Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

uprate _ zkvalitnit , (v:)
uprear _ pozvednout , (v:)
upright _ čestný , (adj:)
upright _ poctivý , (adj:)
upright _ svislý , (adj:)
upright _ vzpřímený , (adj:)
upright piano _ pianino ,
uprightly _ vzpřímeně , (adv:)
uprightness _ čestnost , (n:)
uprightness _ svislost , (n:)
uprise _ vznik , (n:)
uprise _ povstat , (v:)
uprising _ povstání ,
upriver _ proti proudu ,
uproar _ povyk , (n:)
uproarious _ hlučný , (adj:)
uproariously _ bouřlivě , (adv:)
uproot _ vykořenit , (v:)
ups _ zvedá , (v:)
ups and downs _ zdary a nezdary ,
ups and downs _ zvlněný terén ,
upset _ upset/upset/upset , (v: [neprav.])
upset _ rozčilený , (adj:)
upset _ rozčílit , (v:)
upset _ rozrušený , (adj:)
upset _ rozrušit , (v:)
upset _ zneklidněný , (adj:)
upset _ zneklidnit , (v:)
upset _ znepokojení , (n:)
upset the applecart _ překazit plán ,
upsets _ rozčiluje , (v:)
upsetting _ překocení , (n:)
upsetting _ rozčilující , (adj:)
upsetting _ rozrušující , (adj:)
upsetting _ zneklidňující , (adj:)
upsetting _ znervózňující , (adj:)
upshot _ závěr , (n:)
upside _ budoucí , (adj:)
upside _ perspektivní , (adj:)
upside down _ hlavou dolů ,
upside down _ na ruby ,
upside down _ naruby ,
upside down _ nohama vzhůru ,
upside down _ v obrácené poloze ,
upside down _ vzhůru nohama , (n:)
upside down _ obrácený , (adj:)
upside-down _ převrácený , (adj:)
upside-down _ vzhůru nohama , (n:)
upsilon _ ypsilon , (n:)
upstage _ jsoucí v pozadí ,
upstairs _ nahoře ,
upstairs _ o poschodí výše , (adv:)
upstairs _ nahoru , (adv:) , ((do schodů))
upstanding _ bezúhonný , (adj:)
upstanding _ čestný , (adj:)
upstanding _ poctivý , (adj:)
upstanding _ vzpřímený , (adj:)
upstart _ který se náhle objevil , (adj:)
upstart _ povýšenec , (n:)
upstart _ zbohatlík , (n:)
upstart _ nový , (adj:) , (náhle se objevivší)
upstart _ nedávný , (adj:) , (náhle se objevivší)
upstate _ z venkova ,
upstate _ na venkov ,
upstate _ do severního vnitrozemí státu ,
upstate _ z vnitrozemí ,
upstate _ ze severní části státu ,
upstate _ z severního vnitrozemí státu ,
upstate New York _ severní část New Yorku ,
upstream _ proti proudu ,
upstream _ protisměr , (n:)
upstroke _ zdvih , (n:)
upsurge _ eskalace , (n:)
upswing _ exploze ,
upswing _ konjunktura , ([přen.])
upswing _ náhlý vzestup ,
upswing _ rozmach , ([přen.])
uptake _ absorpce , (n:)
uptake _ požívání , (n:)
uptake _ zdvihání , (n:)
uptake _ adsorpce , (n:)
upthrust _ vztlak , (n:)
upthrust _ zdvih , (n:)
uptight _ napnutý , (adj:)
Upton _ Upton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
uptown _ okraj města , (n:)
uptown _ okrajová část města , (n:)
upturn _ konjunktura , (n:)
upturn _ zlepšení , (n:)
upturn _ zlepšení, obrácení , ([eko.])
upturn _ obrat směrem nahoru ,
upturn _ vzestup , (n:)
upward _ stoupající , (adj:)
upward _ vzestupný , (adj:)
upward _ nahoru , ([eko.])
upward _ směrem nahoru ,
upward pressure _ vztlak , (n:)
upward trend _ stoupající vývoj ,
upward trend _ vzestupný trend ,
upward trend _ vzestupný vývoj ,
upwardly _ vzestupně , (adv:)
upwards _ vzhůru ,
upwards _ směrem nahoru ,
upwind _ proti větru ,
Ural Mountains _ Pohoří Ural , ([zem.])
uraninite _ uranin ,
uraninite _ smolinec , (n:)
uranium _ uran , ([chem.])
