Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

uncannily _ podivně , (adv:)
uncanny _ podivný , (adj:)
uncanny _ tajemný , (adj:)
uncap _ sejmout víčko ,
uncared-for _ neudržovaný , (adj:)
uncaring _ bezcitný , (adj:)
uncased _ svlečený , (adj:)
uncatalogued _ nekatalogizovaný , (adj:)
uncaused _ nezaviněný , (adj:)
unceasing _ nepřetržitý ,
unceasing _ neutuchající , (adj:)
unceasingly _ nepřetržitě ,
unceasingly _ neustále , (adv:)
uncensored _ necenzurovaný , (adj:)
unceremonious _ nenucený , (adj:)
unceremoniously _ bez dlouhých řečí ,
uncertain _ nejistý ,
uncertain _ neurčitý , (adj:)
uncertainly _ nejistě , (adv:)
uncertainly _ váhavě , (adv:)
uncertainties _ nejasnosti , (n:)
uncertainties _ nejistoty , (n: pl.)
uncertainty _ nejistota ,
uncertainty _ neurčitost , (n:)
uncertainty analysis _ analýza neurčitosti , ([eko.])
uncertainty analysis _ analýza nejistot , ([eko.])
uncertainty factor (UF) _ faktor nejistoty , ([eko.])
uncertified _ necertifikovaný , (adj:)
uncertified _ neschválený , (adj:)
unchain _ odvázat ,
unchain _ osvobodit , (v:)
unchained _ nespoutaný , (adj:)
unchallengeable _ nenapadnutelný , (adj:)
unchallenged _ bez námitek ,
unchallenged _ nenapadnutelný , (adj:)
unchallenged _ nenapadnutý , (adj:)
unchangeable _ neproměnný , (adj:)
unchangeable _ neproměnlivý , (adj:)
unchangeable _ nezměnitelný , (adj:)
unchanged _ nezměněný , (adj:)
unchanged _ neměnný , ([eko.])
unchanging _ neměnný , (adj:)
uncharacteristic _ netypický , (adj:)
uncharacteristically _ netypicky , (adv:)
uncharged _ nenabitý , (adj:)
uncharged _ nezatížený , (adj:)
uncharismatic _ nepřitažlivý , (adj:)
uncharitable _ nemilosrdný , (adj:)
uncharitably _ nemilosrdně , (adv:)
uncharted _ neprozkoumaný , (adj:)
uncharted _ nezmapovaný , (adj:)
unchartered _ nepovolený , (adj:)
unchasteness _ necudnost ,
uncheckable _ neschopný být kontrolován ,
unchecked _ nekontrolovaný , (adj:)
unchecked _ neomezený , (adj:)
unchristian _ nekřesťanský , (adj:)
uncial _ unciála , (n:)
unciform _ hákovitý , (adj:)
unciform _ háčkovitý , (adj:)
uncircumcised _ neobřezaný , (adj:)
uncivil _ nevychovaný , (adj:)
uncivil _ nezdvořilý , (adj:)
uncivilised _ barbarský ,
uncivilised _ necivilizovaný ,
uncivilised _ nekulturní ,
uncivilised _ primitivní ,
uncivilized _ necivilizovaný , (adj:)
uncivilized _ nezdvořilý , (adj:)
unclad _ neoděný , (adj:)
unclaimed _ nepožadovaný ,
unclaimed _ nepřivlastněný ,
unclaimed _ nevyvlastněný ,
unclaimed _ nevyzvednutý ,
unclaimed _ nevyžádaný ,
unclasp _ odepnout , (v:)
unclasp _ rozepnout , (v:)
unclassifiable _ neklasifikovatelný , (adj:)
unclassified _ neutříděný ,
unclassified _ nikoli tajný ,
unclassified _ neklasifikovaný , (adj:)
uncle _ strýček , (n:)
uncle _ strejda , ([hovor.])
uncle _ strýc ,
Uncle Sam _ Strýček Sam , ([id.]) , (obrazně: Spojené Státy Americké)
Uncle Tom _ černoch pokorný k bílým ,
unclean _ nečistý , (adj:)
uncleaned _ nevyčištěno ,
uncleanliness _ nečistota , (n:)
uncleanliness _ nepořádnost , (n:)
uncleanly _ nečistě , (adv:)
uncleanly _ nečistotný , (adj:)
unclear _ nejasný , (adj:)
unclench _ uvolnit , (v:)
uncles _ strýčkové ,
unclimbable _ nezdolatelná např. hora , (n:)
uncloak _ odkrýt ,
uncloak _ odmaskovat ,
unclog _ odblokovat , (v:)
unclog _ uvolnit , (v:)
uncloseted _ neskrývaný , (adj:)
unclothe _ odstrojit , (v:)
unclothe _ svléci , (n: pl.)
