Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unsuspected _ netušený , (adj:)
unsuspecting _ důvěřivý ,
unsuspecting _ nemající ponětí ,
unsuspecting _ nemající tušení ,
unsuspecting _ netušící nic ,
unsustainable _ neudržitelný ,
unswappable _ neprohoditelný , (adj:)
unswappable _ nevyměnitelný , (adj:)
unsweetened _ neoslazený , (adj:)
unswerving _ neochvějný , (adj:)
unswerving _ pevný , (adj:)
unswervingly _ neochvějně , (adv:)
unsymmetric _ nesymetrický , (adj:)
unsymmetric _ nesouměrný , (adj:)
unsymmetrical _ nesouměrný , (adj:)
unsymmetrical _ nesymetrický , (adj:)
unsympathetic _ nesoucitný , (adj:)
unsympathetic _ nesympatický , (adj:)
unsympathetically _ nesoucitně , (adv:)
unsystematic _ nesystematický , (adj:)
untactful _ netaktní , (adj:)
untagged _ neoznačený , (adj:)
untainted _ nezkažený , (adj:)
untamed _ nezkrocený , (adj:)
untangle _ rozvázat ,
untanned _ nevyčiněný , (adj:)
untapped _ nevyužitý ,
untasted _ neochutnaný , (adj:)
untaught _ neškolený , (adj:)
untaught _ neučený , (adj:)
untaught _ nevzdělaný , (adj:)
untaxed _ nezdaněný , (adj:)
unteach _ odnaučit , (v:)
unteach _ odvyknout , (v:)
unteachable _ nenaučitelný , (adj:)
untechnical _ neodborný , (adj:)
untenability _ neudržitelnost , (n:)
untenable _ neudržitelný ,
untenable _ neobhajitelný ,
untest _ netestovaný ,
untest _ neověřený ,
untest _ nevyzkoušený ,
untested _ nevyzkoušený , (adj:)
unthinkable _ nemyslitelný , (adj:)
unthinkably _ nemyslitelně , (adv:)
unthinking _ bezmyšlenkovitý , (adj:)
unthinking _ bezstarostný , (adj:)
unthinking _ nemyslící , (adj:)
unthinkingly _ bezmyšlenkovitě , (adv:)
unthought _ nepředvídaný , (adj:)
unthought _ neočekávaný , (adj:)
unthought-of _ netušený , (adj:)
unthought-of _ nevzpomenutý , (adj:)
untidier _ neuklizenější , (adj:)
untidiest _ nejneuklizenější , (adj:)
untidily _ neupraveně , (adv:)
untidily _ neuspořádaně , (adv:)
untidiness _ lajdáckost ,
untidiness _ nedbalost ,
untidiness _ nepořádek ,
untidiness _ nepořádnost ,
untidiness _ neupravenost ,
untidy _ nedbalý , (adj:)
untidy _ nepořádný , (adj:)
untidy _ neuklizený , (adj:)
untidy _ neupravený , (adj:)
untidy _ neuspořádaný , (adj:)
untie _ rozvázat , (v:)
untie _ odpoutat , (v:)
untie _ odvázat , (v:)
until _ dokud ,
until _ až ,
until _ do ,
until _ dokud... než ,
until _ než ,
until _ dokud ne ,
until recently _ donedávna , (n:)
untimely _ předčasně , (adv:)
untired _ neunavený , (adj:)
untiring _ neúnavný ,
untitled _ neoznačený , (adj:)
untitled _ neurozený , (adj:)
unto _ ke ,
unto _ vůči ,
untold _ nevýslovný , (adj:)
untouchable _ nedotknutelný , (adj:)
untouched _ nedotčený , (adj:)
untouched _ neovlivněný , (adj:)
untouched _ netknutý , (adj:)
untoward _ nečekaný , (adj:)
untoward _ neobvyklý , (adj:)
untraceable _ nevysledovatelný ,
untraceable _ nevypátratelný , (adj:)
untraditional _ netradiční , (adj:)
untrained _ netrénovaný , (adj:)
untrammelled _ neomezený , (adj:)
untrammelled _ nespoutaný , (adj:)
untranslatable _ nepřeložitelný , (adj:)
untranslated _ nepřeložený , (adj:)
untransportable _ nepřenosný , (adj:)
