Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

unmanageable _ neovladatelný , (adj:)
unmanageably _ neovladatelně , (adv:)
unmanliness _ zženštilost , (n:)
unmanly _ zženštilý , (adj:)
unmanned _ bez posádky ,
unmanned _ bezobslužný , (adj:)
unmanned _ neobsluhovaný , (adj:)
unmannered _ nezpůsobný , (adj:)
unmannered _ nezdvořilý , (adj:)
unmannerly _ neslušně , (adv:)
unmannerly _ nevychovaně , (adv:)
unmapped _ nezmapovaný , (adj:)
unmarked _ neoznačený , (adj:)
unmarketable _ neprodejný , (adj:)
unmarried _ neženatý , (adj:)
unmarried _ svobodný ,
unmarried wife _ družka , (n:)
unmarried woman _ slečna ,
unmask _ odhalit , (v:)
unmatchable _ nesrovnatelný , (adj:)
unmatched _ nepřekonatelný , (adj:)
unmatched _ nesrovnatelný , (adj:)
unmeaning _ bezvýrazný , (adj:)
unmeaning _ nesmyslný , (adj:)
unmeant _ nechtěný , (adj:)
unmeant _ neúmyslný , (adj:)
unmeasurable _ neměřitelný , (adj:)
unmeasured _ nezměřený , (adj:)
unmechanical _ nemechanický , (adj:)
unmemorable _ hodný zapomnění , (n:)
unmentionable _ jsoucí tabu ,
unmentionable _ nejmenovatelný , (adj:)
unmentioned _ nevyslovený , (adj:)
unmerchantable _ neprodejný , (adj:)
unmerciful _ nemilosrdný , (adj:)
unmercifully _ nelítostně ,
unmercifulness _ nelítostnost , (n:)
unmerited _ nezasloužený , (adj:)
unmet _ nesplněný , (adj:)
unmethodical _ nesouvislý , (adj:)
unmilitary _ nevojenský , (adj:)
unmindful _ nedbalý , (adj:)
unmindfulness _ nedbalost , (n:)
unmissable _ neobyčejný , (adj:)
unmissable _ nevšední , (adj:)
unmistakable _ neklamný , (adj:)
unmistakable _ neomylný , (adj:)
unmistakable _ nepochybný , (adj:)
unmistakable _ zřejmý , (adj:)
unmistakably _ neklamně , (adv:)
unmistakably _ nepochybně , (adv:)
unmistakeable _ nezaměnitelný , (adj:)
unmistakeably _ neklamně , (adv:)
unmistakeably _ nepochybně , (adv:)
unmitigated _ neoslabený , (adj:)
unmitigated _ nezkrocený , (adj:)
unmitigated _ nezmírněný , (adj:)
unmitigated _ neztenčený , (adj:)
unmodifiable _ nemodifikovatelný , (adj:)
unmodified _ nezměněný , (adj:)
unmolested _ v klidu ,
unmolested _ nerušený , (adj:)
unmorality _ nemravnost , (n:)
unmotivated _ nemotivovaný , (adj:)
unmount _ odmontovat , (v: [it.])
unmounted _ odmontovaný , (adj:)
unmoved _ nedotčený , (adj:)
unmoved _ nepohnutý , (adj:)
unmurmuring _ nereptající , (adj:)
unmusical _ nemuzikální , (adj:)
unmusically _ nemuzikálně , (adv:)
unnamed _ nepojmenovaný , (adj:)
unnatural _ abnormální , (adj:)
unnatural _ nepřirozený , (adj:)
unnaturally _ nepřirozeně , (adv:)
unnavigable _ nesplavný , (adj:)
unnecessarily _ nadbytečně , (adv:)
unnecessarily _ zbytečně , (adv:)
unnecessary _ nepotřebný , (adj:)
unnecessary _ zbytečný ,
unnecessary _ nadbytečný , (adj:)
unneeded _ nepotřebný , (adj:)
unneeded _ zbytečný , (adj:)
unneighbourly _ nesousedský , (adj:)
unnerve _ vynervovat , (v:)
unnerving _ znervózňující , (adj:)
unnervingly _ nervujícím způsobem ,
unnoticeable _ nepozorovatelný , (adj:)
unnoticed _ nepovšimnutý , (adj:)
unnumbered _ neočíslovaný , (adj:)
UNO _ Organizace spojených národů ,
UNO _ OSN ,
unobjectionable _ nezávadný , (adj:)
unobjectionable _ přijatelný , (adj:)
unobliging _ neochotný , (adj:)
unobservable _ nepozorovatelný , (adj:)
unobservant _ nevšímavý , (adj:)
unobserved _ nepozorovaný , (adj:)
unobtainable _ nedosažitelný , (adj:)
unobtrusive _ nenápadný , (adj:)
unobtrusive _ skromný , (adj:)
