Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

underwritten _ podepsán , (n:)
underwritten _ podepsaný , (adj:)
underwritten _ pojištěný , (adj:)
underwrote _ podepsal , (v:)
underwrote _ schválil , (v:)
undeserve _ nezasloužit ,
undeserved _ nezasloužený , (adj:)
undeservedly _ nezaslouženě , (adv:)
undeserving _ nehodný , (adj:)
undesirability _ nevhodnost , (n:)
undesirability _ nežádostivost , (n:)
undesirable _ nežádoucí , (adj:)
undesirably _ nepřijatelně , (adv:)
undetectability _ nezjistitelnost , (n:)
undetectable _ neměřitelný , (adj:)
undetectable _ nezjistitelný , (adj:)
undetected _ neodhalený , (adj:)
undetected _ nezjištěný , (adj:)
undetermined _ neurčený , (adj:)
undeterred _ nezastrašený , (adj:)
undeveloped _ nerozvinutý , (adj:)
undeveloped _ nevyvinutý , (adj:)
undiagnosable _ nediagnostikovatelný , (adj:)
undid _ odvolal , (v:)
undid _ zrušený , (adj:)
undies _ spodní prádlo ,
undifferentiated _ nerozlišený , (adj:)
undigested _ nestrávený ,
undignified _ nedůstojný , (adj:)
undignified _ ponižující , (adj:)
undiluted _ nezředěný , (adj:)
undiminished _ neztenčený , (adj:)
undimmed _ nezkalený , (adj:)
undiplomatic _ nediplomatický , (adj:)
undirected _ neřízený , (adj:)
undiscerning _ nenáročný ,
undischarged _ nevyrovnaný , (adj:)
undischarged _ nevyřízený , (adj:)
undischarged profit _ nerozdělený zisk , ([eko.])
undisciplined _ neukázněný , (adj:)
undisclosed _ neidentifikovaný , (adj:)
undisclosed _ neodhalený , (adj:)
undisclosed _ neznámý , (adj:)
undiscouraged _ neodrazený , (adj:)
undiscoverable _ neobjevitelný , (adj:)
undiscovered _ neobjeven , (v:)
undiscovered resources _ neobjevené zdroje , ([eko.])
undiscriminating _ nenáročný ,
undisguised _ nemaskovaný , (adj:)
undisguised _ nezahalený , (adj:)
undisguised _ nezastřený , (adj:)
undisguisedly _ neskrývavě , (adv:)
undisputed _ nesporný , (adj:)
undissolved _ nerozpuštěný , (adj:)
undistinguishable _ nerozeznatelný , (adj:)
undistorted _ nezkreslený , (adj:)
undistributed _ nerozdělený , (adj:)
undisturbed _ nenarušený , (adj:)
undisturbed _ nerušený , (adj:)
undisturbed _ nevyrušený , (adj:)
undivided _ nerozdělený , (adj:)
undividedness _ nerozpolcenost ,
undo _ rozepnout ,
undo _ rozpínat ,
undocumented _ nedokumentovaný , (adj:)
undogmatical _ nedogmatický , (adj:)
undoing _ vrácení změny ,
undoing _ odvolávající , (adj:)
undone _ neudělaný ,
undone _ nedodělaný , (adj:)
undone _ nehotový , (adj:)
undone _ odvolaný , (adj:)
undone _ zrušen , (n:)
undoubted _ nepochybný , (adj:)
undoubtedly _ určitě ,
undoubtedly _ bezpochyby ,
undoubtedly _ nepochybně , (adv:)
undrained area _ nekanalizované území , ([eko.])
undramatic _ nedramatický , (adj:)
undreamed-of _ netušený , (adj:)
undreamt-of _ netušený , (adj:)
undress _ svlékat ,
undress _ svléknout se ,
undress _ svléknout , (v:)
undressed _ svlečený , (adj:)
undressing _ svlékání ,
undried _ nesušený , (adj:)
undrinkability _ neschopnost být pit ,
undrinkable _ nevhodný k pití ,
undroppable _ neschopný být upuštěn ,
undue _ nevhodný , (adj:)
undue _ nepatřičný , (adj:)
undue _ přehnaný , (adj:)
undue _ přílišný , (adj:)
undue _ zbytečný , (adj:)
undulant _ vlnící se ,
undulate _ vlnit se , (v:)
undulate _ zvlnit , (v:)
undulated _ vlnivý , (adj:)
undulated _ zvlněný , (adj:)
undulating _ vlnivý , (adj:)
undulation _ křivka , (n:)
undulation _ vlnění , (n:)
unduly _ nadmíru , (adv:)
undutifulness _ neuctivost , (n:)
undying _ nehynoucí , (adj:)
unearned _ bezpracný , (adj:)
unearned _ nezasloužený , (adj:)
unearned income _ nevydělaný příjem ,
unearned income _ bezpracný příjem , ([eko.])
