Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unconventional _ nekonvenční , (adj:)
unconventional _ neobvyklý , (adj:)
unconventionally _ nekonvenčně , (adv:)
unconventionally _ netradičně , (adv:)
unconvertible _ nesměnitelný , (adj:)
unconvertible _ nekonvertibilní , (adj:)
unconvinced _ nepřesvědčený , (adj:)
unconvincing _ nepřesvědčivý , (adj:)
unconvincingly _ nepřesvědčivě , (adv:)
uncool _ nudný , (adj:)
uncooperative _ nekooperativní , (adj:)
uncooperative _ nespolupracující , (adj:)
uncoordinated _ nekoordinovaný , (adj:)
uncork _ odzátkovat , (v:)
uncorrectable _ nenapravitelný , (adj:)
uncorrected _ nekorigovaný , (adj:)
uncorrected _ neopravený , (adj:)
uncorrelated _ nesouvztažný , (adj:)
uncountable _ nespočetný , (adj:)
uncountably _ nespočetně , (adv:)
uncouple _ odpojit , (v:)
uncouple _ rozpojit , (v:)
uncoupled _ bez vzájemného propojení , ([mat.])
uncouth _ hrubý , (adj:)
uncouth _ neotesaný , (adj:)
uncouthness _ neomalenost , (n:)
uncouthness _ neotesanost , (n:)
uncover _ objevit , (v:)
uncover _ odhalit , (v:)
uncover _ odkrýt , (v:)
uncovered _ odkrytý , (adj:)
uncovering _ odkrytí ,
uncovering _ odkrývající , (adj:)
uncreated _ dosud nevytvořený ,
uncreative _ bez kreativity ,
uncritical _ nekritický , (adj:)
uncritically _ nekriticky , (adv:)
uncross _ narovnat , (v:)
uncrossable _ nepřekročitelný ,
uncrossed _ nepřeškrtnutý , (adj:)
uncrowned _ nekorunovaný , (adj:)
uncrushable _ nerozdrtitelný , (adj:)
uncrystallized _ nevykrystalizovaný , (adj:)
unction _ pomazání , (n:)
unctuous _ úlisný ,
unctuous _ mastný , (adj:)
unctuous _ mazlavý , (adj:)
unctuously _ úlisně , (adv:)
uncultivable _ neobdělávatelný , (adj:)
uncultivated _ barbarský , (adj:)
uncultivated _ nekultivovaný , (adj:)
uncultivated _ neobdělaný , (adj:)
uncultivated _ neobdělávaný , (adj:)
uncultivated _ nepěstovaný , (adj:)
uncultivated _ zanedbaný , (adj:)
uncultured _ nekulturní , (adj:)
uncultured _ nevzdělaný , (adj:)
uncurable _ nevyléčitelný , (adj:)
uncured _ nevyléčený , (adj:)
uncured _ nezahojený , (adj:)
uncurl _ narovnat , (v:)
uncurl _ rozvinout , (v:)
uncut _ necenzurovaný , (adj:)
uncut _ nesestříhaný , (adj:)
uncut _ nezkrácený , (adj:)
undamaged _ nepoškozený ,
undamped _ netlumený , (adj:)
undatable _ nedatovatelný , (adj:)
undated _ nedatovaný , (adj:)
undaunted _ nezdolaný , (adj:)
undead _ nemrtvý ,
undeceive _ vyvést z omylu ,
undecidability _ nerozhodnutelnost , (n:)
undecidable _ nerozhodnutelný , (adj:)
undecided _ nerozhodnutý , (adj:)
undeclared _ nedeklarovaný , (adj:)
undefeatable _ neporazitelný , (adj:)
undefended _ nebráněný ,
undefended _ neobhajovaný ,
undefiled _ čistý , (adj:)
undefiled _ neposkvrněný , (adj:)
undefinable _ nedefinovatelný , (adj:)
undefined _ nedefinovaný , (adj:)
undeformed _ nepřetvořený , (adj:)
undeliverable _ nedoručitelný , (adj:)
undelivered _ nedoručený , (adj:)
undemocratic _ nedemokratický , (adj:)
undemocratically _ nedemokraticky , (adv:)
undemonstrative _ zdrženlivý , (adj:)
undeniable _ popiratelný , (adj:)
undeniable _ nepopiratelný , (adj:)
undeniably _ nepopiratelně , (adv:)
under _ pod ,
under _ méně než , (prep:)
under _ dole ,
under _ dolní , (adj:)
under _ za , (conj:) , (under the rule of king John - za vlády krále Jana)
under arrest _ ve vazbě ,
under control _ mimo kontrolu ,
under fire _ pod palbou ,
under oath _ pod přísahou ,
under one s win _ pod ochranné křídla , ([fráz.])
