Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unwind _ odvíjet , (v:)
unwind _ odvinout , (v:)
unwind _ rozmotat , (v:)
unwind _ rozvinout , (v:)
unwind oneself from _ vyvinout se ,
unwinder _ odvíjecí stojan ,
unwinds _ uvolnit ,
unwinds _ odmotat, odvinout ,
unwisdom _ nemoudrost , (n:)
unwisdom _ nerozum , (n:)
unwise _ nerozumný , (adj:)
unwisely _ nerozumně , (adv:)
unwished _ nechtěný , (adj:)
unwittingly _ nevědomky , (adv:)
unwonted _ neobvyklý , (adj:)
unwonted _ nezvyklý , (adj:)
unwontedly _ neobvykle , (adv:)
unwooded _ nezalesněný , (adj:)
unworkability _ neproveditelnost , (n:)
unworkable _ nedosažitelný , (adj:)
unworkable _ neproveditelný , (adj:)
unworldliness _ nezemskost , (n:)
unworldliness _ nadhled , (n:) , (kniž., brit.)
unworldly _ nezištně , (adv:)
unworldly _ nezkušeně , (adv:)
unworn _ neobnošený , (adj:)
unworried _ nevzrušený ,
unworthily _ nehodně , (adv:)
unworthiness _ nehodnost , (n:)
unworthy _ nehodný , (adj:)
unwound _ rozmotaný , (adj:)
unwound _ rozpletený , (adj:)
unwound _ uvolněný , (adj:)
unwounded _ nezraněný , (adj:)
unwoven _ netkaný , (adj:)
unwoven _ rozpletený , (adj:)
unwrap _ rozbalit , (v:)
unwrap _ vybalit , (v:)
unwrapped _ vybalený , (adj:)
unwrapped _ rozbalený , (adj:)
unwritten _ nenapsaný , (adj:)
unwritten _ nepsaný , (adj:)
unwrought _ nezpracovaný , (adj:)
unwrought _ surový , (adj:)
unwrought _ neopracovaný , (adj:)
unyielding _ neoblomný , (adj:)
unyielding _ neústupný , (adj:)
unyoke _ odpřáhnout , (v:)
unyoke _ vypřáhnout , (v:)
unzip _ dekomprimovat , (v:)
unzip _ rozepnout , (v:)
UOK _ yoU OK? , ([zkr.])
up _ nahoru ,
up _ nahoře ,
up _ vzhůru ,
up _ na ,
up in arms _ ve zbrani ,
up the river _ proti proudu řeky ,
up to _ až k ,
up to _ po ,
up to _ až do , (adv:)
up to date _ aktualizovaný , (adj:)
up to date _ aktualní , (adj:)
up to date _ moderní , (adj:)
up to date _ současný , (adj:)
up to now _ dosud , (adv:)
up to now _ dosavadní , (adj:)
up to now _ doteď , (adv:)
up to the present da _ dodnes ,
up until _ až do ,
up until _ dokud ,
up yours! _ nasrat! , (v: [vulg.] [slang.])
up-front _ předem např. platba , (n:)
up-front _ zálohovaný , (adj:)
up-to-date _ aktuální , (adj:)
up-to-date _ nejnovější , (adj:)
upbeat _ radostný , (adj:)
upbraid _ zkritizovat , (v:)
upbraid _ kritizovat , (v:)
upbraid _ kárat , (v:)
upbraid _ vyčítat , (v:)
upbringing _ výchova , (n:)
upcoming _ aktuální , (adj:)
upcoming _ nastávající , (adj:)
upcountry _ vnitrozemí ,
update _ zmodernizovat , (v:)
update _ aktualizace , (n:)
update _ aktualizovat , (v:)
update _ modernizovat , (v:)
update _ opravit , (v:)
update _ update ,
updated _ aktualizovaný , (adj:)
updater _ osoba provádějící aktualizaci ,
updates _ aktualizace , (n:)
updating _ aktualizace , (n:)
updating _ aktualizování , (n:)
updating _ aktualizující , (adj:)
upfield _ směrem k soupeři , (n:)
upfront _ čestný , (adj:)
upfront _ předem např. platba , (n:)
upfront _ zálohovaný , (adj:)
upgradability _ modernizovatelnost (obnovitelnost v novějším provedení) , ([eko.])
