Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

usage _ využití ,
usage _ upotřebení ,
usage _ způsob zacházení ,
usage _ užívání ,
usage _ užití ,
usage _ zvyklost , (n:)
usages _ použití , (pl.)
usages _ užívání , (pl.)
usance _ směnečná lhůta ,
usance _ uzance , (n:)
USCG _ United States Coast Guard , ([zkr.])
USDA _ ministerstvo zemědělství USA , ([zkr.])
use _ použít ,
use _ používat , (v:)
use _ užít ,
use _ užívat , (v:)
use _ využít ,
use _ použití ,
use _ používání ,
use _ využívat ,
use _ užití , ([eko.]) , (Činnosti jako např. spotřeba výrobku, provoz zařízení, skladování výrobku pro pozdější užití (např. mražení), příprava výrobku pro užití (např. vaření).)
use _ užívat, spotřebovat , ([eko.])
use _ aplikace , (n:)
use _ uplatnění , (n:)
use _ upotřebení , (n:)
use _ upotřebit , (v:)
use (re-use; maintenance) _ užití (opětné užití; údržba) , ([eko.]) , (Činnosti v rámci životního cyklu, které začínají po distribuci výrobků nebo materiálů a končí, když tyto výrobky mebo materiály jsou vyřazeny a vstupují do systému odpadového hospodářství.)
use table _ tabulka užití , ([eko.])
use up _ dobrat , (v:)
use value, vicarious _ užitná hodnota, delegovaná , ([eko.])
use values _ užitné hodnoty , ([eko.])
useability _ použitelnost , (n:)
useable _ použitelný , (adj:)
used _ užívaný , (adj:)
used _ užitý , (adj:)
used _ opotřebovaný , (adj:)
used _ ojetý , (adj:)
used _ obnošený , (adj:)
used _ zvyklý ,
used _ použitý , (adj:)
used _ používaný , (adj:)
used _ užíval , (v:)
used to _ dělával , (v:) , (s infinitivem; vyjadřuje opakování děje v minulosti (I used to go - chodíval jsem))
used to annoy _ zlobíval ,
used to be _ býval ,
used to drive _ jezdíval ,
used to go _ jezdíval ,
used to say _ říkával ,
useful _ vhodný , (adj:)
useful _ prospěšný , (adj:)
useful _ platný , (adj:)
useful _ užitečný , (adj:)
useful _ potřebný , (adj:)
useful life _ doba užití , ([eko.]) , (Časové období od příchodu výrobku do rukou konečného uživatele v bodě užití, a dál až do doby, kdy je výrobek, který byl konečným uživatelem užíván, vyřazen. Lze to vyjádřit některou z mnoha jednotek, které odrážejí modely skutečného užití výrobku.)
useful phytophage _ užitečný fytofág , ([eko.])
usefully _ užitečně , (adv:)
usefulness _ prospěšnost , (n:)
usefulness _ účelnost , (n:)
usefulness _ užitečnost , (n:)
useless _ neužitečný , (adj:)
useless _ marný , (adj:)
useless _ bezúčelný , (adj:)
useless _ nepotřebný , (adj:)
useless _ nepoužitelný , (adj:)
useless _ neúčelný , (adj:)
useless _ zbytečný , (adj:)
uselessly _ marně , (adv:)
uselessly _ neužitečně , (adv:)
uselessly _ zbytečně , (adv:)
uselessness _ nepoužitelnost , (n:)
usenet _ usenet ,
user _ uživatel , (n:)
user charges _ uživatelské poplatky , ([eko.])
user cost _ uživatelské náklady ,
user fees _ poplatky za užívání , ([eko.])
user friendly _ uživatelsky přívětivý ,
user-friendliness _ uživatelská přívětivost ,
user-friendly _ uživatelsky přívětivé ,
username _ uživatelské jméno , (n: [it.])
users _ uživatelé , (n: pl.)
uses _ použití , (n: pl.)
uses _ používá , (v:)
uses _ užívá , (v:)
usher _ uvaděč , (n:)
usher _ uvést , (v:)
usher _ uvádět ,
usher in _ ohlašovat , (v:)
usher in _ předznamenávat , (v:)
usher out _ vyprovázet , (v:)
usherette _ biletářka , (n:)
usherette _ uvaděčka , (n:)
using _ používající , (adj:)
USMA _ United States Military Academy , ([zkr.] [voj.])