under pressure _ pod tlakem , (n:)
under pressure _ nedobrovolně ,
under pressure _ pod nátlakem ,
under pressure _ z přinucení , (n:)
under review _ posuzovaný , (adj:)
under the influence of alcohol _ pod vlivem alkoholu ,
under the table _ pod stolem ,
under the weather _ pod psa , ([id.]) , ((o náladě))
under way _ v činnosti ,
under way _ v pohybu ,
under way _ v provozu ,
under- or overweighting of low probabilities _ pod- nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti , ([eko.])
under-age _ nezletilý , (adj:)
under-secretary _ zástupce ministra , (n:)
under-sheriff _ zástupce šerifa , (n:)
under-the-counter _ pod pultem ,
under-the-counter _ pokoutní , (adj:)
underachievement _ částečný neúspěch ,
underachievement _ neúspěch , (n:)
underact _ hrát špatně ,
underage _ neplnoletý , (adj:)
underage _ nezletilý , (adj:)
underarm _ podpaží ,
underarm _ podpažní , (adj:)
underbelly _ slabina , (adv:)
underbid _ podbízet , (v:)
underbody _ dolní část ,
underbrush _ podrost , (n:)
underbrush _ porost , (n:)
undercarriage _ podvozek , (n:)
undercharge _ nedoplatek , (n:)
underclass _ nejnižší sociální třída ,
underclothes _ spodní prádlo ,
underclothing _ spodní prádlo ,
undercoat _ základní nátěr ,
undercooked _ nedovařený , (adj:)
undercover _ mlčenlivý ,
undercover _ tajný ,
undercover _ uzavřený ,
undercover _ zabývající se špionáží ,
undercover _ zabývající se tajným pátráním ,
undercover _ přestrojený ,
undercroft _ krypta , (n:)
undercurrent _ podtón , (n:)
undercurrent _ podtext , (n:)
undercut _ podkopat , (v:)
undercut _ podebrat , (v:)
undercut _ podříznout , (v:)
undercut _ podemlít , (v:)
undercut _ podbízet , (v:)
undercut _ podseknutí , (n:)
undercut _ snížit cenu (pod konkurenci) ,
undercut _ jít dolů s cenou ,
underdeveloped _ nevyvinutý , (adj:)
underdeveloped _ zakrnělý , (adj:)
underdeveloped _ zaostalý , (adj:)
underdevelopment _ nevyvinutost , (n:)
underdevelopment _ zakrnělost , (n:)
underdog _ předpokládaný poražený ,
underdone _ nedovařený , (adj:)
undereducate _ málo vzdělaný ,
undereducate _ nevzdělaný ,
underemployment _ malá zaměstnanost , (n:)
underestimate _ podceňovat , (v:)
underestimate _ podceněný , ([eko.])
underestimate _ podcenit , ([eko.])
underestimated _ podceněný , (adj:)
underestimating _ podceňování , (n:)
underestimation _ podceňování ,
underexpose _ podexponovat , (v:)
underexposure _ podexpozice , (n:)
underfed _ podvyživený , (adj:)
underfeed _ podvyživit ,
underfloor _ podlahové ,
underflow _ nenaplnění , (n:)
underflow _ podtečení , (n:)
underfoot _ pod nohama , (n:)
underframe _ podvozek , (n:)
underfund _ poskytnout málo peněz ,
underfunded _ bez financí , (adj:)
underfur _ podsada , (n:) , (srst)
undergarment _ spodní prádlo ,
undergo _ podstoupit , (v:)
undergo _ vytrpět ,
undergo _ prodělat , (v:)
undergoes _ podstupuje , (v:)
undergoing _ podstoupení , (n:)
undergone _ podstoupený , (adj:)
undergraduate _ absolvent , (n:)
undergraduate _ pregraduální , (adj:)
undergraduate _ student , (n:)
undergraduate _ vysokoškolák , (n:)
undergraduates _ absolventi , (n:)
underground _ v podzemí ,
underground _ v ilegalitě ,
underground _ sklepní ,
underground _ pod zemí ,
underground _ ilegální ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line