upgradable _ zlepšitelný ,
upgrade _ zdokonalení ,
upgrade _ modernizovat , (v:)
upgrade _ upgrade ,
upgrade _ aktualizace , (n:)
upgrade _ aktualizovat , (v:)
upgrade _ obohacovat , (v:)
upgrade _ obohatit , (v:)
upgrade _ rozšířit , (v:)
upgrade _ vylepšit , (v:)
upgrade _ zušlechtit , (v:)
upgrade _ zušlechťovat , (v:)
upgradeable _ schopný upgrade ,
upgradeable _ vylepšitelný , (adj:)
upgraded _ vylepšený , (adj:)
upgrades _ aktualizace , (n:)
upgrades _ aktualizuje , (v:)
upgrades _ vylepšení , (pl.) , (n:)
upgrades _ vylepšuje , (v:)
upgrading _ aktualizace , (n:)
upgrading _ aktualizování , (n:)
upgrading _ aktualizující , (adj:)
upgrading _ obohacování , (n:)
upgrading _ vylepšování , (n:)
upgrading _ zušlechťování , (n:)
upgrading _ zlepšení ,
upheaval _ pozdvižení , (n:)
upheave _ zdvihnout , (v:)
upheave _ zvednout , (v:)
upheld _ uphold/upheld/upheld , (v: [neprav.])
upheld _ dodržovaný , (adj:)
upheld _ prosazovaný , (adj:)
uphill _ do kopce ,
uphill _ nahoru ,
uphold _ uphold/upheld/upheld , (v: [neprav.])
uphold _ prosazovat , (v:)
uphold _ udržovat , (v:)
upholder _ zastánce , (n:)
upholder _ příznivec , (n:)
upholding _ prosazování , (n:)
upholding _ udržování , (n:)
upholster _ vyčalounit , (v:)
upholster _ čalounit , (v:)
upholster _ vyčalounovat , (v:)
upholstered _ čalouněný , (adj:)
upholsterer _ čalouník , (n:)
upholstery _ čalounění , (n:)
upholstery _ vycpávka , (n:)
upkeep _ údržba , (n:)
upkeep _ udržování , (n:)
upland _ vrchovina , (n:)
uplands _ vrchoviny , (n: pl.)
uplift _ povznést , (v:)
uplift _ zvedání, zvednutí , ([eko.])
uplifting _ povznášející , (adj:)
upload _ nahrání do sítě ,
upload _ upload , (n:)
upmarket _ výběrový , (adj:)
upmost _ nejhořejší , (adj:)
upon _ při ,
upon _ po ,
upon _ o ,
upon _ nad ,
upon _ pozice ,
upon _ na ,
upon his arrival _ při jeho příchodu ,
upon my life _ namouduši ,
upon my life _ jako že žiji ,
upon my life _ čestné slovo ,
upon my word _ na mou čest ,
upon the whole _ vcelku ,
upon what score _ z jaké příčiny ,
upon what score _ z jakého důvodu ,
UPP _ princip uživatel platí , ([eko.])
upper _ svrchní ,
upper _ hořejší ,
upper _ horní , (adj:)
upper _ vrchní ,
upper bound _ horní hranice , ([eko.]) , (Stanovení vhodného horního limitu skutečné hodnoty dané veličiny. Obvykle se nekryje se statistickým intervalem spolehlivosti.)
upper case _ velkými písmeny , ([typogr.])
upper case _ velká písmena , (n:)
upper class _ vyšší třída , ([spol.])
upper class _ vysoká společnost , (n:)
upper crust _ horních deset tisíc ,
Upper Silesia _ Horní Slezsko , ([zem.] n:)
upper water _ horní voda , ([eko.])
upper-case _ velká písmena , (n:)
upper-class _ vysoká společnost , (n:)
uppercase _ napsaný velkými písmeny ,
uppercut _ druh úderu v boxu ,
uppercut _ úder zvedák ,
uppermost _ nejhořejší , (adj:)
uppish _ arogantní , (adj:)
uppity _ povyšující se ,
uppity _ povýšený , (adj:)
upraise _ povznést , (v:)
upraise _ pozdvihnout , (v:)
upraise _ pozvednout , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line