unclothed _ neoblečený ,
unclouded _ bezmračný , (adj:)
unclouded _ jasný , (adj:)
uncoated _ holý , (adj:)
uncoil _ rozvinout se , (v:)
uncollected _ neinkasovaný , (adj:)
uncollected _ nesbíraný , (adj:)
uncollected _ nevybiratelný , ([eko.])
uncollectible _ nedobytný dluh ,
uncombined _ nesloučený , (adj:)
uncomely _ neúhledný , (adj:)
uncomfortable _ nepohodlný ,
uncomfortableness _ nepohodlnost ,
uncomfortably _ nepohodlně , (adv:)
uncommercial _ neobchodní ,
uncommitted _ neangažovaný , (adj:)
uncommitted _ nezúčastněný , (adj:)
uncommon _ nezvyklý , (adj:)
uncommon _ neobyčejný , (adj:)
uncommon _ neobvyklý , (adj:)
uncommonly _ mimořádně , (adv:)
uncommonness _ nezvyklost , (n:)
uncommunicative _ nesdílný ,
uncommunicative _ nekomunikativní ,
uncompensated _ nevykompenzovaný , (adj:)
uncompetitive _ nekonkurenční , (adj:)
uncompetitiveness _ nekonkurenceschopnost , (n:)
uncomplaining _ trpělivý ,
uncomplaining _ nestěžující si ,
uncomplainingly _ trpělivě , (adv:)
uncomplete underground wall _ neúplná podzemní stěna , ([eko.])
uncompleted _ nedokončený , (adj:)
uncomplimentary _ nelichotivý , (adj:)
uncomplimentary _ nezdvořilý , (adj:)
uncomprehended _ nepochopený , (adj:)
uncomprehending _ nechápající , (adj:)
uncomprehendingly _ nechápavě , (adv:)
uncompress _ dekomprimovat , (v:)
uncompressed _ dekomprimovaný , (adj:)
uncompressed _ rozbalený , (adj:)
uncompromising _ nekompromisní , (adj:)
uncompromising _ neústupný , (adj:)
uncompromisingly _ neústupně , (adv:)
unconcealed _ neskrývaný , (adj:)
unconcealed _ netajený , (adj:)
unconcern _ lhostejnost , (n:)
unconcern _ nezájem , (n:)
unconcerned _ bezstarostný , (adj:)
unconcerned _ lhostejný , (adj:)
unconcernedly _ lhostejně , (adv:)
unconditional _ bezpodmínečný , (adj:)
unconditionally _ bezpodmínečně , (adv:)
unconditioned _ nepodmíněný , (adj:)
unconfined _ neohraničený , (adj:)
unconfirmed _ nepotvrzený , (adj:)
uncongenial _ nevhodný , (adj:)
unconnect _ nespojit , (v:)
unconnected _ nespojený , (adj:)
unconquerable _ nedobytný , (adj:)
unconquerable _ neporazitelný , (adj:)
unconquerable _ nepřemožitelný , (adj:)
unconquered _ neporažený , (adj:)
unconscionable _ hanebný , (adj:)
unconscionable _ nepřiměřený , (adj:)
unconscionable _ nespravedlivý , (adj:)
unconscionable _ skandální , (adj:)
unconscionably _ hanebně , (adv:)
unconscionably _ nehorázně , (adv:)
unconscious _ podvědomí ,
unconscious _ v bezvědomí ,
unconscious _ bezvědomý , (adj:)
unconscious _ neúmyslný , (adj:)
unconscious _ nevědomý , (adj:)
unconsciously _ neúmyslně , (adv:)
unconsciously _ nevědomě , (adv:)
unconsciousness _ bezvědomí , (n:)
unconsidered _ nedomyšlený , (adj:)
unconsoled _ neutěšený , (adj:)
unconsolidated _ nezpevněný , (adj:)
unconstitutional _ protiústavní , (adj:)
unconstitutional _ neústavní , (adj:)
unconstitutionally _ protiústavně , (adv:)
unconstrained _ nenucený , (adj:)
uncontainable _ neobsažitelný , (adj:)
uncontaminated _ nekontaminovaný , (adj:)
uncontaminated _ nezamořený , (adj:)
uncontentious _ nesporný ,
uncontested _ nenapadnutý , (adj:)
uncontested _ nesporný , (adj:)
uncontrollable _ nekontrolovatelný , (adj:)
uncontrollable _ nekontrolovatelný, neovladatelný , ([eko.])
uncontrollable _ nezadržitelný , (adj:)
uncontrollably _ nekontrolovatelně , (adv:)
uncontrolled _ neovládaný , (adj:)
uncontrolled _ neovládatelný , (adj:)
uncontroversial _ nesporný , (adj:)
uncontroversially _ nekontroverzně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line