Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

uneven _ nevyrovnaný , (adj:)
unevenly _ nerovně , (adv:)
unevenly _ nerovnoměrně , (adv:)
unevenly _ nestejně , (adv:)
unevenness _ nerovnost , (n:)
unevenness _ nestejnost , (n:)
unevenness _ nevyrovnanost , (n:)
uneventful _ jednotvárný , (adj:)
uneventful _ klidný , (adj:)
uneventfully _ jednotvárně , (adv:)
unexampled _ bezpříkladný , (adj:)
unexampled _ jedinečný , (adj:)
unexceptionable _ bezvadný , (adj:)
unexceptionable _ nezávadný , (adj:)
unexceptional _ obvyklý , (adj:)
unexcused _ neomluvený , (adj:)
unexhausted _ nevyčerpaný , (adj:)
unexpanded _ nerozložený , (adj:)
unexpected _ nečekaný , (adj:)
unexpected _ neočekávaný , (adj:)
unexpectedly _ nečekaně ,
unexpectedly _ neočekávaně , (adv:)
unexpectedness _ neočekávanost ,
unexpired _ nevypršelý ,
unexplain _ nevysvětlitelně ,
unexplainable _ nevysvětlitelný , (adj:)
unexplained _ nevysvětlený , (adj:)
unexploded _ nevybuchlý ,
unexploited _ nevyužitý , (adj:)
unexplored _ neprozkoumaný , (adj:)
unexpressed _ nevyjádřený ,
unextended _ nenatažený , (adj:)
unfading _ nevadnoucí , (adj:)
unfailing _ nevyčerpatelný , (adj:)
unfailing _ neselhávající , (adj:)
unfailingly _ najisto , (adv:)
unfailingly _ neochvějně , (adv:)
unfailingly _ spolehlivě , (adv:)
unfair _ nespravedlivý ,
unfair _ nesportovní , (adj:)
unfair competition _ nekalá soutěž ,
unfair competition _ nepoctivá soutěž , ([eko.])
unfairly _ nečestně , (adv:)
unfairness _ nečestnost , (n:)
unfairness _ nepoctivost , (n:)
unfaithful _ nevěrný ,
unfaithfulness _ nevěra ,
unfaithfulness _ nevěrnost , (n:)
unfamiliar _ cizí ,
unfamiliar _ neznámý , (adj:)
unfamiliarity _ neobeznámenost , (n:)
unfamiliarity _ neznalost , (n:)
unfamiliarity _ neznámost , (n:)
unfashionable _ neelegantní , (adj:)
unfashionable _ staromódní , (adj:)
unfashionably _ neomluvitelně , (adv:)
unfasten _ rozepnout ,
unfasten _ rozpínat ,
unfathomable _ nesmírný ,
unfathomable _ neproniknutelný ,
unfathomable _ nezměrný ,
unfathomable _ bezmezný ,
unfathomable _ bezedný ,
unfathomable _ nepochopitelný ,
unfathomable _ nevyzpytatelný ,
unfavourable _ nepříznivý , (adj:)
unfavourable _ nevhodný , (adj:)
unfavourable balance of trade _ nepříznivá obchodní bilance , ([eko.])
unfavourableness _ nepříznivost , (n:)
unfavourably _ negativně , (adv:)
unfazed _ zápor být zmatený , (adj:)
unfeasible _ nedosažitelný , (adj:)
unfeasible _ nemožný , (adj:)
unfeasible _ neproveditelný , (adj:)
unfeasible _ nerealizovatelný , (adj:)
unfeasibly _ neproveditelně , (adv:)
unfed _ nekrmený , (adj:)
unfeeling _ bezcitný , (adj:)
unfeeling _ necitelný , (adj:)
unfeelingly _ bezcitně , (adv:)
unfeigned _ nehraný ,
unfeigned _ nelíčený , (adj:)
unfeigned _ nepředstíraný , (adj:)
unfeigned _ opravdový , (adj:)
unfeigned _ pravý , (adj:)
unfeigned _ upřímný , (adj:)
unfeminine _ neženský , (adj:)
unfermented _ nekvašený , (adj:)
unfertilized _ neoplodněný , (adj:)
unfetter _ sundat okovy ,
unfetter _ zbavit pout ,
unfettered _ nespoutaný , (adj:)
unfiled _ nezařazený , (adj:)
unfilled _ nenaplněný , (adj:)
unfilled _ nevyplněný , (adj:)
unfilled _ nezaplnitelný , (adj:)
unfilmed _ nezfilmovaný , (adj:)
unfiltered _ nefiltrovaný , (adj:)
unfinished _ kusý , (adj:)
