Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unalterable _ nezměnitelný , (adj:)
unalterably _ nezměnitelně , (adv:)
unaltered _ nezměněný , (adj:)
unambiguity _ jednoznačnost , (n:)
unambiguous _ nedvojsmyslný , (adj:)
unambiguous _ jednoznačný , (adj:)
unambiguously _ jednoznačně , (adv:)
unamusing _ nudný , (adj:)
unanimity _ jednohlasnost , (n:)
unanimous _ jednohlasný , (adj:)
unanimous _ jednotný , (adj:)
unanimous _ jednohlasný, jednomyslný , ([eko.])
unanimously _ jednomyslně , (adv:)
unanimously _ jednotně , (adv:)
unannounced _ neohlášený , (adj:)
unannunciated intrusion _ neoprávněné vniknutí , (n:)
unanswerable _ nezodpověditelný , (adj:)
unanswered _ nezodpovězený , (adj:)
unanticipated _ neočekávaný , (adj:)
unanticipated _ nepředpokládaný , (adj:)
unapologetic _ nedotčený , (adj:)
unappealable _ neodvolatelný , (adj:)
unappealingly _ nevábně ,
unappeased _ nesmířený , (adj:)
unappetizing _ neestetický , (adj:)
unappetizing _ nechutný , (adj:)
unapplied _ nepoužitý , (adj:)
unapplied _ neaplikovaný , (adj:)
unappreciative _ nevděčný , (adj:)
unapproachability _ nedosažitelnost , (n:)
unapproachable _ nepřístupný ,
unappropriated _ nepřivlastněný , (adj:)
unapprove _ nesouhlasit ,
unapprove _ nepotvrdit ,
unapprove _ neschválit ,
unapproved _ nepotvrdil , (v:)
unapproved _ neschválený , (adj:)
unapproved _ neschválil , (v:)
unapproved _ nesouhlasil , (v:)
unarguable _ nepopiratelný , (adj:)
unarguably _ nepopiratelně , (adv:)
unarmed _ neozbrojený , (adj:)
unarmoured _ nepancéřovaný , (adj:)
unarrest _ osvobození ,
unarrest _ propuštění ,
unary _ jednočlenný , (adj:)
unashamed _ nestydatý ,
unashamedly _ nestydatě , (adv:)
unasked _ nevyžádaný , (adj:)
unassailable _ nedobytný , (adj:)
unassailable _ nenapadnutelný , (adj:)
unassertive _ neprůbojný , (adj:)
unassignable _ nepřenosný , (adj:)
unassignable _ nepřevoditelný , (adj:)
unassigned _ nepřiřazeno ,
unassisted _ bez podpory ,
unassisted _ bez pomoci ,
unassuming _ nenáročný , (adj:)
unassuming _ skromný , (adj:)
unassured _ nejistý , (adj:)
unattached _ nepřiloženo ,
unattached _ nepřipojený , (adj:)
unattached _ nespojený , (adj:)
unattainable _ nedosažitelný , (adj:)
unattainable _ nedostižný , (adj:)
unattainable _ nedostupný , (adj:)
unattainably _ nedosažitelný , (adj:)
unattended _ neobsluhovaný , (adj:)
unattested _ nedoložený , (adj:)
unattractive _ neatraktivní , (adj:)
unattractive _ nehezký , (adj:)
unattractively _ nevábně ,
unattractiveness _ neatraktivnost , (n:)
unattributable _ nikomu nepřipsatelný ,
unattributed _ nepřičítaný , (adj:)
unattributed _ nepřisuzovaný , (adj:)
unauthentic _ neautentický ,
unauthenticated _ neověřený , (adj:)
unauthorised _ neautorizovaný , (adj:)
unauthorised _ neoprávněný , (adj:)
unauthorised _ nepovolený , (adj:)
unauthorised usage fee _ poplatek za neoprávněné užívání ,
unauthorized _ neautorizovaný ,
unavailability _ nedostupnost ,
unavailability _ nedosažitelnost , (n:)
unavailability _ nepoužitelnost , (n:)
unavailable _ nedostupné , (adj:)
unavailable _ nepřístupný , (adj:)
unavailable _ nedosažitelný , (adj:)
unavailable _ nedostupný ,
unavailing _ marný , (adj:)
unavailing _ zbytečný , (adj:)
unavailingly _ bezvýsledně , (adv:)
unavailingly _ zbytečně , (adv:)
