Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

underground _ metro , (n:)
underground _ podzemí , (n:)
underground _ podzemní dráha ,
underground _ podzemní ,
underground _ důlní , (adj:)
underground economy _ stínová ,
underground economy _ šedá ekonomika ,
underground railroad _ metro ,
underground screen _ podzemní stěna , ([eko.])
underground wall _ podzemní stěna , ([eko.])
undergrowth _ podrost , (n:)
underhand _ podvodný ,
underhand _ lstivý ,
underhand _ tajný ,
underhand _ pod rukou ,
underhandedly _ podvodně , (adv:)
underinvestment _ nedostatečné investice ,
underlain _ tvořil základ ,
underlay _ podklad , (n:)
underlay _ podložka , (n:)
underlease _ podnájem , ([eko.])
underlie _ být základem ,
underlie _ základ , (n:)
underline _ zdůraznit , (v: [obec.] 6 8)
underline _ podtrhnout , ([obec.] 4 4)
underlined _ podtržený , (adj:)
underlines _ podtrhává , (v:)
underlines _ zdůrazňuje , (v:)
underling _ poddaný , (adj:)
underling _ podřízený , (adj:)
underlining _ podtržení , (n:)
underlying _ spodní , (adj:)
underlying _ zásadní , (adj:)
underlying inflation _ základní inflace , ([eko.])
undermentioned _ níže uvedený ,
undermine _ podemlít , (v:)
undermine _ podrýt , (v:)
undermine _ podkopat , (v:)
undermined _ podrubaný , (adj:)
undermining _ podkopávající , (adj:)
undermining _ podkopávání , (n:)
undermining _ podrubání , (n:)
undermining _ podrývání , (n:)
undermost _ nejnižší , (adj:)
undermost _ nejspodnější , (adj:)
underneath _ vespod ,
underneath _ pod , (n:)
underneath _ na spodní straně ,
undernourished _ podvyživený , (adj:)
undernourishment _ podvýživa , (n:)
underpaid _ málo placený ,
underpants _ spodky ,
underpart _ spodek , (n:)
underpass _ podjezd ,
underpay _ nedostatečně platit ,
underpayment _ malý plat ,
underperformance _ nedostatečný výkon ,
underpin _ podepřít , (v:)
underpin _ podezdít , (v:)
underpin _ podchytit , (v:)
underpinning _ podezdívka , (n:)
underpinning _ podpírání , (n:)
underplay _ podcenit , (v:)
underplay _ podhodnotit , (v:)
underpopulation _ malé zalidnění , (n:)
underprivileged _ diskriminovaný , (adj:)
underprivileged _ neplnoprávný , (adj:)
underprivileged _ nerovnoprávný , (adj:)
underprize _ podcenit , ([eko.])
underproduction _ podvýroba , (n:)
underrate _ podcenit , (v:)
underscore _ podtržítko , (n:)
underscore _ podtrhnout , (v:)
underscore _ zdůraznit , (v:)
underscored _ podtržený , (adj:)
underscores _ podtrhává , (v:)
underscores _ zdůrazňuje , (v:)
undersea _ podmořský , (adj:)
undersecretary _ zástupce ministra , (n:)
undersell _ prodat pod cenou ,
undersell _ prodávat pod cenou , ([eko.])
undersexed _ pohlavně chladný ,
undersheriff _ zástupce šerifa , (n:)
undershirt _ nátělník , (n:)
undershirt _ tílko , (n:)
undershoot _ předčasně přistát ,
undershot _ předčasně přistát ,
undershot _ střelit pod terč ,
underside _ opak , (n:)
underside _ rub , (n:)
undersign _ podepsat , (v:)
undersigned _ níže podepsaný ,
undersize _ malý , (adj:)
undersized _ malý , (adj:)
undersized _ poddimenzovaný , (adj:)
underskirt _ spodní sukně ,
undersold _ prodaný pod cenou ,
underspecification _ nedostatečná specifikace ,
underspend _ nevyčerpat plně prostředky ,
underspent _ nevyčerpaný do nuly ,
understaffed _ s malým stavem zaměstnanců ,
understand _ usuzovat , (v:)
understand _ soudit ,
understand _ chápat ,
understand _ pochopit ,
understand _ porozumět ,
understand _ rozumět , (v:)
understand _ understand/understood/understood , (v: [neprav.])