Uranus _ Uran ,
urate _ urát ,
urban _ městský , (adj:)
urban agglomeration _ sídelní aglomerace , ([eko.])
urban landscape _ sídelní krajina , ([eko.])
urban legend _ mýtus , (n:)
urban settlement _ sídelní aglomerace , ([eko.])
urbane _ zdvořilý , (adj:)
urbanisation _ urbanizace , (n:)
urbanise _ urbanizovat , (v:)
urbanity _ jemnost ,
urbanity _ zdvořilost ,
urbanization _ urbanizace , (n:)
urbanize _ urbanizovat , (v:)
urchin _ rošťák ,
urchin _ darebák ,
urchin _ uličník , (n:)
Urdu _ urdština , (n:)
urea _ močovina , (n:)
ureter _ močovod , (n: [med.])
urethane _ polyuretan , (n:)
urethane _ uretan , (n:)
urethra _ močová trubice ,
urethra _ močovod , (n:)
urethra _ uretra , (n:)
urethrae _ močová trubice ,
urethral _ týkající se močové trubice ,
urethral _ uretrální , (adj:)
urethritis _ uretritida , (n:)
urge _ naléhat ,
urge _ naléhání , (n:)
urge _ nutit , (v:)
urge _ pobídka , (n:)
urge _ pobídnout , (v:)
urge _ pobízet , (v:)
urge _ podněcovat , (v:)
urge _ popohnat , (v:)
urge _ prosazovat , (v:)
urge _ nutkání , (n:)
urged _ urgovaný , (adj:)
urgency _ naléhavost , (n:)
urgent _ nutný , (adj:)
urgent _ naléhavý , (adj:)
urgent _ urgentní , (adj:)
urgently _ naléhavě , (adv:)
urgently _ urgentně , (adv:)
urges _ naléhá , (v:)
urges _ urguje , (v:)
urging _ naléhání , (n:)
urging _ nutící , (adj:)
urging _ urgování , (n:)
uric _ močový , (adj:)
urinal _ pisoár , (n:)
urinalysis _ rozbor moče ,
urinary _ močový , (adj:)
urinary bladder _ močový měchýř ,
urinate _ vymočit se ,
urinate _ močit , (v:)
urinated _ močil , (v:)
urinating _ močení , (n:)
urination _ močení , (n:)
urine _ moč , (n:)
urinogenital _ urinogenitální ,
URLCM _ yoU aRe weLCoMe , ([zkr.])
urn _ urna , (n:)
urodynia _ urodynie , (n:)
urologist _ urolog , (n:)
urology _ urologie , (n:)
Urquhart _ Urquhart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
URRP _ University Resident Research Program , ([zkr.] [voj.])
Ursa Major _ Velká Medvědice , ([jmén.] [astr.]) , (souhvězdí, jehož část je známa též jako Velký Vůz)
Ursa Minor _ Malá Medvědice , ([jmén.] [astr.]) , (souhvězdí, jehož část je známa též jako Malý Vůz)
ursine _ medvědí ,
ursine _ medvědovitý , (adj:)
Ursula _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
urticaria _ kopřivka ,
Uruguay _ Uruguay , (n: [jmén.])
Uruguayan _ obyvatel Uruguaye ,
Uruguayans _ obyvatelé Uruguaye ,
Urumqi _ město - Čína , (n: [jmén.])
us _ nám ,
us _ nás ,
us _ námi , ((ins))
USA _ Spojené státy americké , (n: [zem.])
usability _ použitelnost ,
usable _ použivatelné ,
usable _ použitelný , (adj:)
usable _ upotřebitelný , (adj:)
usably _ použitelně ,
USAF _ United States Air Force , ([zkr.])
USAFA _ United States Air Force Academy , ([zkr.] [voj.])
USAFE _ United States Air Forces in Europe , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line