unobtrusively _ nenápadně , (adj:)
unobtrusiveness _ nevtíravost , (n:)
unoccupancy _ neobydlenost , (n:)
unoccupied _ neobsazený , (adj:)
unoccupied _ neobydlený , (adj:)
unofficial _ neoficiální , (adj:)
unofficially _ neoficiálně , (adv:)
unopened _ neotevřený , (adj:)
unopposed _ přijímaný bez odporu ,
unopposed _ bez odporu ,
unordered _ neuspořádaný , (adj:)
unorganized _ neorganizovaný , (adj:)
unoriginal _ nepůvodní , (adj:)
unoriginality _ neoriginálnost , (n:)
unorthodox _ neobvyklý ,
unorthodox _ netradiční ,
unorthodox _ neortodoxní , (adj:)
unorthodoxy _ nelpění na víře ,
unowned _ nevlastněný , (adj:)
unpacific _ neklidný , (adj:)
unpack _ rozbalit , (v:)
unpack _ vybalit , (v:)
unpacking _ rozbalování , (n:)
unpacking _ vybalování , (n:)
unpaid _ nezaplacený , (adj:)
unpainful _ bezbolestný , (adj:)
unpainted _ nenabarvený , (adj:)
unpaired _ nespárovaný , (adj:)
unpalatable _ nechutný , (adj:)
unpalatable _ nepoživatelný , (adj:)
unpalatable _ nepříjemný , (adj:)
unpalatable _ nestravitelný , (adj:)
unpalatable _ odporný , (adj:)
unparalleled _ nevyrovnatelný , (adj:)
unparalleled _ bezpříkladný , (adj:)
unpardonable _ neodpustitelný , (adj:)
unpardonable _ neomluvitelný , (adj:)
unpasteurised _ nepasterizovaný ,
unpasteurized _ nepasterizovaný , (adj:)
unpatented _ nepatentovaný , (adj:)
unpatriotic _ nevlastenecký , (adj:)
unpaved _ nezpevněný , (adj:)
unperformed _ nevykonaný , (adj:)
unperson _ neexistující člověk ,
unpersuasive _ nepřesvědčivý , (adj:)
unperturbed _ nevzrušený , (adj:)
unphysical _ nefyzikální , (adj:)
unpick _ rozpárat , (v:)
unpierced _ nepropíchnutý , (adj:)
unpin _ odepnout , (v:)
unpin _ odšpendlit , (v:)
unplanned _ neplánovaný , (adj:)
unplanted _ samorostlý , (adj:)
unplayability _ nehratelnost , (n:)
unplayable _ nehratelný , (adj:)
unpleasant _ nepříjemný ,
unpleasantly _ nepříjemně , (adv:)
unpleasantly _ protivně , (adv:)
unpleasantness _ nepříjemnost , (n:)
unpleasantness _ protivnost , (n:)
unplug _ vypnout , (v:)
unplugged _ hudební vystoupení bez elektřiny ,
unplugged _ vystoupení bez elektřiny ,
unplugged _ odpojený , (adj:)
unpoetical _ nepoetický , (adj:)
unpointed _ tupý , (adj:)
unpointed _ nezahrocený , (adj:)
unpolite _ nezdvořilý , (adj:)
unpolitical _ politický ,
unpolitical _ nepolitický , (adj:)
unpolluted _ neznečištěný , (adj:)
unpopular _ nepopulární ,
unpopularity _ neoblíbenost , (n:)
unpopularity _ nepopulárnost , (n:)
unportable _ nepřenosný , (adj:)
unpractical _ nepraktický , (adj:)
unpractical _ nešikovný , (adj:)
unpractised _ necvičený , (adj:)
unpractised _ nezkušený , (adj:)
unprecedented _ neslýchaný ,
unprecedented _ nebývalý ,
unprecedented _ bezprecedentní , (adj:)
unprecedentedly _ nebývale , (adv:)
unpredictability _ nepředvídatelnost , (n:)
unpredictable _ nepředvídatelný , (adj:)
unpredictably _ nepředvídatelně , (adv:)
unprejudiced _ nepředpojatý , (adj:)
unprejudiced _ nezaujatý , (adj:)
unpremeditated _ neúmyslný , (adj:)
unpremeditated _ neuvážený , (adj:)
unprepared _ nepřipravený , (adj:)
unpreparedness _ nepřipravenost , (n:)
unprepossessing _ neatraktivní , (adj:)
unprescribed _ nepředepsaný , (adj:)
unpreserved _ nezachovaný , (adj:)
unpretending _ skromný , (adj:)
unpretentious _ nenáročný , (adj:)
unpretentious _ skromný , (adj:)
unpriced _ neoceněný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line