Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unpriced resources _ neoceněné zdroje , ([eko.])
unprincipled _ bezcharakterní , (adj:)
unprincipled _ bezzásadový , (adj:)
unprintable _ netisknutelný , (adj:)
unprinted _ nepotištěný , (adj:)
unprivileged _ neprivilegovaný , (adj:)
unproblematic _ nekomplikovaný , (adj:)
unprocessed _ nezpracovaný ,
unproductive _ neproduktivní , (adj:)
unprofessional _ neprofesionální , (adj:)
unprofitable _ nevýnosný , (adj:)
unprofitable _ neziskový , ([eko.])
unprofitably _ nevýnosně , (adv:)
unpromising _ málo slibný ,
unprompted _ samovolný , (adj:)
unprompted _ spontánní , (adj:)
unpronounceable _ nevyslovitelný , (adj:)
unpropitious _ neblahý , (adj:)
unpropitious _ nepříznivý , (adj:)
unprotected _ nechráněný , (adj:)
unprovability _ nedokazatelnost , (n:)
unprovable _ nedokazatelný , (adj:)
unprove _ nedokázaný ,
unprove _ neosvědčený ,
unprove _ neověřený ,
unproved _ nedokázaný , (adj:)
unproven _ nedokázaný , (adj:)
unproven _ neověřený , (adj:)
unprovided _ nevybavený , (adj:)
unprovoked _ nedokázaný , (adj:)
unpublishable _ nepublikovatelný , (adj:)
unpublished _ nepublikovaný , (adj:)
unpunctual _ nedochvilný , (adj:)
unpunctual _ nepřesný , (adj:)
unpunctuality _ nedochvilnost , (n:)
unpunished _ nepotrestaný , (adj:)
unqualified _ nekvalifikovaný , (adj:)
unquantifiable _ neměřitelný , (adj:)
unquantifiable _ nevypočítatelný , (adj:)
unquenchable _ neuhasitelný ,
unquestionable _ nesporný , (adj:)
unquestionably _ nesporně , (adv:)
unquestioned _ nepochybný , (adj:)
unquestioning _ nekritický , (adj:)
unquestioningly _ bezpodmínečně , (adv:)
unquiet _ neklidný , (adj:)
unquiet _ nepokojný , (adj:)
unquotable _ necitovatelný , (adj:)
unquote _ konec citátu ,
unquoted _ necitovaný , (adj:)
unraisable _ nepozvednutelný , (adj:)
unratified _ neratifikovaný , (adj:)
unravel _ rozmotat , (v:)
unravel _ rozpadat , (v:)
unravel _ rozpárat , (v:)
unreachable _ nedosažitelný , (adj:)
unreachable _ nepřístupný , (adj:)
unread _ nečtený , (adj:)
unreadability _ malá čtivost , (n:)
unreadable _ nečitelný , (adj:)
unready _ nepřipravený , (adj:)
unreal _ imaginární , (adj:)
unreal _ nereálný , (adj:)
unreal _ neskutečný , (adj:)
unrealisable _ nemyslitelný , (adj:)
unrealisable _ nesrozumitelný , (adj:)
unrealistic _ nerealistický , (adj:)
unrealistically _ nerealisticky , (adv:)
unreality _ nereálnost , (n:)
unrealizable _ nedosažitelný , (adj:)
unrealizable _ nesplnitelný , (adj:)
unrealizable _ neuskutečnitelný , (adj:)
unreason _ nerozum , (n:)
unreasonable _ nesmyslný ,
unreasonable _ nerozumný ,
unreasonable _ bezdůvodný ,
unreasonable _ nepřiměřený , (adj:)
unreasonableness _ nerozumnost , (n:)
unreasonably _ nerozumně , (adv:)
unreasonably _ nesmyslně , (adv:)
unreasonably _ přehnaně , (adv:)
unreasoning _ nemyslící ,
unreasoning _ bezdůvodný , (adj:)
unreasoning _ neopodstatněný , (adj:)
unreasoning _ nesmyslný , (adj:)
unreceived _ neobdržený , (adj:)
unreceptive _ málo vnímavý ,
unrecognisable _ nepoznatelný , (adj:)
unrecognisably _ nepoznatelně , (adv:)
unrecognised _ nerozpoznaný , (adj:)
unrecognizable _ nepoznatelný , (adj:)
unrecognized _ nepoznaný , (adj:)
unrecognized _ nerozpoznaný , (adj:)
unrecommended _ nedoporučený , (adj:)
unreconciled _ nesmířený , (adj:)
unreconstructed _ staromódní , (adj:)
unrecorded _ nezaznamenaný , (adj:)
unrecoverable _ nenahraditelný , (adj:)
unredeemable _ neumořitelný , (adj:)
unredeemable _ nevyplatitelný , (adj:)
unredeemed _ nevykoupený , (adj:)
unredeemed _ nevyplacený , (adj:)
unreel _ odvíjet , (v:)
unreel _ odvinout , (v:)
unrefined _ nerafinovaný , (adj:)
unrefined _ nevytříbený , (adj:)
unrefined _ surový , (adj:)
unreformed _ nereformovaný ,
unrefreshed _ neosvěžený , (adj:)
unregenerate _ beznadějně špatný ,
unregenerate _ nepřesvědčený , (adj:)
unregenerate _ tvrdohlavý , (adj:)
unregistered _ neregistrovaný , (adj:)
unregistered _ neregistrovaný, nezapsaný , ([eko.])
