal _ neideální , (adj:)
unidentifiable _ neidentifikovatelný , (adj:)
unidentified _ neidentifikovaný , (adj:)
unidimensional _ jednorozměrový , (adj:)
unidimensional _ jednorozměrný , (adj:)
unidirectional _ jednosměrný , (adj:)
unidirectionally _ jednosměrně ,
unifiable _ sjednotitelný , (adj:)
unification _ sjednocení , (n:)
unification _ unifikace , (n:)
unified _ sjednocený , (adj:)
unifier _ sjednocovač , (n:)
unifier _ unifikátor , (n:)
uniform _ rovnoměrný , (adj:)
uniform _ uniforma , (n:)
uniform _ stejnokroj ,
uniform minimum environmental standards _ jednotné minimální environmentální standardy , ([eko.])
uniformed _ uniformovaný , (adj:)
uniformity _ jednotnost , (n:)
uniformity _ uniformita , (n:)
uniformly _ jednotně , (adv:)
uniformly _ rovnoměrně , (adv:)
uniformly _ stále , (adv:)
uniformly _ stejně , (adv:)
uniformly _ uniformně , (adv:)
uniformly mixed pollutant _ stejnoměrně smíchaný polutant , ([eko.])
uniforms _ uniformy , (n: pl.)
unify _ sjednotit , (v:)
unifying _ sjednocující , (adj:)
unilateral _ jednostranný , (adj:)
unilateralism _ unilateralizmus , (n:)
unilateralist _ unilateralista , (n:)
unilateralist _ unilateralistický , (adj:)
unilaterally _ jednostranně , (adv:)
unillustrated _ neilustrovaný , (adj:)
unilocular _ jednopouzdrý , (adj:)
unimaginable _ nepředstavitelný , (adj:)
unimaginably _ nepředstavitelně , (adv:)
unimaginative _ nenápaditý , (adj:)
unimaginatively _ bez fantazie ,
unimpaired _ neporušený , (adj:)
unimpeachable _ bezúhonný , (adj:)
unimpeachable _ nežalovatelný , (adj:)
unimpeachable _ spolehlivý , (adj:)
unimplementable _ neimplementovatelný , (adj:)
unimplemented _ neimplementovaný , (adj:)
unimplemented _ nerealizovaný , (adj:)
unimportance _ nedůležitost , (n:)
unimportant _ nedůležitý , (adj:)
unimpressed _ nevýrazný , (adj:)
unimpressive _ nevýrazný , (adj:)
unimproved _ nezlepšený , (adj:)
unincorporated _ nevčleněný , (adj:)
unindentified flying object _ neidentifikovatelný létající předmět ,
uninfected _ neinfikovaný ,
uninfluenced _ neovlivněný ,
uninformative _ neinformativní , (adj:)
uninformed _ neinformovaný , (adj:)
uninhabitable _ neobyvatelný ,
uninhabited _ neobydlený , (adj:)
uninhibited _ bez zábran ,
uninhibited _ nepotlačovaný , (adj:)
uninhibitedly _ bez zábran ,
uninitialised _ neinicializovaný , (adj:)
uninitialized _ neinicializovaný , (adj:)
uninitiated _ nezasvěcený , (adj:)
uninspired _ nenápaditý , (adj:)
uninspiring _ nudný , (adj:)
uninstall _ odinstalovat , (v:)
uninstructed _ neinformovaný , (adj:)
uninsulated _ neizolovaný , (adj:)
uninsurable _ nepojistitelný , (adj:)
uninsured _ nepojištěný , (adj:)
unintellectual _ neintelektuální , (adj:)
unintellectual _ neracionální , (adj:)
unintelligent _ neinteligentní , (adj:)
unintelligible _ nesrozumitelný , (adj:)
unintelligibly _ nesrozumitelně ,
unintended _ nezáměrný , (adj:)
unintended _ nezamýšlený , (adj:)
unintentional _ bezděčný , (adj:)
unintentional _ neúmyslný , (adj:)
unintentionally _ neúmyslně , (adv:)
uninterested _ nezainteresovaný , (adj:)
uninterested _ nezúčastněný , (adj:)
uninterestedly _ nezúčastněně , (adv:)
uninteresting _ nezajímavý , (adj:)
uninteresting _ nezajímavé , (adj:)
uninterpretable _ neinterpretovatelný , (adj:)
uninterpretable _ nevysvětlitelný , (adj:)
uninterpreted _ neinterpretovaný , (adj:)
uninterpreted _ nevyložený , (adj:)
uninterpreted _ nevysvětlený , (adj:)
uninterrupted _ nepřerušovaný , (adj:)
uninterrupted _ nepřerušený , (adj:)
uninterrupted _ nepřetržitý , (adj:)
uninterruptedly _ nepřetržitě , (adv:)
uninvited _ nezvaný , (adj:)
uninviting _ nelákavý , (adj:)
uninviting _ nevábný , (adj:)
uninvolved _ nezúčastněný ,
union _ odbor ,
union _ dohoda ,
union _ chudinský okres ,
union _ manželský svazek ,
union _ pivní káď ,
union _ shoda ,
union _ sjednocení , (n: [mat.])
union _ svaz ,
union _ konfederace , (n:)
union _ odborový , (adj:)
union _ sdružení , (n:)
union _ unie , (n:)
union contract _ kolektivní smlouva ,
Union of Soviet Socialist Republics _ Svaz sovětských socialistických republik , (n: [zem.])
unionisation _ sdružování do odborů ,
unionised _ odborově organizovaný ,
unionism _ unionismus , (n:)
unionist _ odborář , (n:)
unionist _ unionista , (n:)
unionization _ syndikalizace ,
unionize _ vytvořit unii ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line