unavenged _ nepotrestaný , (adj:)
unavoidable _ nevyhnutelný , (adj:)
unavoidably _ nevyhnutelně , (adv:)
unawakened _ neprobuzený , (adj:)
unaware _ nevědomě ,
unaware _ netušící , (adj:)
unaware _ neuvědomující si ,
unawareness _ neuvědomování si ,
unawares _ nevědomky , (adv:)
unbacked _ nepodporovaný , (adj:)
unbacked _ outsider , (n:)
unbaked _ nedopečený , (adj:)
unbaked _ nepečený , (adj:)
unbaked _ neupečený , (adj:)
unbalance _ vychýlit , (v:)
unbalanced _ nevyrovnaný , (adj:)
unbar _ odrýglovat , (v:)
unbearable _ neúnosný ,
unbearable _ nesnesitelný , (adj:)
unbearably _ nesnesitelně , (adv:)
unbeatable _ nepřekonatelný , (adj:)
unbeaten _ neporažený , (adj:)
unbecoming _ nepatřičný , (adj:)
unbecoming _ neslušný , (adj:)
unbeknown _ bez něčího vědomí ,
unbeknown _ neznámý , (adj:)
unbelief _ bezbožnost , (n:)
unbelief _ nevíra , (n:)
unbelievability _ neuvěřitelnost , (n:)
unbelievable _ neuvěřitelný , (adj:)
unbelievably _ neuvěřitelně , (adv:)
unbeliever _ nevěřící , (adj:)
unbelievers _ nevěřící , (adj:)
unbelieving _ nevěřící , (adj:)
unbeloved _ nemilovaný , (adj:)
unbend _ narovnat , (v:)
unbend _ pookřát , (v:)
unbent _ pookřál , (v:)
unbiased _ nezaujatý , (adj:)
unbiased _ nestranný , (adj:)
unbiasedly _ nezaujatě , (adv:)
unbiassed _ nestranný , (adj:)
unbiassed _ nezaujatý , (adj:)
unbiassed _ nezkreslený , (adj:)
unbiassedly _ nezaujatě , (adv:)
unbidden _ nezvaný , (adj:)
unbidden _ spontánní , (adj:)
unbind _ odpoutat , (v:)
unbind _ odvázat , (v:)
unbind _ osvobodit , (v:)
unbind _ rozvázat , (v:)
unbind _ uvolnit , (v:)
unbleached _ nebělený , (adj:)
unblemished _ bezúhonný , (adj:)
unblemished _ neposkvrněný , (adj:)
unblinkingly _ upřeně ,
unblock _ odblokovat , (v:)
unblocked _ odblokovaný , (adj:)
unbloodied _ nezakrvácený , (adj:)
unbloody _ nekrvavý , (adj:)
unbodied _ duchový , (adj:)
unbodied _ netělesný , (adj:)
unbolt _ uvolnit , (v:)
unborn _ nenarozený , (adj:)
unbosom _ prozradit , (v:)
unbosom _ vyznat , (v:)
unbound _ nespoutaný , (adj:)
unbound _ nesvázaný , (adj:)
unbound _ nevázaný , (adj:)
unbound _ rozvázat , (v:)
unbound _ uvolnit , (v:)
unbounded _ neomezený , (adj:)
unboundedness _ neomezenost , (n:)
unbowed _ neohnutý , (adj:)
unbraced _ nevyztužený , (adj:)
unbranded _ neoznačkovaný , (adj:)
unbreakability _ nerozbitnost , (n:)
unbreakable _ nerozbitný , (adj:)
unbreakable _ neporušitelný , (adj:)
unbribable _ neúplatný ,
unbribable _ nepodplatitelný , (adj:)
unbridgeable _ nepřeklenutelný , (adj:)
unbridgeable _ nepřekonatelný , (adj:)
unbridgeable _ neřešitelný , (adj:)
unbridled _ bezuzdný , (adj:)
unbridled _ nespoutaný , (adj:)
unbroken _ kontinuální , (adj:)
unbroken _ nepřetržitý , (adj:)
unbroken _ nerozbitý , (adj:)
unbuckle _ odepnout , (v:)
unbuckled _ odepnutý ,
unbudget _ mimorozpočtový ,
unburden _ odtížit ,
unburden _ odebrat břemeno ,
unburdened _ nezatížený , (adj:)
unburied _ nepohřbený , (adj:)
unburned _ nepálený , (adj:)
unburned _ nespálený , (adj:)
unburnished _ nehlazený , (adj:)
unburnt _ nespálený , (adj:)
unbutton _ rozepnout knoflíky ,
unbutton _ rozepnout , (v:)
uncalibrated _ nekalibrovaný , (adj:)
uncalled _ žádoucí ,
uncalled _ nezvaný , (adj:)
uncalled-for _ nepožadovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line