unrehearsed _ nepřipravený , (adj:)
unrelated _ nebýt v příbuzenském vztahu ,
unrelated _ nesouvisející , , (spolu)
unreleasable _ nepropustitelný , (adj:)
unreleasable _ neuvolnitelný , (adj:)
unreleased _ neuvolněný , (adj:)
unreleased _ nevydaný , (adj:)
unrelenting _ neúplatný ,
unrelenting _ nepoddajný , (adj:)
unrelenting _ nepovolný , (adj:)
unrelentingly _ bezcitně , (adv:)
unreliability _ nespolehlivost , (n:)
unreliable _ nespolehlivý , (adj:)
unreliably _ neloajálně , (adv:)
unremarkable _ ničím pozoruhodný ,
unremembered _ nezapamatovaný , (adj:)
unremitting _ neustálý , (adj:)
unremittingly _ neustále , (adv:)
unrepairable _ neopravitelný , (adj:)
unrepeatability _ neopakovatelnost , (n:)
unrepeatable _ jedinečný , (adj:)
unrepeatable _ neopakovatelný , (adj:)
unrepeated _ jednorázový , (adj:)
unrepentant _ zatvrzelý ,
unrepentant _ nekajícný ,
unrepentantly _ zatvrzelý , (adj:)
unreported _ nenahlášený , (adj:)
unreported income _ utajený příjem ,
unrepresentable _ nezastupovatelný , (adj:)
unrepresentative _ nereprezentativní , (adj:)
unreproducible _ neopakovatelný , (adj:)
unreproducible _ nereprodukovatelný , (adj:)
unrequited _ neopětovaný , (adj:)
unreserved _ bezvýhradný , (adj:)
unreservedly _ bezvýhradně , (adv:)
unreservedly _ upřímně , (adv:)
unresisting _ poddajný ,
unresolvable _ nerozlišitelný , (adj:)
unresolved _ nevyřešený , (adj:)
unresponsive _ nereagující , (adj:)
unresponsiveness _ neschopnost reagovat ,
unrest _ nepokoj ,
unrest _ neklid , (n:)
unrestored _ neobnovený , (adj:)
unrestrained _ nespoutaný , (adj:)
unrestrained _ nevázaný , (adj:)
unrestricted _ neomezený , (adj:)
unrewarded _ neodměněný ,
unriddle _ rozluštit , (v:)
unriddle _ rozřešit , (v:)
unrighteous _ nepoctivý , (adj:)
unrighteous _ nespravedlivý , (adj:)
unrighteousness _ nečestnost , (n:)
unripe _ nezralý , (adj:)
unrivalled _ nesrovnatelný , (adj:)
unroll _ rozbalit , (v:)
unroll _ rozvinout se , (v:)
unromantic _ neromantický , (adj:)
unruffled _ hladký ,
unruffled _ klidný ,
unruffled _ nevzrušený ,
unruffled _ vyrovnaný ,
unruliness _ vzpurnost , (n:)
unruly _ neposlušný , (adj:)
unruly _ nespořádaný , (adj:)
unruly _ neukázněný , (adj:)
unsaddle _ shodit ze sedla , (n:)
unsafe _ nebezpečný , (adj:)
unsafe _ nejistý , (adj:)
unsafe _ nespolehlivý , (adj:)
unsafe _ nezabezpečený , (adj:)
unsafe _ riskantní , (adj:)
unsafely _ nebezpečně , (adv:)
unsafeness _ nejistota , (n:)
unsaid _ nevyslovený , (adj:)
unsalable _ neprodejný , (adj:)
unsaleable _ neprodejný , (adj:)
unsaleable commodities _ neprodejné zboží ,
unsalted _ neosolený , (adj:)
unsanitary _ nehygienický , (adj:)
unsanitary _ nezdravý , (adj:)
unsatisfactorily _ neuspokojivě , (adv:)
unsatisfactoriness _ neuspokojivost , (n:)
unsatisfactory _ neuspokojivý , (adj:)
unsatisfiable _ neuspokojitelný , (adj:)
unsatisfied _ nespokojený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line