untransportable _ nepřepravitelný , (adj:)
untrappable _ nepolapitelný , (adj:)
untreatable _ nevyléčitelný ,
untreated _ neléčený , (adj:)
untried _ nevyzkoušený , (adj:)
untrodden _ nepošlapaný , (adj:)
untroubled _ klidný , (adj:)
untrue _ falešný , (adj:)
untrue _ lživý , (adj:)
untrue _ nečestný , (adj:)
untrue _ nepravda , (n:)
untrue _ nepravdivý , (adj:)
untrue _ nepřesný , (adj:)
untrue _ nesprávný , (adj:)
untruly _ nepravdivě , (adv:)
untrustworthiness _ nedůvěryhodnost , (n:)
untrustworthy _ nespolehlivý , (adj:)
untrustworthy _ nedůvěryhodný , (adj:)
untruth _ nepravda , (n:)
untruthful _ lživý , (adj:)
untruthful _ prolhaný , (adj:)
untruthfully _ prolhaně , (adv:)
untune _ rozladit , (v:)
untutored _ neškolený , (adj:)
untutored _ nevzdělaný , (adj:)
untwist _ rozplést , (v:)
untyped _ nedefinovaný typem ,
untypical _ netypický , (adj:)
untypically _ nevšedně ,
unusable _ nepotřebný , (adj:)
unusable _ nepoužitelný , (adj:)
unusably _ nepoužitelně , (adv:)
unused _ nepoužitý , (adj:)
unused _ nepoužívaný , (adj:)
unusual _ neobyčejný , (adj:)
unusual _ mimořádný ,
unusual _ neobvyklý , (adj:)
unusually _ mimořádně ,
unusually _ neobvykle , (adv:)
unutterable _ nevýslovný , (adj:)
unutterably _ nevýslovně , (adv:)
unvalued _ nehodnotný , (adj:)
unvalued _ bezvýznamný , (adj:)
unvanquished _ neporažený , (adj:)
unvarnished _ nenalakovaný , (adj:)
unvarying _ neměnný , (adj:)
unveil _ odhalit , (v:)
unveil _ prozradit , (v:)
unveiled _ nezahalený ,
unventilated _ nevětraný , (adj:)
unverifiable _ neověřitelný , (adj:)
unverified _ neověřený , (adj:)
unvisitable _ nenavštívitelný , (adj:)
unvoiced _ nevyslovený , (adj:)
unvoiced _ neznělý , (adj:)
unwanted _ nechtěný , (adj:)
unwanted _ nevítaný , (adj:)
unwanted _ nežádoucí , (adj:)
unwarily _ neopatrně , (adv:)
unwariness _ neopatrnost , (n:)
unwarrantable _ neomluvitelný , (adj:)
unwarrantable _ neospravedlnitelný , (adj:)
unwarrantable _ nezaručitelný , (adj:)
unwarrantably _ neomluvitelně , (adv:)
unwarranted _ nedovolený , (adj:)
unwarranted _ neoprávněný , (adj:)
unwarranted _ nezaručený , (adj:)
unwary _ neopatrný , (adj:)
unwary _ nerozvážný , (adj:)
unwashed _ nemytý , (adj:)
unwatched _ nehlídaný , (adj:)
unwavering _ nepohnutý ,
unwavering _ neochvějný ,
unwavering _ upřený ,
unwaveringly _ neochvějně ,
unwaveringly _ nepohnutě ,
unwaveringly _ upřeně ,
unwaxed _ nenavoskovaný , (adj:)
unwearying _ neunavující , (adj:)
unwed _ neženatý , (adj:)
unwed _ neprovdaná , (adj:)
unwedded _ svobodná , (adj:)
unwedge _ odklínovat , (v:)
unweighted _ nezatížený , (adj:)
unwelcome _ nevítaný ,
unwelcoming _ nepřívětivý ,
unwell _ nemocný ,
unwholesome _ nezdravý , (adj:)
unwholesomeness _ odpornost , (n:)
unwieldy _ neohrabaný , (adj:)
unwieldy _ nepraktický , (adj:)
unwieldy _ neskladný , (adj:)
unwilling _ bezděčný , (adj:)
unwilling _ neochotný , (adj:)
unwillingly _ neochotně , (adv:)
unwillingness _ neochota , (n:)
unwind _ vyvinout ,
unwind _ vyvinu ,
unwind _ vyvinul ,
unwind _ odmotat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line