unearth _ vyhrabat , (v:)
unearth _ vykopat , (v:)
unearthed _ neuzemněný , (adj:)
unearthed _ odkrytý , (adj:)
unearthliness _ nezemskost , (n:)
unearthly _ fantastický , (adj:)
unearthly _ nadpozemský , (adj:)
unearthly _ nadpřirozeně , (adv:)
unearthly _ nadpřirozený , (adj:)
unearthly _ nadzemský , (adj:)
unearthly _ nebeský , (adj:)
unearthly _ nepřirozený , (adj:)
unearthly _ neskutečný , (adj:)
unearthly _ tajemně , (adv:)
unearthly _ tajemný , (adj:)
unease _ znepokojení ,
uneasier _ nesnadnější , (adj:)
uneasiest _ nejnesnadnější , (adj:)
uneasily _ obtížně , (adv:)
uneasiness _ nejistota , (n:)
uneasiness _ neklid , (n:)
uneasiness _ rozpačitost , (n:)
uneasiness _ znepokojení , (n:)
uneasiness _ znepokojenost , (n:)
uneasy _ nesnadný , (adj:)
uneatable _ nepoživatelný , (adj:)
uneaten _ nesnědený , (adj:)
uneconomic _ neekonomický , (adj:)
uneconomic _ nehospodárný , ([eko.])
uneconomic proposition _ nehospodárný návrh , ([eko.])
uneconomic rent _ neekonomické (nehospodárné) nájemné , ([eko.])
uneconomical _ neekonomický , (adj:)
unedited _ needitovaný , (adj:)
unedited _ neupravený , (adj:)
uneducated _ nevzdělaný , (adj:)
unelectable _ nezpůsobilý být volen ,
unelected _ nezvolený , (adj:)
unembodied _ netělesný , (adj:)
unemotional _ chladný , (adj:)
unemotional _ nevzrušený , (adj:)
unemotional _ věcný , (adj:)
unemotionally _ bez vzrušení , (n:)
unemphatic _ nedůrazný , (adj:)
unemployable _ nezaměstnatelný , (adj:)
unemployed _ nezaměstnaný ,
unemployment _ nezaměstnanost , (n:)
unemployment benefits _ příspěvky v nezaměstnanosti ,
unempoloyment benefit _ dávky v nezaměstnanosti ,
unencombered _ nezadlužený , ([eko.])
unencrypted _ nezakryptované , (adj: [it.])
unencumbered _ nezadlužený , (adj:)
unending _ nekončící ,
unendingly _ nekonečně , (adv:)
unendurable _ nesnesitelný , (adj:)
unenforceable _ nevymahatelný , (adj:)
unenforceable _ nevynutitelný , (adj:)
unenlightened _ neinformovaný , (adj:)
unenlightened _ neosvícený , (adj:)
unentered _ nezapsaný , (adj:)
unenterprising _ nepodnikavý , (adj:)
unenthusiastic _ bez nadšení , (n:)
unenthusiastically _ bez elánu ,
unenviable _ nezáviděníhodný , (adj:)
unequal _ nestejný , (adj:)
unequal _ nerovný , (adj:)
unequal _ nerovnoměrný , (adj:)
unequal _ nevyvážený , (adj:)
unequal _ rozdílný , (adj:)
unequalled _ bezpříkladný , (adj:)
unequalled _ nepřekonaný , (adj:)
unequalled _ nesrovnatelný , (adj:)
unequalled _ ojedinělý , (adj:)
unequally _ nerovně , (adv:)
unequally _ nestejně , (adv:)
unequipped _ nepřipravený ,
unequipped _ nevybavený ,
unequivocal _ jednoznačný , (adj:)
unequivocal _ jasný , (adj:)
unequivocally _ jednoznačně , (adv:)
unergonomic _ neergonomický ,
unerring _ neomylný , (adj:)
unerring _ jistý , (adj:)
unerringly _ neomylně , (adj:)
unescapable _ nevyhnutelný ,
unescapable _ neodvratný , (adj:)
UNESCO _ organizace pro vědu, kulturu a vzdělání , (n:)
unessential _ nepodstatný , (adj:)
unethical _ neetický , (adj:)
unethically _ neeticky , (adv:)
uneven _ nerovný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line