Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unsatisfying _ neuspokojující , (adj:)
unsaturated _ nenasycený , (adj:)
unsaved _ neuložený , (adj:)
unsavory _ sprostý ,
unsavory _ bez chuti ,
unsavory _ odporný , , (i přeneseně)
unsavory _ neslušný , , (chování)
unsavory _ vulgární ,
unsavory _ nechutný , , (i přeneseně)
unsavoury _ nechutný , (adj:)
unsay _ odříci , (n: pl.)
unsay _ odvolat , (v:)
unscathed _ nezraněný , (adj:)
unscheduled _ nerozvržený , (adj:)
unscholarly _ nevědecký , (adj:)
unschooled _ neškolený , (adj:)
unschooled _ nezkušený , (adj:)
unscientific _ nevědecký , (adj:)
unscramble _ dešifrovat , (v:)
unscrew _ odšroubovat , (v:)
unscripted _ improvizovaný , (adj:)
unscrupulous _ bezohledný ,
unseal _ odpečetit , (v:)
unsealable _ neutěsnitelný , (adj:)
unsealable _ nezapečetitelný , (adj:)
unsearchable _ nevyzpytatelný , (adj:)
unseasonable _ nevhodný , (adj:)
unseasonably _ neobvykle pro období ,
unseasonal _ nepodléhající sezónnosti ,
unseat _ sesadit , (v:)
unseat _ zbavit místa , (n:)
unseaworthiness _ neschopnost plavby ,
unsectarian _ nesektářský , (adj:)
unsecured _ nekrytý , (adj:)
unsecured _ nezabezpečený , (adj:)
unsecured _ nezajištěný , (adj:)
unsecured _ nezaručený , (adj:)
unsecured loan _ nezabezpečená půjčka , ([eko.])
unsecured loan _ nezaručený úvěr ,
unsecured loan _ nejištěný úvěr ,
unseeded _ nenasazený ,
unseeing _ nevidící , (adj:)
unseemly _ nemístně , (adv:)
unseemly _ nevhodně , (adv:)
unseen _ neviditelný ,
unselected _ nezvolený ,
unselected _ vybraný náhodně ,
unselected _ nevybraný ,
unselfish _ nesobecký , (adj:)
unselfishly _ nesobecky , (adv:)
unselfishness _ nesobeckost , (n:)
unselfishness _ obětavost , (n:)
unsellable _ neprodejný , (adj:)
unsensational _ nenapínavý , (adj:)
unsent _ neodeslaný , (adj:)
unsent _ neposlaný , (adj:)
unsentimental _ nesentimentální ,
unserviceable _ nepoužitelný , (adj:)
unset _ neurovnaný , (adj:)
unset _ neusazený , (adj:)
unsettle _ rozrušit , (v:)
unsettle _ vyrušit , (v:)
unsettle _ zneklidnit , (v:)
unsettled _ nevyrovnaný , (adj:)
unsettled _ neustálený ,
unsettled _ nestálý, neusazený , ([eko.])
unsettling _ znepokojující ,
unsettling _ rušící , (adj:)
unshackle _ odpoutat , (v:)
unshackle _ vysvobodit , (v:)
unshaded _ nestínovaný ,
unshakable _ neochvějný , (adj:)
unshakeable _ neochvějný , (adj:)
unshaken _ neochvějný , (adj:)
unshapely _ neforemný , (adj:)
unsharable _ nedělitelný , (adj:)
unshaved _ neoholený , (adj:)
unshaven _ neoholený , (adj:)
unsheathe _ vytasit meč ,
unsheathe _ vytasit , (v:)
unshielded _ nestíněný , (adj:)
unshockable _ otrlý , (adj:)
unshod _ bosý , (adj:)
unshod _ neobutý , (adj:)
unshorn _ neostříhané např. vlasy ,
unshorn _ neostříhaný , (adj:)
unshrinking _ nebojácný , (adj:)
unsighted _ nespatřitelný , (adj:)
unsightliness _ nevzhlednost , (n:)
unsightly _ nevzhledný , (adj:)
unsigned _ nepodepsaný , (adj:)
unsinkable _ nepotopitelný , (adj:)
unskilful _ neobratný ,
unskilled _ nekvalifikovaný , (adj:)
unsleeping _ bdělý , (adj:)
unsleeping _ nespící , (adj:)
unsmilingly _ bez úsměvu ,
unsnap _ otevřít rozepnutím ,
unsnarl _ rozmotat , (v:)
unsociable _ nespolečenský , (adj:)
unsocial _ nesociální , (adj:)
unsold _ neprodaný , (adj:)
unsolder _ odpájet , (v:)
unsolicited _ nevyžádaný , (adj:)