understandability _ srozumitelnost ,
understandable _ srozumitelný , (adj:)
understandable _ pochopitelný ,
understandably _ srozumitelně , (adv:)
understander _ chápající člověk ,
understanding _ znalý , (adj:)
understanding _ vzájemný souhlas ,
understanding _ pochopení ,
understanding _ chápání ,
understanding _ chápavý , (adj:)
understanding _ chápající ,
understanding _ porozumění ,
understanding _ dorozumění ,
understandingly _ chápavě , (adv:)
understandings _ porozumění , (pl.)
understands _ chápe ,
understate _ neudat všechna fakta ,
understate _ neuvést v plném rozsahu ,
understate _ ohlásit ,
understate _ oznámit , (v:)
understate _ popsat ,
understate _ udat ,
understate _ záměrně zdrženlivě vyjádřit ,
understate _ zmírnit ,
understated _ zdrženlivý , (adj:)
understated _ zmírněný , (adj:)
understatement _ skromné vyjádření , (n:)
understood _ rozumněl ,
understood _ rozuměl , (v:)
understood _ understand/understood/understood , (v: [neprav.])
understorey _ podrost , (n:)
understory _ lesní podrost , (n:)
understrength _ v neúplné síle ,
understudy _ náhradník , (n:)
understudy _ záskok , (n:)
undersurface _ podpovrchový , (adj:)
undertake _ zavázat se ,
undertake _ zaručit se ,
undertake _ vykonat ,
undertake _ podniknout , (v:)
undertake _ provést , (v:)
undertake _ převzít , (v:)
undertake _ přijmout , (v:)
undertake _ podniknout, provést , ([eko.])
undertake _ absolvovat , (v:)
undertaken _ podniknut ,
undertaken _ převzatý , (adj:)
undertaker _ funebrák , (n:)
undertaker _ podnikatel , (n:)
undertaker s _ pohřební ústav ,
undertakes _ podniká , (v:)
undertaking _ pohřební služby ,
undertaking _ podnikání , (n:)
undertaking _ závazek , (n:)
undertone _ polohlas , (n:)
undertone _ podtext , (n:)
undertook _ podnikl , (v:)
undertook _ podniknutý , (adj:)
undertook _ převzatý , (adj:)
undertook _ vykonaný , (adj:)
undertow _ podtón , (n:)
undertrain _ nedostatečně vycvičený ,
underused _ nevyužitý , (adj:)
undervaluation _ podhodnocení , (n:)
undervaluation _ podcenění , ([eko.])
undervaluation of a currency _ podhodnocení měny ,
undervalue _ podhodnotit , (v:)
undervalued _ podhodnocený , (adj:)
undervalued _ podceněný , ([eko.])
undervest _ tílko , (n:)
underwater _ podmořský , (adj:)
underwater _ podvodní , (adj:)
underway _ v činnosti ,
underway _ v pohybu ,
underwear _ prádlo , (n:)
underwear _ spodní prádlo , (n:)
underwear _ spodní ,
underweight _ podváha , (n:)
underweight _ podvyživený , (adj:)
underweight _ podvážený , ([eko.])
underwent _ podstoupil , (v:)
underwent _ prodělal , (v:)
underwhelm _ nechat chladným ,
underwood _ mlází ,
underwood _ podrost , (n:)
underworld _ podsvětí ,
underwrite _ pojistit , (v:)
underwrite _ upsat , (v:)
underwriter _ pojistitel , (n:)
underwriter _ zajistitel ,
underwriters _ pojistitel , (n:)
underwriting _ upisování ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line