unfinished _ nedokončený , (adj:)
unfired _ nezapálený , (adj:)
unfit _ nevhodný ,
unfitness _ nevhodnost ,
unfitness _ nezpůsobilost ,
unfitness _ neschopnost ,
unfitting _ nevhodný , (adj:)
unfix _ oddělat , (v:)
unfix _ uvolnit , (v:)
unfledged _ neopeřený , (adj:)
unfledged _ nezkušený , (adj:)
unflinching _ neohrožený , (adj:)
unflinchingly _ neochvějně , (adv:)
unfocused _ nezaměřený , (adj:)
unfocussed _ nezaostřený , (adj:)
unfold _ rozvinout , (v:)
unfold _ rozložit , (v:)
unfold _ odhalovat , (v:)
unfolded _ rozprostřený , (adj:)
unfolded _ rozložený , (adj:)
unfolding _ odvíjení ,
unforeseeable _ nepředvídatelný , (adj:)
unforeseen _ neočekávaný , (adj:)
unforeseen _ nepředvídaný , (adj:)
unforgettable _ nezapomenutelný , (adj:)
unforgivable _ neodpustitelný , (adj:)
unforgivably _ neomluvitelně , (adv:)
unforgiven _ neodpuštěný , (adj:)
unforgiven _ nesmiřitelný , (adj:)
unforgiving _ nemilosrdný , (adj:)
unforgiving _ neodpouštějící , (adj:)
unforgotten _ nezapomenutý , (adj:)
unformatted _ neformátovaný , (adj:)
unformed _ nevyvinutý ,
unformed _ nedokončený ,
unformed _ nedotvořený ,
unforsaken _ neopuštěný , (adj:)
unfortunate _ nešťastný ,
unfortunate _ nešťastný ,
unfortunate _ nešťastník , (n:)
unfortunately _ bohužel ,
unfortunately _ naneštěstí ,
unfortunately _ nešťastně ,
unfortunates _ nešťastníci , (n: pl.)
unfounded _ bezdůvodný , (adj:)
unfounded _ neopodstatněný , (adj:)
unframed _ neorámovaný , (adj:)
unfree _ nesvobodný , (adj:)
unfreeze _ rozmrazit , (v:)
unfriendlier _ nepřátelštější , (adj:)
unfriendliest _ nejnepřátelštější , (adj:)
unfriendliness _ nepřátelství , (n:)
unfriendliness _ nevlídnost , (n:)
unfriendly _ nepřátelský , (adj:)
unfrozen _ rozmrazený , (adj:)
unfruitful _ bezvýsledný , (adj:)
unfruitful _ neplodný , (adj:)
unfuckingbelievable _ skutečně neuvěřitelné , ([vulg.])
unfulfillable _ nevyplnitelný , (adj:)
unfulfilled _ nesplněný , (adj:)
unfunded _ nefundovaný , (adj:)
unfunny _ neveselý , (adj:)
unfurl _ otevřít např. deštník ,
unfurl _ rozvinout , (v:)
unfurled _ otevřený , (adj:)
unfurled _ rozvinutý , (adj:)
unfurnished _ nezařízený , (adj:)
unfussy _ jednoduchý , (adj:)
ungainly _ nemotorný , (adj:)
ungainly _ neobratně , (adv:)
ungainly _ neobratný , (adj:)
ungainly _ těžkopádný , (adj:)
ungallant _ neuctivý , (adj:)
ungallant _ nezdvořilý , (adj:)
ungallant _ negalantní ,
ungenerous _ skoupý , (adj:)
ungenerously _ nešetrně , (adv:)
ungentlemanly _ negalantně , (adv:)
unglazed _ neglazovaný , (adj:)
unglazed _ neleštěný , (adj:)
unglazed _ nepolévaný , (adj:)
ungodly _ hříšný , (adj:)
ungovernable _ neovladatelný , (adj:)
ungovernable _ nezkrotný , (adj:)
ungraceful _ ohavný , (adj:)
ungraciously _ nepříjemně , (adv:)
ungraciousness _ nelaskavost , (n:)
ungraded _ neodstupňovaný , (adj:)
ungraded _ nestupňovatelný , (adj:)
ungrammatical _ nespisovný , (adj:)
ungrasped _ nepochopený , (adj:)
ungrateful _ nevděčný , (adj:)
ungratefully _ nevděčně , (adv:)
ungreased _ nenamazaný , (adj:)
ungrounded _ neopodstatněný , (adj:)
ungrounded _ neuzemněný , (adj:)
ungrudging _ ochotný , (adj:)
ungrudging _ štědrý , (adj:)
unguaranteed _ nezaručený , (adj:)
unguarded _ nechráněný , (adj:)
unguent _ mast ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line