unsolvable _ neřešitelný , (adj:)
unsolved _ nevyřešený , (adj:)
unsophisticated _ nesložitý , (adj:)
unsophisticated _ prostý , (adj:)
unsophistication _ jednoduchost , (n:)
unsorted _ netříděný , (adj:)
unsought _ nežádaný , (adj:)
unsound _ nespolehlivý , (adj:)
unsound _ nesprávný , (adj:)
unsound _ nezdravý , (adj:)
unsoundness _ chatrnost , (n:)
unsoundness _ nezdravost , (n:)
unsown _ neosetý , (adj:)
unsparing _ nešetřící , (adj:)
unsparing _ štědrý , (adj:)
unspeakable _ nepopsatelný , (adj:)
unspeakable _ nevýslovný , (adj:)
unspeakably _ nevýslovně , (adv:)
unspecialized _ nespecializovaný , (adj:)
unspecific _ neurčitý , (adj:)
unspecified _ nespecifikovaný , (adj:)
unspectacular _ nenápadný , (adj:)
unspent _ neutracený , (adj:)
unspent _ nevynaložený , (adj:)
unspoiled _ nenarušený , (adj:)
unspoiled _ nezkažený , (adj:)
unspoilt _ nezkažený , (adj:)
unspoken _ nevyslovený , (adj:)
unsportsmanlike _ nesportovní chování , (n:)
unstable _ nestabilní , (adj:)
unstable _ nestálý, nestabilní , ([eko.])
unstable _ labilní , (adj:)
unstamped _ neoražený , (adj:)
unstated _ nevyřčený , (adj:)
unsteadily _ vratce , (adv:)
unsteadiness _ vratkost ,
unsteady _ kolísavý , (adj:)
unsteady _ nestálý , (adj:)
unsteady _ nepevný , (adj:)
unsteady _ vratký , (adj:)
unsteady drainage flowing _ neustálené drenážní proudění , ([eko.])
unsterilized _ nesterilizovaný , (adj:)
unstinted _ štědrý , (adj:)
unstintingly _ štědře , (adv:)
unstop _ uvolnit , (v:)
unstoppable _ nezastavitelný , (adj:)
unstoppable _ nezadržitelný , (adj:)
unstoppably _ nezastavitelně , (adv:)
unstopped _ nezastavený , (adj:)
unstoppered _ nezazátkovaný , (adj:)
unstrap _ sejmout , (v:)
unstrap _ uvolnit , (v:)
unstressed _ nepřízvučný , (adj:)
unstretchable _ neelastický , (adj:)
unstretchable _ nepružný , (adj:)
unstructured _ nestrukturovaný , (adj:)
unstrung _ uvolněný , (adj:)
unstuck _ odlepený , (adj:)
unstudied _ nenucený , (adj:)
unstudied _ samovolný , (adj:)
unstylish _ nemoderní ,
unsubsidized _ nepodporovaný , ([eko.])
unsubstantial _ nehmotný , (adj:)
unsubstantiated _ nedoložený , (adj:)
unsubstantiated _ neopodstatněný , (adj:)
unsubstantiated _ nepodložený , (adj:)
unsubtle _ zřejmý , (adj:)
unsubtly _ znatelně , (adv:)
unsuccessful _ neúspěšný , (adj:)
unsuccessful in life _ zkrachovaná existence ,
unsuccessfully _ neúspěšně , (adv:)
unsufferable _ nesnesitelný , (adj:)
unsugared _ nepocukrovaný , (adj:)
unsuitability _ nevhodnost , (n:)
unsuitable _ nevhodný ,
unsuitable _ nevyhovující ,
unsuitableness _ nevhodnost , (n:)
unsuitably _ nemístně , (adv:)
unsuited _ nevhodný , (adj:)
unsuited _ nevyhovující , (adj:)
unsullied _ bezúhonný ,
unsung _ neopěvovaný , (adj:)
unsupervised _ nehlídaný , (adj:)
unsupportable _ neobhajitelný , (adj:)
unsupportable _ nesnesitelný , (adj:)
unsupported _ nepodporovaný , (adj:)
unsure _ nejistý , (adj:)
unsurmountable _ nepřekonatelný , (adj:)
unsurpassable _ nepřekonatelný , (adj:)
unsurpassed _ nepřekonatelný , (adj:)
unsurpassed _ nepředstižitelný , (adj:)
unsurprised _ nepřekvapený ,
unsurprising _ nepřekvapující , (adj:)
unsurprisingly _ nepřekvapitelně , (adv:)
unsurprisingly _ nepřekvapivě , (adv:)
unsurvivable _ nepřežitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line