USMC (United States Marine Corps) _ americká námořní pěchota , (n: [zkr.] [voj.])
USN (United States Navy) _ americké námořnictvo , (n: [zkr.] [voj.])
USNA _ United States Naval Academy , ([zkr.] [voj.])
usquebaugh _ whisky , (n: [irish,scots])
USSOCOM _ United States Special Operation Command , ([zkr.] [voj.])
USSPACECOM _ United States Space Command , ([zkr.] [voj.])
USSR _ Sovětský Svaz ,
Ustinov _ anglický herec ,
USU _ USUally (frequently just usu.) , ([zkr.])
usual _ normální ,
usual _ obyčejně ,
usual _ běžný ,
usual _ obvyklý ,
usual _ obyčejný ,
usual _ obvykle ,
usually _ běžně ,
usually _ normálně ,
usually _ obvykle ,
usually _ obyčejně ,
usufruct _ užívací právo ,
usufruct _ používání , (n:)
usufruct _ usufruktus , (n:)
usufruct right _ užívací právo , ([eko.])
usufructuary _ usufruktář ,
usurer _ lichvář , (n:)
usurious _ lichvářský , (adj:)
usurp _ uzurpovat , (v:)
usurp _ uchvátit , (v:)
usurp _ zmocnit , (v:)
usurpation _ uchvácení , (n:)
usurper _ uchvatitel , (n:)
usury _ lichva , (n:)
usury _ lichvářství , (n:)
Utahan _ obyvatel Utahu ,
UTC _ Under The Counter , ([zkr.])
utensil _ nádobí ,
utensil _ potřeby pro domácnost , (n:)
utensils _ nádobí ,
uteri _ dělohy , (n: pl. [med.]) , (tvar uteruses je také správně)
uteri _ dělohy ,
uteri _ děloha , (n:)
uterine _ děloha ,
uterine _ děložní , (adj:)
uterus _ děloha , (n: [med.])
uterus _ uterus ,
uterus _ děloha , ([med.])
utilisation _ utilizace , (n:)
utilisation _ využití , (n:)
utilise _ upotřebit , (v:)
utilise _ využít , (v:)
utilised _ využitý , (adj:)
utilising _ využití ,
utilitarian _ utilitární ,
utilitarian _ prospěchář , (n:)
utilitarian _ prospěchářský , (adj:)
utilitarian _ utilitářský , (adj:)
utilitarianism _ prospěchářství , (n:)
utilitarianism _ utilitarismus , (n:)
utilities _ nástroje ,
utilities _ podniky , (n: pl.)
utilities _ vybavení , (pl.) , (n:)
utility _ užitek , (n:)
utility _ užitná hodnota ,
utility _ utilita ,
utility _ obslužný , (adj:)
utility _ pomůcka , (n:)
utility _ prospěšnost , (n:)
utility _ přínosnost , (n:)
utility _ užitečnost , (n:)
utility _ užitkový , (adj:)
utility criteria _ kritérium užitečnosti , ([eko.])
utility function _ funkce užitečnosti , ([eko.])
utility goods _ statky ,
utility goods _ užitné zboží ,
utility room _ domácí dílna , (n:)
utilization _ upotřebení , (n:)
utilization _ využití , (n:)
utilization _ spotřebování , ([eko.])
utilization _ utilizace (mikrobiologie) , ([eko.])
utilization _ užití , (n:)
utilize _ zpracovat ,
utilize _ využít ,
utilize _ upotřebit ,
utilize _ užít ,
utilize _ použít ,
utilize _ zužitkovat ,
utilized _ použil , (v:)
utilized _ upotřebil , (v:)
utilized _ užil , (v:)
utilized _ využil , (v:)
utilized _ využitý , (adj:)
utilized _ zpracoval , (v:)
utilized _ zužitkoval , (v:)
utilized _ zužitkovaný , (adj:)
utilizing _ používající , (adj:)
utmost _ maximální , (adj:)
utmost _ mezní , (adj:)
utmost _ největší , (adj:)
utopia _ utopie , (n:)
utopian _ utopický , (adj:)
utopian _ utopista , (n:)
utopian _ utopistický , (adj:)
Utrecht _ město - Holandsko , (n: [jmén.])
UTT _ Under The Table , ([zkr.])
utter _ absolutní , (adj:)
utter _ naprostý , (adj:)
utter _ pronést , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line